« tagasi


Kõne politseikaplanaadi 10. aastapäeval


Head kirikulised, vennad ja õed!

 

Kümme aastat tagasi, seades siinsamas Toomkirikus ametisse peakaplan Jaan Jaanit, ütlesin oma tervituskõnes, et „politseikaplanaadi rajamise ja peakaplani ametisseseadmise näol on tegu ajaloolise sündmusega taasiseseisvunud ja omariikluse 90. aastapäeva tähistavas Eestis, mis kõneleb ühiskonna küpsusest, demokraatlikest õigustest ja praktilistest vajadustest. Olgem selle arengu ja võimaluse eest tänulikud Jumalale ning inimestele, kes selleks oma panuse on andnud.“ Nüüd on möödunud kümme aastat. Piisavalt pikk aeg selleks, et tõestada kaplanaadi vajalikkust ja elujõudu. Selle aja sees on kaplanaat arendanud välja oma erilise viisi eesti inimeste teenimisel, andnud oma panuse Politsei- ja Piirivalveameti töösse ning pälvinud mitmekülgset tunnustust ja tänu!

 

Mul on au õnnitleda ja tänada nii kaplaneid kui kogu Politsei- ja Piirivalveametit ja tema juhtkonda Eesti Kirikute Nõukogu nimel. On palju sellist, milles politseitöö ja kirikute tegevus kokku langevad ja teineteist täiendavad – olgu selleks püüdlemine turvalise ja terve ühiskonna poole, vastutustunde ja vastastikkuse austuse tugevdamine, kriiside ja konfliktide ületamine ning lepituse ja rahu saavutamine enda ümber ja enda sees.

 

Sageli on kõneldud võimu ja vaimu vastuolust, või vähemalt nende ebaproportsionaalsusest. Ehk saavutame palju enam, kui muuta veidi vaatenurka ja küsida, milline on vaimu võim ja milline võimu vaim. Nõuab ju ka võim vaimujõudu ja vaim peaks millekski võimeline olema. Minu meelest näitab see, et vaimulikud töötavad Eesti Vabariigi jõustruktuurides, et nende tegevus on õiguslikult tagatud ja riiklikult tunnustatud, Eesti ühiskonna küpsust ja tasakaalustatust.

 

Riik ei ole hingetu masin, ametnikud ja kodanikud ei ole lihtsalt mutrikesed, õnn ja hingerahu ei ole üksnes inimliku korra kehtestada. Vajame väljavaadet ja väärtusi, mis ulatuvad igavikku ja mis aitavad taevasel tarkusel, armastusel ja headusel eluks muutuda. Selles mõttes vajab hinge mitte ainult Euroopa, kui meenutada Jacques Delors´i sõnu, vaid iga rahvas ja riik, samuti Eesti. Kaplanaatidel on siin oma hindamatu koht.

 

Mida peaksime soovima Eesti Vabariigile tema sajanda sünnipäeva puhul? Küllap seda, et Eesti oleks veelgi parem paik elamiseks nii meile endile kui järeltulevatele põlvedele, et siin keegi ei peaks jääma üksikuks ja õnnetuks isegi siis, kui kõik maised võimalused on ammendatud. Looval Vaimul on alati rohkem anda!

 

Seepärast soovin teile, head Politsei- ja Piirivalve ameti kaplanid ja kaastöölised, rohket Jumala õnnistust, meenutades ühtlasi apostel Pauluse sõnu kirjast galaatlastele: „Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust!“


Andres Põder
Peapiiskop emeeritus

14.01.2018 Tallinna Piiskoplik Toomkirik

« tagasi  üles