Rahvuslipu heiskamine / Märkide tähendus / Piibel.net

OKTOOBER 2021
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
 
|üles|

Reede, 1. oktoober

Su korraldustest ma olen saanud arukaks, sellepärast ma vihkan kõiki vale teeradu. Ps 119:104

Ps 56:2-5, 9-14   Jh 8:31-38   Rm 7:1-6 (v Srk 15:11-20)

07.26-18.54
 
|üles|

Laupäev, 2. oktoober

Jeesus ütles variseridele: "Hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks; nõnda on Inimese Poeg ka hingamispäeva isand.? Mk 2:27-28

Ps 148   1Tm 4:1-5  
Laupäeva õhtul: Ps 22:24-32   Gl 5:13-18

07.28-18.51
 
|üles|

Pühapäev, 3. oktoober


19. pühapäev pärast nelipüha
Suurim käsk - See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda. 1Jh 4:21
KLPR 289  roheline

Ps 119:1-8   2Ms 20:1-17   Rm 10:1-13   Jh 13:31-35

Armas taevane Isa, Sina oled meile andnud käsud oma armastuse märgiks. Ilma Sinu abita me ei suuda siiski järgida Sinu tahet ja täita Sinu armastuse käsku. Saada Püha Vaim meid juhtima, et armastaksime Sind üle kõige ja leiaksime armastuses tee ligimese juurde. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.? Jh 13:35 *

Lisalugemine: Srk 2:15-18
Laupäeva õhtul: Ps 22:24-32   Gl 5:13-18
Pühapäeva õhtul: Ps 22:24-32   5Ms 30:11-20

07.30-18.48
 
|üles|

Esmaspäev, 4. oktoober

Anna mulle arusaamist panna tähele Su Seadust ja seda pidada kõigest südamest! Ps 119:34

Ps 138   1Ts 4:9-12   Mt 6:1-4

 Franciscus Assisist, diakon, frantsisklaste ordu rajaja († 1226)
Gl 6:14-18   Lk 12:22-34

07.33-18.45
 
|üles|

Teisipäev, 5. oktoober

Õndsad on need, kelle elutee on laitmatu, kes käivad Issanda Seaduse järgi! Ps 119:1

Ps 12:2-9   1Tm 1:1-11   2Ms 23:1-9 (v Srk 6:14-17)

† 1977 Alfred Tooming, EELK peapiiskop 1967–77

07.35-18.42
 
|üles|

Kolmapäev, 6. oktoober

Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on Ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse, sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Rm 10:9-10

Ps 103:6-13   Ül 8:4-7   Rm 14:19-23

14.05

07.37-18.40
 
|üles|

Neljapäev, 7. oktoober

Imelised on Sinu tunnistused, sellepärast hoiab neid minu hing. Ps 119:129

Ps 137:1-6   Ap 6:1-7   Mk 3:31-35

07.40-18.37
 
|üles|

Reede, 8. oktoober

Oh, et mu elutee oleks kindel, et ma peaksin Su määrusi. Siis ma ei jää häbisse, pannes tähele kõiki Su käske. Ps 119:5-6

Ps 56:2-5,9-14   Jh 18:7-9   Rm 15:1-6

07.42-18.34
 
|üles|

Laupäev, 9. oktoober

Seesama Issand on kõikide Issand, rikas kõikide heaks, kes Teda appi hüüavad. Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Rm 10:12-13

Ps 148   Mt 5:17-19  
Laupäeva õhtul: Ps 108:2-7   Js 30:15-18

 Denis e Dionysius, Pariisi piiskop, ja ta kaaslased, märtrid († u 250)
Ps 117   Ef 4:1–7,11–13   Mt 23:8–12

07.44-18.31
 
|üles|

Pühapäev, 10. oktoober


Lõikustänupüha
Igapäevane leib - Kõikide silmad ootavad Sind ja Sina annad neile nende roa omal ajal. Ps 145:15
KLPR 154  roheline

Ps 104:1,13–14,27–28,33   5Ms 26:1–11   Hb 13:15–16 (v Fl 4:4–9)   Jh 6:(23–25)26–35

Jumal, meie Looja, Sina ei väsi meile andmast oma häid ande, Sinult saame, mida me vajame ja kasutame. Me täname Sind selle aasta lõikuse eest. Lase ka oma armu viljadel – õiglusel ja armastusel – küpseda meie sees. Anna meile tänulik süda ja õpeta meid Sinu ande kasutama kõigi inimeste heaks. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: „Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu.” Jh 6:33

07.47-18.28
 
|üles|

Esmaspäev, 11. oktoober

Sina, Issand, istud aujärjel igavesti ja Sinu mälestus kestab põlvest põlve. Ps 102:13

Ps 71:1-12   Mk 10:46-52   2Ms 15:22-27

07.49-18.25
 
|üles|

Teisipäev, 12. oktoober

Me jutustame tulevasele põlvele Issanda kiituseväärt tegudest, Tema vägevusest ja Tema imedest, mis Ta on teinud. Ps 78:4

Ps 40:10-18   Lk 5:12-16   Rm 4:7-13

07.52-18.22
 
|üles|

Kolmapäev, 13. oktoober

Ka teie olite varem Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise poolest tema vaenlased oma kurjade tegudega. Kl 1:21

Ps 59:2-5,10-11,17-18   2Ms 32:1-6,15-20   Jh 6:66-69

06.25

07.54-18.19
 
|üles|

Neljapäev, 14. oktoober

Issanda parem käsi on tõusnud kõrgele, Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid! Ps 118:16

Ps 125:1-4   Jd 1-2, 20-25   Jr 17:13-17

07.56-18.16
 
|üles|

Reede, 15. oktoober

Kui te vaid jääte kindlaks ja rajatuks usule ega lase end kõrvale viia evangeeliumis olevast lootusest, mida te olete kuulnud. Kl 1:23

Ps 55:2-9,17-19,23   Lk 23:46-47   Jh 8:21-30

07.59-18.14
 
|üles|

Laupäev, 16. oktoober

Mooses palvetas rahva eest. Ja Issand ütles Moosesele: "Tee enesele madu ja pane see ridva otsa, siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab!? 4Ms 21:7-8

Ps 62:2-13   Ap 14:8-18  
Laupäeva õhtul: Ps 108:2-7   Km 10:11-16

Hõimupäev

08.01-18.11
 
|üles|

Pühapäev, 17. oktoober


21. pühapäev pärast nelipüha
Jeesuse saadikud - Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? Mi 6:8
KLPR 157  roheline

Ps 145:8-13   Am 7:10-15   Gl 4:12-20   Jh 13:16-20

Issand Jumal, taevane Isa, Jeesus Kristus saatis oma jüngrid kogu maailma, et kõik rahvad hea sõnumi ära tunneksid. Me palume Sind, lase oma sõnal meis tööd teha ja täida meid rõõmuga lunastuse üle. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka teete." Jh 13:16-17

Lisalugemine: Srk 51:23-30
Laupäeva õhtul: Ps 108:2-7   Km 10:11-16
Pühapäeva õhtul: Ps 108:2-7   Mt 13:51-52

 Ignatios Antiookiast, Antiookia piiskop, märter († u 115)
Fl 3:7-12   Jh 6:52-58

08.04-18.08
 
|üles|

Esmaspäev, 18. oktoober

Jumal õnnistagu meid ja kõik ilmamaa otsad kartku Teda! Ps 67:8

Ps 71:1-12   Ap 9:1-9   Ap 9:10-19a

 Evangelist Luuka päev ehk luukapäev
valge*
Ps 1:1-3   Js 35:3–6 (v Js 43:8–13)   2Tm 4:5–11   Lk 1:1–4

Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid arst Luuka, et temast saaks Sinu evangeeliumi kuulutaja ja inimhingede ravija. Anna, et tema evangeeliumi ravim tervendaks kõik meie hingehaigused ja teeks meie südamed ärksaks armastama ja teenima. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

08.06-18.05
 
|üles|

Teisipäev, 19. oktoober

Armuline ja halastaja on Issand, pika meelega ja suur helduselt. Ps 145:8

Ps 40:10-18   Ap 16:25-34   Mt 10:5-15

08.08-18.02
 
|üles|

Kolmapäev, 20. oktoober

Apostel Paulus kirjutab: "Teie ei põlastanud mind mu keha pärast ega sülitanud maha, vaid võtsite mu vastu nagu Jumala ingli, nagu Kristuse Jeesuse." Gl 4:14

Ps 59:2-5,10-11,17-18   Mt 10:24-31   Lk 14:12-14

 Evald Julius Ovir ja Karl Segebrock, misjonärid Ida–Aafrikas, märtrid († 1896)

17.57

08.11-18.00
 
|üles|

Neljapäev, 21. oktoober

Maa peal tuntaks Sinu teed, Jumal, kõigi rahvaste seas Sinu päästet! Ps 67:3

Ps 125:1-4   Jos 1:1-9   Ap 10:21-36

 Johan Kõpp, EELK piiskop, usuteadlane, Eesti kirikuelu edendaja kodumaal ja paguluses († 1970)

08.13-17.57
 
|üles|

Reede, 22. oktoober

Sind ülistavad, Issand, kõik Sinu teod, ja Su vagad tänavad Sind. Nemad kõnelevad Sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad Su vägevusest. Ps 145:10-11

Ps 55:2-9,7-19,23   Jh 15:18-21   1Kn 2:1-4

08.16-17.54
 
|üles|

Laupäev, 23. oktoober

Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Gl 3:28

Ps 62:2-13   Ilm 19:9-10  
Laupäeva õhtul: Ps 108:2-7   Gl 1:1-12

† 1986 Edgar Hark, EELK peapiiskop 1978–86

08.18-17.51
 
|üles|

Pühapäev, 24. oktoober


22. pühapäev pärast nelipüha
Usuvõitlus - Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! Rm 12:21
KLPR 192  roheline

Ps 46:2-8   Jr 17:5-8   Rm 10:12-18   Mt 5:13-16

Issand Jeesus Kristus, Sa oled oma koguduse kutsunud olema maale soolaks ja maailmale valguseks. Ärata meid igasugusest loidusest, valmista Sind teenima ja Sinu nime kuulutama, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütleb: "Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata." Mt 5:13

Lisalugemine: Lm 28-43
Laupäeva õhtul: Ps 108:2-7   Gl 1:1-12
Pühapäeva õhtul: Ps 108:2-7   Ilm 14:6-7Kiriklik misjonipüha

08.21-17.49
 
|üles|

Esmaspäev, 25. oktoober

Vägede Issand on meiega, Jaakobi Jumal on meile kindlaks varjupaigaks. Ps 46:12

Ps 71:1-12   Mt 10:32-33   1Kr 1:10-18

08.23-17.46
 
|üles|

Teisipäev, 26. oktoober

Õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale, kelle lootuseks on Issand. Tema on otsekui vee äärde istutatud puu, mis ajab oma juuri oja kaldal. Jr 17:7-8

Ps 40:10-18   Ne 8:1-8   Jos 24:1-2a,14-18

08.26-17.43
 
|üles|

Kolmapäev, 27. oktoober

Usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu. Rm 10:17

Ps 59:2-5,10-11,17-18   Gl 3:11   1Kr 4:15-20

Misjonipüha

08.28-17.41
 
|üles|

Neljapäev, 28. oktoober

Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas - see on Jeesus Kristus. 1Kr 3:11

Ps 125:1-4   Rm 10:9-10   2Kn 2:1,6-15a

 Apostlite Siimona ja Juuda päev ehk simunapäev
punane*
Ps 89:2,6,16–18   Js 28:14–16   Ef 2:19–22   Jh 15:7–11

Kõigeväeline Jumal, Sina oled oma Kiriku rajanud apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Anna, et me nende õpetuse kaudu saame usuosaduses üheks ja koos Siimon Kananaiose, Juudas Jaakobuse poja ja kõigi teiste apostlitega kasvame Sinu templiks Vaimus. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

23.05

08.31-17.38
 
|üles|

Reede, 29. oktoober

Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Ps 46:2

Ps 55:2-9,17-19,23   1Tm 4:7-9   1Aj 16:23-31

 Rudolf Tobias, organist ja helilooja († 1918)

08.33-17.35
 
|üles|

Laupäev, 30. oktoober

Kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata? Kuidas aga saadaks kuulutada, kui ei olda läkitatud? Rm 10:14-15

Ps 62:2-13   Js 32:1-3  
Laupäeva õhtul: vt järgmine pühapäev kirikuaastas  

08.35-17.33
 
|üles|

Pühapäev, 31. oktoober


Usupuhastuspüha. Reformatsiooni aastapäev
Usu alused - Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis juba olemas – see on Jeesus Kristus! 1Kr 3:11
KLPR 161  punane*

Ps 46:2–3,5,8   Jr 31:31–34   Gl 5:1–6 (v 1Kr 1:10–18)   Jh 8:31–36

Issand Jumal, taevane Isa, me täname Sind, et Sa oled meile andnud oma püha evangeeliumi. Hoia meie keskel oma sõna selget valgust ja kinnita meie südameid oma Vaimuga, et me Sinu evangeeliumi õpetusest iial ei taganeks, vaid usus kasvaksime ja viimaks õndsaks saaksime. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Ma tahan rääkida su tunnistustest kuningate ees ja mitte häbeneda. Ps 119:46

07.38-16.30