« tagasi


Jõulurahu väljakuulutamine


Armsad kaasmaalased!

Jõulurahu väljakuulutamise traditsiooni taastaja, president Lennart Meri üheks lemmikväljendiks oli küsimus: „Kes me oleme, kust me tuleme ja kuhu me läheme?” See on ajatu küsimus. Tänased majandusraskused on muutnud selle küsimuse veelgi aktuaalsemaks.

Meil võib minna ka majanduslikult hästi, meie silmaring võib olla 360 kraadi. Kui aga puudub sisemine kompass, selgus selles, kes oleme ja kuhu läheme, on rahu raske leida. Jõulurahu on otsekui moraalse kompassi sisselülitamine, mis sünnib mõtlemisest jõululapsele Jeesusele. Tema tuleku valguses saavad korraga tähtsaks meie tõelised sisemised vajadused – tahe kogeda ja teha head, leida lepitust ja andestada, olla osaline ühises suures rõõmus.

Ikka ja jälle küsitakse, mis on see suur idee, paleus ja nägemus, mis looks usaldust, liidaks ühiskonda, innustaks edasi minema. Saabuvad jõulud tuletavad meile meelde inimese jumalikku kutsumust ja aegumatut elusihti – leida üles laps iseendas, taastada lapseosadus Loojaga, saada osa tema elustavast armastusest, mis uuendab inimest. Tähtis ei ole ju üksnes edukas ühiskond, vaid õnnelik ja hooliv ühiskond ja perekond. Siis on meie südames rahu.

Sõnum jõululapse sünnist puudutab igaüht, sõltumata soost, rassist või usutunnistusest, nagu tavatsetakse öelda. „Ta on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile, kaugelolijaile, ja rahu lähedalolijaile, sest tema läbi on meil mõlemal ühes vaimus ligipääs Isa juurde,” öeldakse Pühakirjas.

Olgu meie kogukonnal, perel ja igaühel sisselülitatud ja teed näitav jõulukompass! See aitab leida palju enamat kui vaimustava äriidee – aitab leida oma kodu- ja hingerahu.

Kuulutan välja ülemaalise jõulurahu!


Andres Põder
Peapiiskop

13.12.2009 Jõgeva

« tagasi  üles