« tagasi


Sõnavõtt Mustamäe kiriku esituskrundi lepingu allkirjastamisel


Austatud härra linnapea! Austatud daamid ja härrad! Mis oleks Tallinn ilma teda ilmestavate kirikutornideta? Veel enam, ilma vaimukultuurita, mida on kujundanud ja kujundavad kirikud. Ometi ei ole Tallinn valmis – ka kirikute osas mitte.

Uue kiriku ehitust on võimalik alustada siis, kui selleks on olemas vajadus, kohalik initsiatiiv ja üldkiriklik heakskiit. Tänane olukord vastab nendele tingimustele. Muidugi on tähtis ka avalikkuse mõistmine ja toetus!

Avaldan südamest tänu Tallinna Linnale! Nii linnavolikogule, linnavalitusele, eesotsas härra linnapeaga, kui ka Mustamäe linnaosa valitsusele, kes on näidanud üles julgustavat heatahtlikkust ja andnud ehituskrundi eraldamisega olulise ja teedrajava panuse uue kiriku püstitamisse.

On tunnustust vääriv, et Tallinn on mitmel moel aidanud kaasa kirikuelu edendamisele. Olgu selle näiteks kasvõi suurprojekt Tallinna Kirikurenessanss, mille käigus said uue ja kauni näo paljud linna kirikud, või toetus Lasnamäe õigeusu kiriku ehitusele. Meie keskel on piisavalt õigeusklikke maksumaksjaid, kel on põhjust oodata, et ka nende huvidega arvestataks.

Demokraatlikus ühiskonnas ei tohiks kiriku ehitamise printsiibid erineda mõne teise ühiskondliku hoone, olgu spordi-, kultuuri- või sotsiaalrajatise omast. Põhiseadus paneb usuvabaduse, mille oluliseks osaks on õigus täita usutalitusi – näiteks käia kirikus – tagamise seadusandliku, täitevvõimu ning kohalike omavalitsuste peale. On hea meel, et need põhimõtted pole jäänud ainult paberile, vaid leiavad kinnitust tegelikkuses.

Usun, et uus kirik Mustamäel saab rikastama Tallinna vaimuelu ja arhitektuurilist pilti ning muutub siinsele rahvale omaseks ja armsaks. Lisaks jumalateenistustele on kirikusse kavandatud ka palju muud – nii muusikalist kui sotsiaalset tegevust, millega õigupoolest on juba alustatud.

Muidugi nõuab pühakoja ehitus palju tööd, ja esmajoones koostööd. Aga selles meie tugevus peitubki. Tahame olla linnale ja ühiskonnale head partnerid.

Veelkord suur tänu kõigile abilistele ja olgu meie ühine ettevõtmine õnnistatud!


Andres Põder
Peapiiskop

03.07.2012 Tallinna Pressikeskus

« tagasi  üles