« tagasi


Kõne 1. nelipüha oikumeenilisel jumalateenistusel


Austatud kaasmaalased, armsad vennad ja õed!

Tervitan Teid Eesti Kirikute nõukogu poolt kristliku kiriku sünnipäeva – nelipüha – puhul! Nelipüha sündmus oli võimas impulss, mis pani liikuma vaimujõud, muutis inimesi ja maailma. Käputäis hirmunud mehi lukus uste taga koges Jeesuse tõotatud Trööstija ja Julgustaja – Püha Vaimu – puudutust.

Neile oli õpetatud sügavaid tarkusi ja antud suuri ülesandeid, nad olid Jeesuse ülestõusmise tunnistajad, kuid ometi olid nad jõuetud ja teovõimetud. Neil puudus midagi olulist – vaimuosadus oma Issandaga. Nelipühapäev muutis otsustavalt nende suhtumist ja eluhoiakut. Nad läksid rahva keskele, kuulutasid evangeeliumi ning ristisid sel päeval ligi kolm tuhat inimest. Tänaseks on neist kaheteistkümnest ja nende kaaslastest saanud inimkonna suurim vaimuühendus, kuhu kuulub üle kahe miljardi kristlase.

Jumala Vaim on loov! Otsekui Arhimedese avastus vannis või Newtonil kogemus õunapuu all tõi uue arusaamise füüsilisest maailmast, kinkis Püha Vaimu väljavalamine äratundmise ja jõu teha teoks Jeesuse poolt kuulutatu, uuendada oma elu, kogeda Jumala armastust ja ligiolu. See vaimutöö pole lõppenud. Jeesus on tõotanud, et Vaim, kelle Isa tema nimel saadab, „õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud,” (Jh 14:26) ning et see on Tõe Vaim, kes „juhib teid kogu tõesse.” (Jh 16:13). Sellist impulssi vajame ka tänapäeval.

Meie ees seisavad suured sotsiaalsed probleemid – majandusraskused, väljaränne, sündivuse langus, perekondade lagunemine, inimestevahelise usalduse ja vastutustunde purunemine. Kas ja kuivõrd oskame iseendagi kohta vastata fundamentaalseid küsimusi: „Kes me oleme, kust me tuleme ja kuhu me läheme?” Vajame inspireeritud inimesi, vajame vaimuande ja vaimujõudu. Kes muu võiks anda Vaimu, mis oleks elustav ja püha, kui vaid Jumal? Tema vaimupuudutus on otsekui kevadvihm mis äratab, või leek, mis sütitab.

Kuulus kirikuisa Augustinus räägib sellest, kuidas looduses otsib iga asi oma õiget paika, tasakaalu ja rahu. Kivi kukub alla, tuli tõuseb üles. Nii ka inimene. „Sinu and sütitab ja kannab meid kõrgusse,” kõneleb ta Jumala Vaimust ja lisab: „Tõuseme südameredelit mööda ja laulame astmete laulu. Sinu tuli, sinu hea tuli lõõmab meis ja me läheme, tõuseme taevase rahu poole.” Jumala armastuses ja headuses on meie koht.

Esindades erinevaid kiriklikke traditsioone tahame ühe Vaimu lastena jagada rõõmu Jumala päästest Jeesuses Kristuses ja tunnistada: Kristuse tõotused kehtivad, tema vaimuallikad on avatud! Tuleb vaid usus ja palves end nendele avada. Mida ei suuda finantsid ega võim, meie teod või tegematajätmised, seda suudab Jumala Vaim. Tema headusest ja halastusest inspireeritud inimesel on alati tulevikku!

Soovin Teile, armsad kaasmaalased, õnnistusrikast nelipüha! Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala isa armastus ja Püha Vaimu osadus olgu ja jäägu meie kõikidega!


Andres Põder
Peapiiskop

19.05.2013 Konsistooriumi kabel

« tagasi  üles