« tagasi


TARKUS ON PAREM KUI…


Austatud Tartu Ülikooli pere ja külalised, head kirikulised! Tervitan teid Tartu Ülikooli 375. aastapäeva puhul ja kutsun pihtimõtetele Pühakirja mitmekordse tõdemusega: Tarkus on parem kui…

Tarkus on parem kui pärlid ja ükski ihaldatav asi ei ole sellega võrdne, öeldakse õpetussõnades (Õp 8:11). Koguja lisab: Tarkus on parem kui ramm ja sõjariistad (Õp 9:16.18), niisama hea, kui pärisosa (Õp 7:11) Laps, juba noorpõlvest taotle haridust, siis leiad tarkust kuni raugaeani, manitseb Siiraki raamat (Srk 6:18).

Tarkuseigatsus on inimese loodupärane pärisosa, tema hingerahu ja õndsuse eeldusi, ülem kui hõbevara ja kallim kui kullakoormad. Imestamine ja uudishimu, teada tahtmine ja tunnetus kuulub meie olemusse. Selle haare on ääretu, hõlmates meid endid, maailma ja Jumala.

Ja ometi tuletatakse meile meelde: „Issanda kartus on tarkuse algus…“ (Ps 111:10; Õp 9:10). Piieldes ka paisuvat universumit ja harutades geenispiraali, seisame ikka tee hakul – imestavate lastena keset Looja mänguasju, kus eneseleidmine on kink. Ka selle vastuvõtmiseks peame olema valmis.

Niisuguses valguses pole võimalik ülehinnata Tartu Ülikooli tähtsust meie rahvale. Viie aasta eest peetud aastapäevakõnes ütles president Lennart Meri: „Tartu Ülikooli sünni- ja eluloos peegeldub vastu – otsekui veetilgas – kogu meie rahva keerukas ajalugu: lakkamatu püüd eneseteadvustamisele.“

Tartu Ülikool on oma loomispäevist saadik lükanud lahti hariduse akna, seisnud hea kõigi teaduste edendamise eest, mis mahuvad mõiste universitas alla. Euroopalike kultuuri- ja teadustraditsioonide kohaselt avas nende loendi ka Academia Gustavianas 1632. a usuteadus. Johann Skytte eestvõttel sai sellest juhtiv teaduskond ja niisugusena püsis see läbi sajandite.

Jumala tundmises kätkev tarkus on olnud ja saab loodetavasti tulevikuski olema siinse universitase rikkuseks, sügavaima ja teednäitava tunnetuse alguseks. Oli ju ülikooli alguski seotud jumalateenistusega – küll Maarja kirikus –, kus vastvalitud rektorile anti üle ülikooli rekvisiidid: matrikliraamat, põhikiri, pitsat, kassa ja kartseri võtmed. Usu ja evangeeliumi kaudu anti kaudselt kaasa ka taevariigi võtmed.

Tänasel aastapäeva teenistusel ei mõtle me niivõrd kartsast ja karistusest, kuivõrd Jumala imelisest armust, mis on olnud Tartu Ülikooliga ja kogu meie rahvaga.

Ülikool on ette valmistanud haritlaskonna, siit on võrsunud hingekarjased, tõusnud tarkus ja suutlikkus olla iseseisev ja vaba. Tänagem ja austagem neid, kes on hoidnud teadustöö ja akadeemilise hariduse atra. Tänagem Jumalat, kes on seda tööd õnnistanud ja innustanud. Laskem seda tänagi vääristada Jumala tundmisel, tema sõna valgusel.

Tarkus on enam kui lihtsalt teadmised. Tarkus on oskus teadmisi õigesti kasutada, on õige suhe oma ligimese ja oma Loojaga, on see, kust ei saa puududa Jeesuse väljendatud armastuse topeltkäsk. Kui me ka koos vanaaja mõttetarkadega võime ütelda, et teame seda, et me midagi ei tea, ei tohi me ometi salata teadmist Jumala armastusest ja usku sellesse.

Me seisame alati tarkusetee hakul. Tema on aga juba siin! Kristuses on taevariik ligi tulnud! See tarkus on parem kui pärlid või sõjariistad. See on meie pärisosa. Õnnistagu Jumal sellega ka Tartu Ülikooli ja lasku meid – nii meie inimlikus tarkuses kui rumaluses – seda alandlikult paluda ja vastu võtta.


Andres Põder
Peapiiskop

05.10.2007 Tartu Jaani kirik, Tartu Ülikooli 375. aastapäeva jumalateenistus

« tagasi  üles