« tagasi


PEAPIISKOPI SÕNAVÕTT EESTI KONGRESSI 15. AASTAPÄEVA TÄHISTAMISE AVAPALVUSEL


Efesose kirja 2:19 ütleb apostel Paulus:
Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed.

Jakob Hurda arusaama kohaselt andis neljas käsk - austa oma isa ja ema - ülesande austada ka isamaad ja emakeelt, oli tõukejõuks rahvuslikule liikumisele. Usuline äratundmine, et oleme Jumala kodakondsed ja majapidajad, mitte võõrad ega majalised, loob vastutustunde oma lähedaste, oma maa ja rahva eest, on kodanikuks olemise alus. Seda vaimsust kandis kirik ka läbi okupatsiooniaastate.

15 aastat tagasi, usulise ja rahvusliku vabanemise koosmõjus rajati kodanike komuteed ja sündis Eesti Kongress. Tänagem Jumalat selle eest!

Samas. Nüüd, kus tahame olla maailmakodanikud, ei tohi me unustada oma rahvuslikku ülesannet ja eesmärki - oma kodutööd. Jeesus tuletab meelde, et kojaisand paneb palju üle need, kes pisku üle on ustavad olnud.

Me vajame jätkuvat kodanikumeelt, nende ülesannete äratundmist ja ellu viimist, mida Jumal meilt meie rahva keskel ootab.

Palvetagem:
Me täname Sind, kõigeväeline Jumal, et oled Jeesuse Kristuse läbi kutsunud meid oma riigi kodanikeks, äratanud austust ja armastust vanemate, isamaa ja rahva vastu. Me täname Sind, et tohime tähistada 15 aasta möödumist Eesti Kongressi kokkukutsumisest. Me rõõmustame, et oleme nüüd vaba rahvas ja palume: Õnnista ja hoia meid, tee tugevaks meie riik seeläbi, et Sinu riik meie ligi on, et oleme Sinu kodakondsed ja pühade kaaskodanikud. Aamen.


Andres Põder
EELK peapiiskop

13.03.2005 Tallinnas

« tagasi  üles