« tagasi


Kõne lipupäeval


Pühakirjas ütleb prohvet Jeremia (Jr 31:21): Püstita enesele märgid, aseta teeviidad, pea meeles maanteed, rada, mida oled käinud! Selliseks oluliseks märgiks ja teeviidaks kogu meie rahvale on ka Pika Hermanni tornis lehviv Eesti lipp, mis pühitseti täna 127. aastat tagasi Otepääl.

Pühitsemine on vaimu väljendus. Mitte võim, vaid vaim annab elu, näitab teed, loob inimväärset ühiskonda, ehitab isamaad ja rajab õigusriiki.

Teame, et selles materiaalses ja ihulikus ilmas vajab vaim enda väljendamiseks märke ja keelt, vaimutempleid ja -varamuid. Olgu selleks pühakojad, koolid, raamatukogud, kontsertsaalid, muuseumid või monumendid. Inimvaimu teeb rikkaks meelespidamine ja mälu, jagatav sõnum, äratav ja innustav mõte.

Võime rõõmustada, et alates 2004. aastast on 4. juuni – Eesti lipu päev – riiklikuks tähtpäevaks ja et pidulikust lipuheiskamisest siin Toompeal on saanud selle päeva kaunis traditsioon.

Lipupäeva üritusi toimub üle maa, järjest tuleb juurde uusi lipuväljakuid ning koduõuedele kerkib lipumaste. Ometi on seda kõike veel liialt vähe. Liialt vähe on pidepunkte, mis aitaksid uuel põlvkonnal luua sidet eelkäinutega, tajuda oma juuri ja identiteeti, ühist missiooni ja rahvuslikku väärikust.

Vajame meie rahva suurmeestele ja suursündmustele pühendatud memoriaale ja hästitoimivaid õppekeskusi, mida uhkustundega tahaks külastada ja oma sõpradele näidata iga eestlane ja kuhu heameelega viiksid õpilasi koolid.

Täna peetakse Otepääl mõttetalguid Lipumuuseumi tulevikust. Aidakem kõik kaasa, et seal võiks sündida keskne mälu- ja mõttekoda – nagu Albu või Kurgja – meenutamaks meie lipu lugu ja rahvusliku liikumise liidrit, pastor Jakob Hurta, sest ka eeskuju on teeviit. Ja teeviitasid me vajame – nii tänase päeva probleeme lahendades kui tulevikusihti seades.

Esivanemate varandus pole niivõrd juhtumisi leitud roostetanud rahapada, kuivõrd igikestev ja üldinimlik vaimsus, mis kingib usku ja lootust, loomejõudu ja iseseisvust, lugupidamist oma maast ja rahvast, pühadust, milles meid puudutab ja ülendab Jumala enda ligiolu.

Just sellisel moel saavad ka must maa, puhas süda ja sinine taevas armastuse ja elu märgiks. Õnnistagu Jumal meie sinimustvalget lippu, tänast lipupäeva ja meid kõiki.


Andres Põder
Peapiiskop

04.06.2011 Lipu heiskamise pidulikul tseremoonial Toompeal

« tagasi  üles