« tagasi


KÕNE POLITSEI PEAKAPLAN JAAN JAANI AMETISSESEADMISEL


Armas ametisseseatav, armsad kirikulised!

Õndsad on rahutegijad, ütleb Jeesus Matteuse evangeeliumi 5. peatükis. Sõna „rahu“ sisu ulatub lepitatusest ja südamerahust turvalise ühiskonna ja maailmarahuni. Siia mahub oma väärikuse ja elu pühaduse tunnetamine, sisemine tasakaal, suutlikkus mõista ja austada kaasinimest, hoolida oma rahvast ja kogu ümbritsevast. Kas pole meid kõiki kutsutud rahutegijateks?

Seda kutsumust ja ülesannet väljendab ka politseikaplanaadi rajamine ja peakaplani ametisseseadmine. Tegu on ajaloolise sündmusega taasiseseisvunud ja omariikluse 90. aastapäeva tähistavas Eestis, mis kõneleb ühiskonna küpsusest, demokraatlikest õigustest ja praktilistest vajadustest. Olgem selle arengu ja võimaluse eest tänulikud Jumalale ning inimestele, kes selleks oma panuse on andnud.

Millist rahutegija rolli täidab politseikaplanaat ja peakaplan? Teame, et turvalist ja rahulikku elu ei saa tagada vaid jõustruktuuride füüsilise võimekusega. Vaja on ka hingejõudu ja -rahu, väärtuste, väärikuse ja usu säilitamist ja viljelemist. On mõistetav, et rahva teenistuses olevatel, pingelist politseitööd tegevatel inimestel on õigus saada vaimulikku abi ja tuge.

Kaitstes korda ja rahu tuleb politseinikel pidevalt langetada eetilisi otsuseid, anda hinnanguid enda ja teiste kohta. Sageli on need usulise iseloomuga ja vajavad ka usulist nõustamist.

Politseinikud peavad riskima oma eluga. Neil on õigus olla selgusel oma suhtes Jumalaga ja igavikuga, kasutades selleks ka vaimuliku abi.

Kaplani ülesanne on toetada korravalvureid nende vastutusrikkas ülesandes rahva teenimisel sõnumiga lepitusest ja rahust, püsiväärtustest ja voorustest, mida kätkeb usk Jumalasse. See on vaimne rikkus, mida tänane maailm ja ühiskond ei saa jätta kasutamata.

Jeesus on öelnud: kes iganes teie seast tahab olla esimene, olgu kõikide teenija. Salgamata oma usku tuleb Sul, armas vend, olla avatud kõigi inimeste muredele, olla toeks kõikidele, kes seda soovivad ja vajavad, hoolimata nende usulistest või muudest maailmavaatelistest erinevustest. Sul peab jätkuma avarust oikumeeniliseks koostööks, sotsiaalset närvi ja Sinu ametile kohast vastutustunnet.

Sa oled saanud auväärse kutse ja ülesande. Sa oled ette valmistatud. Sul tuleb selles töös kasvada, kaplanaat üles ehitada. Me palvetame sinu pärast. Üle kõige aga soovin, et Sul võiks alati olla rahu Jumalaga! Siis suudad sa olla lepitaja ja rahu tegija ka oma ametis. Aamen.


Andres Põder
Peapiiskop

13.01.2008 Tallinna Piiskoplik Toomkirik

« tagasi  üles