« tagasi


KÕNE EESTI KAITSEVÄE MAAVÄE LIPU PÜHITSEMISEL EESTI SÕJAMEESTE MÄLESTUSKIRIKUS TORIS


Kõik, mis Jumal on loonud, on hea,/.../ sest seda pühitsetakse Jumala sõna ja palve läbi. 1Tm 4:4-5

Eesti iseseisvus ei ole püha iseenesest. Eesti Iseseisvus on pühitsetud koos rahvuslippude ja võitluslippudega ja nende läbi.
Eesti iseseisvus on pühitsetud nende inimeste läbi, kes nende lippude all on võidelnud ja ka oma elu andnud.
Eesti iseseisvus on pühitsetud Jumala läbi, kes ainsana on tõeliselt püha ja kutsub meidki olema pühad.

Mõttetu, isegi ohtlik on võidelda asjade eest ja nimel, mis ei kasva välja pühadusest. Kõik, mis lähtub Jumalast - vabadus, tõde, armastus, inimväärikus - on püha ja väärib ohvreid.
Kui meil pole midagi, mille nimel ja mille eest võiksime kasvõi surra, pole meile ka midagi püha. Siis pole meil õieti midagi väärtuslikku ja püsivat.

Olgem õnnelikud, et Eesti rahval on olemas see vaimurikkus, et see on olemas Eesti kaitseväel. See on teinud läbi tuleproovi Eesti Vabadussõjas ja olgem uhked, et tohime sellele toetuda ja seda järgida. Seda vaimusuurust tuletab meile meelde pühakoda, evangeelium ja käesolev talitus.

Õnnistagu kõigeväeline Jumal, et täna annetatav ja pühitsetav maaväe lipp tugevdaks meie pühadusetaju, kaitsetahet, armastust isamaa, üksteise ja Jumala vastu. Aamen.


Andres Põder
EELK peapiiskop

17.07.2005 Toris

« tagasi  üles