« tagasi


Kõne Herättäja-Yhtistys’e suvepäevadel


Armsad õed ja vennad Kristuses! Annan teile edasi südamlikud tervitused Eesti luterliku kiriku poolt! On suur rõõm osa võtta suvepäevadest, kus kõneldakse misjonist ja lastest. On ju need Jeesuse jaoks väga tähtsad teemad. Ta käsib jüngriks teha kõik rahvad ja ütleb: „Laske lapsukesed minu juurde tulla.” Need on tähtsad teemad ka meile Eestis.

Eestist on nõukogude okupatsiooni tulemusel saanud tõeline misjonimaa, sest kristlasi on ühiskonnas praegu vaid neljandik. Nõukogude-aegsete repressioonide ja usuõpetuse puudumise tulemusel on suur osa rahvast jäänud sügavasse vaimulikku unne. Enamuse jaoks on Jumal, patt, lunastus ja usk arusaamatud mõisted. Sellest unest pole kerge ärgata.

Eesti taasiseseisvumisega 1990. aastate algul käis kaasas küll teatud usuline ärkamine. Väga paljud liitusid kirikuga. Siis aga sai esmatähtsaks majanduslik areng. Inimesed soovisid kiiresti saavutada Lääne-Euroopa elatustaset. Poliitikud seadsid sihi: Euroopa rikkaimate riikide hulka! Usuti, et raha lahendab kõik sotsiaalsed, moraalsed ja hingelised küsimused.

Nii see muidugi ei läinud. Kuigi tänased majandusraskused on üleilmsed, suurendab neid Eestis moraalne kriis. Poed on täis eneseabi õpikuid, abi otsitakse nõidadelt ja astroloogidelt. Inimene on vaimne oled ja tema probleemid on esmajoones vaimsed. Isegi siis, kui elatakse külluses. Mäletan lugu Ameerika perepojast, kes põgenes kodust. Miks sa seda tegid, küsisid vanemad, me oleme sulle ju kõik andnud! Tõsi! Kõik, väljaarvatud see, millesse uskuda, vastas poiss.

Kas meil Eestis on lootust? Sel kevadel toimus Tallinnas Franklin Grahami „Lootuse festival“. Ühiskonna ilmalikkusest hoolimata oli huvi selle vastu väga suur, kokku tuli tuhandeid inimesi. Ka küsitluste kohaselt on kiriku usaldusväärsus institutsioonide seas üks kõrgemaid. President Lennart Meri muutis populaarseks väljendi: „Tule taevas appi!” Seda vajame tänases Eestis. Seda vajame inimestena kõikjal ja alati!

Jeesus õpetas meid paluma, et Jumala tahtmine sünniks maa peal nagu taevaski. Selleks on Jumal läkitanud oma Poja, et taevariik meie ligi oleks ja et me tema läbi sinna sisse pääseme. Kristus on lunastanud meie patud ja annab meile tagasi jumalalapse õiguse. Vajame usku ja usaldust, et see Jumala kingitus vastu võtta.

Eesti kirikus on laialt kasutusel Herrnhut’i loosungiraamat. Tänase päeva loosungisõnaks on Taaveti 147. laulu 11. salm: „Issandal on hea meel neist, kes teda kardavad, kes loodavad tema peale.“ Jeesus räägib, et Jumala inglite seas tõuseb rõõm ka ühest patusest, kes meelt parandab (Lk 15:10). Küsimus ei ole ainult õiges ja edukas elus niin maa peal. Kõige tähtsam on osadus Jumalaga. Inimese elul on igavene väärtus. Meie ülesanne on kuulutada evangeeliumi, õpetada Jumala Sõna, juhtida inimesi Jumala tundmisele.

Tahame oma kirikus näha, et iga kristlane oleks Kristuse tunnistaja nii sõna kui eeskujuga. Vaimse ärkveloleku juurde kuulub ka mure kaasinimeste usu pärast. Esmajoones oma laste ja lastelaste pärast. Karja ei suurenda ju karjased vaid ikka lambad ise. Nii elab ka kogudus kõigi kristlaste poolt edasi antavast usust. Eesti kiriku eelmisel aastal heaks kiidetud arengukava toetub Jeesuse misjonikäsule Matteuse evangeeliumi lõpus: „Tehke jüngriks kõik rahvad, neid ristides ja õpetades.” Tahame olla misjoneeriv kirik oma rahva keskel.

See pole lihtne. Vajame kaaskristlaste eestpalveid ja toetust. Oleme tänulikud Soome vendadele ja õdedele, kes väga mitmel viisil on aidanud kaasa Jumala Sõna levitamisele Eestis. Paljudel Eesti kogudustel on sõpruskogudused Soomes. Teie usk annab meilegi julgust ja lootust. Ehk on ka teil, head sõbrad, midagi õppida Eestist. Kuidas seista vastu Kristuse vastasele vaimule, uskmatusele, moraalsele allakäigule?

Hoidke ja pidage kalliks usuõpetust koolis! Hoidke ja pidage kalliks palvevaimu kodus ja rahva keskel! Hoidke ja pidage kalliks koguduse kooskäimist ja jumalateenistust! Hoidke ja pidage kalliks isiklikku südameusku ja enda üleandmist Kristusele! Ristimises on Jumal meid uuesti sünnitanud ja vastu võtnud oma lasteks. Kellele muule me peaksime elama kui Temale!

Issandal on hea meel nendest, kes teda kardavad ja tema peale loodavad! Õnnistagu teid selles kõigeväeline ja armuline Jumal.


Andres Põder
Peapiiskop

04.07.2009 Seinäjoki, Soome

« tagasi  üles