« tagasi


KÕNE VIIMSI KOOLI UUE KOOLIMAJA JA LIPU PÜHITSEMISEL


Eestimaa koolikorraldus algab ristiusuga ja rahvakool luterliku kirikuga. Täna uut tarkusetemplit avades ja kooli lippu pühitsedes on oluline neid juuri meenutada ja esile tõsta seda, mis koolil ja kirikul ühist on, mis ka uues koolis iial puududa ei tohiks. See on aukartus elu ja elu andja ees, loodu ja Looja ees, valmisolek imetlemiseks ja imestamiseks, tahe mõista mõistetavat ja sallida saladusi. Haridus peab looma avatust ja austust, pühadusetaju ja tänulikkust.

Kool on aken maailma. Kool ei tohi oma tänaste teadmistega ehitada vanglamüüre ega piirata silmapiiri. Asetada maailma keskmesse iseennast ega inimest. Meie kooli ühe suurmehe Peeter Põllu sõnadega: „Peame loobuma oma segasest ja äärmisest individualismist, mis teeb inimese üksikult kõigi väärtuste ja veenete mõõdupuuks…“ Kool ei saa ega tohigi asendada kirikut. Küll on kooli ülesanne kujundada vaba inimest, näidates reaalsust õigetes proportsioonides. Selle saavutamiseks on vaja koolis kõnelda ka usust, kirikust ja Jumalast. See on aususe küsimus ja kool peab olema aus.

Kool on ka eetika klassituba. Ta on seda, kui kooliteele minnakse kerge ja rõõmsa südamega, kartmata koolistressi või -vägivalda, kartmata allajäämist või ärakasutamist. Ta on seda, kui siin igaüks, olgu õpilane või õpetaja, on hindamatu väärtus, Jumala kingitus. Kõrgeima hinde peaks andma mitte niivõrd ükskord-üks kuivõrd hoolimine, armastus ja üksteisemõistmine. On ju kool koht, kus möödub suur osa päevast ja elust. Hoolimata koolikohustusest, peaks kool olema sõpruskond ja kodu, mitte aga kinnipidamiskoht. Ja kodu on meie kindlus.

Kool on põlvkondade sild, generatsioonide kohtumispaik, kultuuri püsivuse ja eluvõimelisuse kasvulava. Suure lootuse ja armastusega on rajatud ka see kaunis hoone - vaimu varasalv.
Riik, omavalitsus, lapsevanemad ja pedagoogid on panustanud ja panustavad selleks, et laste elu ja Eesti tulevik oleks õnnelik. Usun, et paljudes silmades on täna rõõm ja tänupisar. Tajume, et kool on kogu rahva südameasi ja silmatera. Tõelised väärtused, mida kool ja tema lipp väljendavad ja kannavad, on pühad ja igavikulised. Kandkem neid palvekätel, palugem neile Jumala õnnistust!


Andres Põder
Peapiiskop

01.09.2006

« tagasi  üles