« tagasi


Tervitus konverentsi „Voorused ja väärtused“ avamisel


Austatud daamid ja härrad, õed ja vennad! Mul on hea meel tervitada teid Eesti Kirikute Nõukogu poolt konverentsi „Voorused ja väärtused“ avamise puhul.

Tegu on teemaga, mis puudutab meie kõikide inimeseksolemist. Mäletan üht vestlust 80-ndate aastate algusest süstemaatilise usuteaduse professori Elmar Salumaaga. „Maailmavaade ja ühiskond, millel puudub antropoloogia, ei saa kaua püsida“, väitis ta ja lisas: „Materialismil ei ole antropoloogiat!“ See tähelepanek osutus prohvetlikuks.

Küsimused nagu – kes on inimene, mis on ta põhitunnused, milliseid omadusi tal tuleb arendada, millised on tema aated ja ideaalid, vajavad sõnastatud ja usutavaid vastuseid. Need kujundavad meie arusaamu hea ja kurja kriteeriumitest, teisisõnu meie väärtusi. Kindlasti on selles vallas palju ära tehtud – nii koolide, koguduste kui kogukonna poolt.

Kuid – kas ei tundu, et niinimetatud üldinimlikud väärtused kipuvad järjest enam võtma ideoloogiliste postulaatide kuju, muutuma poliitiliste grupihuvide tööriistaks ja tähendama hoopis midagi muud kui väärtusõpetuse – aksioloogia rajaja Max Scheleri ajal sada aastat tagasi? Kogu „väärtuste kuningriik“ toetus siis absoluutsele ja kõrgeimale väärtusele – Jumalale ja inimisiksust mõtestas „ordo amoris“ - armastuse kord.

Veel teinegi prohvetlik tähelepanek: Max Scheleri surma puhul avaldas ajaleht Postimees 1928. a. mais Alfred Koorti kirjutise, kus ta leiab, et Scheler pidi oma „väärtuste“ eetikaga lunastama tagajärje, „et väärtused muutusid arvutuspennideks asjatundmatute käes, mis jääb veel mõnda aega püsima tagasitõmbe ja produktiivsuse langemise tähisena.“

Näib, et on aeg pöörduda uuesti eetose allikate poole, inimloomusele omaste vooruste juurde, mis peaks aitama meil kujundada oma kõige paremaid omadusi ja käitumismustreid, sealhulgas meie väärtusi.

See pole kindlasti lihtne, kuid see on protsess, millel on kõrge eesmärk – „et te oleksite täiuslikud ja terviklikud ega oleks teis midagi vajaka“, nagu öeldakse pühakirjas. Suur tänu kõigile, kes sellele kaasa aitavad, suur tänu käesoleva konverentsi korraldajatele!

Kuulutan konverentsi avatuks ja soovin sellele kordaminekut ja rohket Jumala õnnistust!

 

 


Andres Põder
Peapiiskop emeeritus

01.04.2016 Tallinna Ülikool

« tagasi  üles