« tagasi


Kõne Vabadussõja Võidusamba õnnistamisel


Matteuse evangeeliumis ütleb Jeesus Kristus: „Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele. Nõnda paistku teie valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.” Aamen!

Armsad vennad ja õed! Jeesus kutsub meid olema maailma valguseks. Tegema tegusid, mis ulatuvad kaugemale meist endist, mis rõõmustavad inimesi, mis austavad Jumalat. Kuidas on see võimalik? – Siis, kui headus, armastus ja tõde saavad meie usu osaks. Kui meie usk on suurem selle maailma pimedusest, ülekohtust ja kurjusest. Kui näeme selles Jumala enda ligiolu ja abi. Siis omandab mõtte ka ohver, siis muutub ka maailm! Niisugust usku kandsid endas need, kellele võlgneme tänu Eesti iseseisvuse eest. Niisugust usku vajame tulevikus, kui tahame ehitada oma ühiskonda armastuse alusele. See alus ühendab ja kannab erinevaid inimesi, uskkondi ja rahvusi. Armastus, millega Jumal meid armastab ja mida väljendab Jeesuse ohver, muudab arusaamist elust ja saab eluvalguseks. Selles valguses mälestagem vabadussõja kangelasi. Selles valguses hoidkem vabadust. Selles valguses õnnistagem Vabadussõja võidusammast. Seda valgust kandkem iseendas ja laskem seda särada väljapoole.

Palvetagem. Me täname Sind, Jumal, kõige hea eest, mille osaliseks oleme saanud. Õnnista Vabadussõja võidusammast ja anna, et see aitaks meenutada meie rahva vabaduspüüdu ja neid, kes on andnud oma elu Eesti iseseisvuse eest. Ärata meis austust, usku ja armastust, et saaksime alati osa Sinu abist ja õnnistusest ning võiksime elada valguse lastena. Aamen.


Andres Põder
Peapiiskop

23.06.2009 Tallinna Vabaduse väljak

« tagasi  üles