« tagasi


Tervitus Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna lõpetanutele


Väga austatud rektori kohusetäitja, auväärne dekaan, auväärsed õppejõud ja külalised, iseäranis teie, armsad lõpetajad!

 

Tervitan ja õnnitlen teid Eesti Kirikute Nõukogu nimel sel väga olulisel ja pidulikul päeval. Erilist tähendust lisab sellele päevale asjaolu, et tähistame tänavu Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. Sel puhul on Eesti Kirikute Nõukogu valinud aasta teemaks „Eesti usk“.

 

Millesse Eesti usub? Kas meil on usku Eestisse? Kuidas see usk väljendub? Kus on selle usu allikad?

 

Vahel öeldakse, et ole, kes sa oled, tee, mis sa teed, peaasi, et oled inimene! Kus võiks omandada parema ülevaate sellest, kes, mis ja milline on või peaks olema inimene, kui õppides valdkonnas, mis kannab nimetust humanitaaria! Teie, armsad lõpetajad, võite selles osas isegi juba õpetajaks olla, nagu väljendab sõna magister.

 

Kindlasti olete saanud selgeks, kui keeruline ja imeline on inimloomus ja kui suuri väljakutseid see meile esitab. Jeesus ütleb: „Olge täiuslikud, nagu teie taevane Isa on täiuslik!“

 

Seda kõikehõlmavat eesmärki pole lihtne saavutada. Selle poole saame ainult samm haaval teel olla.

 

George Bernard Shaw pööras selle probleemi argikeelde ja leidis, et me ei vaja täiuslikku õuna vaid maitsvat õuna. Teisisõnu, kui me pole ka täiuslikud inimesed, püüdkem olla head inimesed! See on suur samm täiuse teel, kuhu võrdpilt taevase Isaga meid juhtida tahab.

 

Soovin, head lõpetajad, et teil jätkuks sellesse usku, et rakendaksite selle eesmärgi teenistusse kõik oma oskused. Kauneimat kingitust Eestile on võimatu teha!

 

Õnnistagu teid Jumal!


Andres Põder
Peapiiskop emeeritus

19.06.2018 Tartu Ülikooli aula

« tagasi  üles