« tagasi


TERVITUSKÕNE TARTU JAANI KIRIKU PÜHITSEMISPÄEVA VASTUVÕTUL


Kõrgesti austatud härrad presidendid, härra peaminister, proua linnapea, auväärsed piiskopid, ekstsellentsid, daamid ja härrad, armsad õed ja vennad Kristuses!

Peetruse esimeses kirjas on öeldud: Laske endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks ja pühaks preesterkonnaks. Kiriku ehitamine või taastamine tähendab väga paljude inimeste suurt pingutust kauni ja püha eesmärgi nimel.
Tartu Jaani kiriku taastamistöid on kandnud Eesti Vabariik, Tartu linn, Saksa Liitvabariigi kristlased Põhja-Elbe kiriku näol, väga paljud annetajad ja toetajad. See on tõeliselt üldrahvalik koostöö, see on liitunud usu ja ohvrivalmiduse nähtav tunnistus.

Pühakoda, nüüd ka Jaani kirik, sümboliseerib inimeste kokkukuuluvust, Jumala plaani kohaselt toimivat või vähemalt selle eesmärgi poole liikuvat ühiskonda. Üle tuhande terrakotakujukese, mis kaunistasid Jaani kirikut, on kaunis pilt inimestest kui elavatest kividest. Koos suudavad nad midagi suurt.

Kaheksakümnendate lõpul, enne Eesti taasiseseisvumist, sõitis mööda Eestit Viljandi ansambel Pääsusilmad, lauldes rahvast innustavat laulu: Ehitagem rahukojad, endi keskel ülesse! See prohvetlik kuulutus on teostumas. Mitmed varemetes kirikud on üksteise järel sündinud uue ja kaunimana. Palvetagem ja töötagem, et seda suudaks ka meie ühiskond. Kirik aitab sellele kaasa Jumala Sõna kuulutades, maa soolaks ja majakaks olles.

Täna, kus tajume, kui tähtis meile kõigile ja samas ka habras on Euroopa ühtsus, tuletab valminud ja rahvusvaheliste hansapäevade eel pühitsetud kirik meile meelde meie ühiseid kristlikke juuri. Prevaleerigu need muutlike ärihuvide ees. Olgu need Euroopa Liidu vaimseks aluseks.

Ehitada Jaani kirikut - see on kaudselt tähendanud ehitada Euroopa tulevikku, kindlustada Eesti kohta Euroopa ühtses peres. Tähistagu see kirik meie kokkukuuluvust ja jumalikku ülesannet: lasta end elavate kividena ehitada vaimulikuks kojaks.

Palvetagem: Issand Jeesus Kristus, kes sa oled oma kiriku alus ja nurgakivi. Me täname Sind, et oleme võinud täna Kolmainu Jumala nimel pühitseda taasvalminud Jaani kiriku.
Tänu sulle kõigi nende inimeste eest, kes elavate kividena on koondunud ühises töös, usus, armastuses ja ohvris, et see ülev eesmärk võiks teostuda.
Õnnista neist igaüht, õnnista Tartu linna, Eestimaad ja Saksamaad, Euroopat ja kogu maailma. Luba meid kõikjal olla osalised Sinu rahukoja rajamisel.
Ole meie keskel ka selles kojas ja õnnista seda koosviibimist. Õnnistagu ja hoidku meid kõigeväeline kolmainus Jumal - Isa ja Poeg ja Püha vaim.


Andres Põder
EELK peapiiskop

29.06.2005 Tartus

« tagasi  üles