« tagasi


Tervitus EELK Misjonikeskuse ja Misjonikoori 20. aastapäeva tänuteenistusel


Kogu meie elu on Jumala missioon! Maailm on Jumala missioon, Kirik on Jumala missioon! Jumala armastus on, mis kingib elu, mis annab vabaduse mõelda, valida, otsustada, isegi eksida ja patustada.

Jumala armastus on, mis meid ei hülga, mis meid otsib ja Sõna läbi kutsub. Pattulangemise loole lisandub päästelugu. Jumala käsule, mille ees oleme süüdlased, lisandub evangeelium. Kristus on tulnud, et meil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti! Kristus on andnud ka misjonikäsu, et kuulutada armuevangeeliumi maailma äärteni.

Head sõbrad! Armuajad pole lõppenud! Koos iseseisvuse taastamisega saabus Eestisse vaimulik kevad, päästes jääkaane alt valla kõik eluvee jõed – uued võimalused, uued inimesed, uued meeleolud.

Jumala loov vaim hõljus nende kevadvete kohal, kutsudes kuulutama rõõmusõnumit nii lähedalolijatele kui kaugelolijatele. Kirik läks rahva keskele ja rahvas tuli kirikusse. Suur tänu kõigile, kes siis ja neile järgnevatel aastatel on haaranud pihku Jumala riigi adra!

Veel enam, korraga polnud me enam üksi, vaid pilv tunnistajaid ümbritses meid – sõpru ja kaastöölisi teistest maadest ja teistest kirikutest – kõige enam Soomest, aga ka Saksamaalt, Rootsist, Taanist, Norrast. Sõpruskogudused, misjoniseltsid, kirikuvalitsused! Suur tänu neile, kes meid on toetanud sellel jumalariigi talgutööl.

Esimese evangeeliumifestivali „Missio Pärnu ja Läänemaa 91“ plakat kujutas tellingutes kirikut: meie elu pole selleks, et lihtsalt laduda müüri, või et nõnda raha teenida, vaid et rajada katedraali enda ümber ja enda sees.

Jah, kogu kirik on Jumala missioon. Aga erakorraline aeg vajab nii erakorralisi inimesi kui ka erakorralisi vahendeid! Üheks selliseks sai Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskus kui eelsalk, mõttekoda ja toetusbaas. Misjonikoorist koolitusteni, meediast laste- ja peretööni, rahvusvahelisest koostööst välismisjonini, evangeeliumi kuulutamisest koguduste rajamiseni – ilma Misjonikeskuseta on Eesti kirikut täna võimatu ette kujutada.

Aga homme ja kahe aastakümne pärast? Kas pole kõik juba paika loksunud? Tormitsev vesi vaikinud? Jah, just rutiini petlikus rahus võivad peituda kiriku karid! See on aeg, kus palju enam tuleb olla ärkvel ja paluda ärkamist! See on aeg, kus igal kristlasel lasub vastutus ning igaüks peab ütlema: „Issand, läkita mind!“ Vastus misjonikäsu näol on juba antud!

Muutuvas ajas on misjon tuleviku teemeistriks, et kirik võiks olla alati kohal, alati uuenev ja kestev. Soovin Misjonikeskusele, tema töötegijatele ja toetajatele selle püha ülesande teenistuses väsimatut indu, nooruslikku vaimu ja rohket Jumala õnnistust! Suur tänu teile kõigile, iseäranis pühendunud kauaaegsetele juhtidele nagu Leevi Reinaru ja Maarja Vardja!

Innustagu teid ja meid igaüht kirikulaulu sõnad: „Su töö on see, oh Jeesus Krist’, see töö, mis meie käes. Ja et see Sinu töö on tõest, siis nurja see ei läe.“


Andres Põder
Peapiiskop emeeritus

10.12.2017 Tallinna Piiskoplik Toomkirik

« tagasi  üles