« tagasi


Tervituskõne Hugo Treffneri Gümnaasiumi 125. aastapäeva jumalateenistusel


Austatud Hugo Treffneri Gümnaasiumi koolipere, head kirikulised!

Apostlite tegude raamatus räägitakse, kuidas apostel Paulus „pidas iga päev arutlusi Efesoses Türannose koolis. See kestis kaks aastat, nii, et kõik, kes Aasias elasid, nii juudid kui kreeklased, said kuulda Issanda sõna“ (Apt 19:9,10)

Selle kooli nimi on jäädvustunud aastatuhandeteks. Ei ole palju taolisi, lausa legendaarseid koole, millel on tähendus üle aegade. Teame Platoni Akadeemiat ja Aristotelese Lykeion’it. Eesti ajaloost võime nimetada Tallinna Toomkooli, Tartu Ülikooli, Aleksandrikooli ja ehk veel mõnda. Viimaste hulka kuulub kindlasti Hugo Treffneri Gümnaasium. Suhteliselt lühikese ajaga suutis Treffneri Gümnaasium jätta eesti hinge ja kultuuri nii sügava jälje, et seda ei suutnud kustutada ka okupatsiooniaeg.

Minu tutvus Treffneriga algas keskkoolipäevil Pärnus, kui 1968. aastal läksin leeri auväärse praost Richard Võlli juurde. Tema oli lõpetanud Treffneri Gümnaasiumi 1931. aastal ja kõneles ikka veel vaimustusega oma koolist ja selle usuõpetajatest. Astudes Usuteaduse Instituuti, sattusin professor Elmar Salumaa käe alla, kelle 100. sünnipäeva kümne päeva pärast tähistame. Piiludes kullipilguga üle prilliraamide, pajatas ta lugusid enda ja teiste teravmeelsustest, mida ta Hugo Treffneri Gümnaasiumi usuõpetustundidest, esmalt õpilasena, hiljem usuõpetajana, oli talletanud.

Treffneri kool kerkis minevikust mu silme ette põneva, lausa püha paigana, kus iga päev arutleti elu, inimeste ja Jumala üle, otsekui kunagi Türannose koolis. Ja näis, et väga paljud Eestimaa inimesed olid sellest osa saanud. Kirikusse tööle asudes kohtasin Treffneri kasvandikke pea igas paigas. Treffneris on õppinud kindlasti enam kui 60 meie kiriku vaimulikku – nende hulgas 4 piiskoppi, 7 praosti, 5 teoloogiadoktorit ja 3 usuteaduse professorit. Loodetavasti suurenevad need arvud tulevikus veelgi. Selles koolis ja selle kooli kaudu on saanud kuuldavaks mitte ainult inimlik tarkus, vaid ka Issanda sõna.

Tänagem Jumalat, et tema Vaim on kandnud ja innustanud teie kooli. Et siin on olnud andekaid, ustavaid õpetajaid. Kui mõelda ajaloolistes piltides, siis võiks Hugo Treffneri Gümnaasiumit iseloomustada mitte niivõrd Minerva öökull, kuivõrd Püha Vaimu tuvi – loovuse, tasakaalukuse, mõtlikkuse, rahu ja armastuse sümbol. Vaim avab tarkuse sügavaimadki allikad. Apostel Pauluse sõnadega: „Mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud – selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad.“ (1Kr 2:9).

Armas koolipere! Teie kool on andnud ja tähendab meie rahvale väga palju kõikides eluvaldkondades. Selle üle võib ainult rõõmustada. Siiski, ärge kaotage keset – see on, vaimsust! Hoidke seda kui tüve, mille külge klammerduda, hinnake meie kultuuri usulisi juuri. Siis tulevad ka viljad – õnnistuseks teile endile ja kogu meie rahvale.


Andres Põder
Peapiiskop

05.12.2008 Tartu Jaani kirik

« tagasi  üles