Rahvuslipu heiskamine / Märkide tähendus / Piibel.net

MAI 2022
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
 
|üles|

Pühapäev, 1. mai


Ülestõusmisaja 3. pühapäev Misericordia Domini
Hea Karjane - Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. Jh 10:11a,27-28a
KLPR 317  valge

Ps 23   Hs 34:11-16   1Pt 2:21-25   Jh 10:11-16

Armuline Jumal, halastaja Isa, Jeesuses Kristuses annad Sa meile Hea Karjase, kes juhib meid Sinu teedel ja kogub Sinu rahvaks. Me palume Sind, toida, kaitse ja tervenda meid ning hoia alati Sinu osaduses. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: "Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind, nõnda nagu Isa tunneb mind ja mina tunnen Isa." Jh 10:14-15

Lisalugemine: Srk 18:8-14
Laupäeva õhtul: Ps 18:2,8-17   Js 43:14-21
Pühapäeva õhtul: Ps 18:2,8-17   Mt 9:35-10:7

 Apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päev ehk viilipipäev
punane*
Ps 145:3-7   Js 30:15–21   1Kr 4:9–15 (Ef 1:3-10)   Jh 14:1-14

Kõigeväeline Jumal, õpeta meid tundma Sinu Poega Jeesust Kristust kui teed, tõde ja elu, aita meil käia Sinu apostlite Filippuse ja Jaakobuse jälgedes ning Sinu juurde jõuda. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Kevadpüha

05.22-21.16
 
|üles|

Esmaspäev, 2. mai

Issanda heldus täidab maa. Issanda sõnaga on tehtud taevad ja Tema suu hingusega kõik nende väed. Ps 33:5-6

Ps 136:1,11-17,21-26   4Ms 7:12-23   Sk 9:14,16-17 (v Sk 10:1-3,6-7)

 Athanasios Suur, Aleksandria piiskop, kirikuisa († 373)
Srk 4:20-28   Mt 10:24-27

05.19-21.19
 
|üles|

Teisipäev, 3. mai

Mina ise hoian oma lambaid ja mina viin nad hingama, ütleb Issand Jumal. Hs 34:15

Ps 9:2-12   1Kr 4:9-16   4Ms 17:16-26

05.16-21.21
 
|üles|

Kolmapäev, 4. mai

Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite Tema jälgedes. 1Pt 2:21

Ps 118:1-14   Js 63:8b-14   Js 3:14-18

05.14-21.24
 
|üles|

Neljapäev, 5. mai

Jeesus ütleb: "Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest." Jh 10:11

Ps 114   Ef 4:11-16   Ap 20:28-32

05.11-21.26
 
|üles|

Reede, 6. mai

Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Ps 23:1

Ps 116:10-19   Mt 26:30-35   Hs 34:23-31

05.09-21.28
 
|üles|

Laupäev, 7. mai

Tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ps 23:3

Ps 29   Js 40:9-11  
Laupäeva õhtul: Ps 18:2,8-17   1Ms 1:1-5

05.06-21.31
 
|üles|

Pühapäev, 8. mai


Ülestõusmisaja 4. pühapäev Jubilate
Jumala rahva koduigatsus - Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud! 2Kr 5:17
KLPR 120  valge

Ps 66:1-9 (v Ps 126)   Js 40:26-31   Hb 13:12-16   Jh 16:16-23

Jumal, meie taevane Isa, valgusta meid oma tõe säraga, kui me eksleme pimeduses. Juhi meid oma teel ja aita pärale jõuda igavesse ellu, mida oled omadele tõotanud. Täida meid rõõmuga, mida maailm ei suuda anda. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles jüngritele: "Nüüd on teilgi muretsemist, aga kui ma näen teid jälle, on teie süda rõõmus ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära." Jh 16:22

Lisalugemine: Brk 1:15-22; 2:6-13
Laupäeva õhtul: Ps 18:2,8-17   1Ms 1:1-5
Pühapäeva õhtul: Ps 18:2,8-17   1Ms 1:6-8

Emadepäev

05.04-21.33
 
|üles|

Esmaspäev, 9. mai

Hõisake Jumalale, kõik ilmamaa! Ps 66:1

Ps 136:1,11-17,21-26   1Pt 2:11-12   1Ms 1:9-13

 Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, Eesti vennastekoguduse tegevuse edendaja ja vaimuliku kirjanduse väljaandmise toetaja († 1760)
Jh 13:34-35

Euroopa päev

03.21

05.01-21.35
 
|üles|

Teisipäev, 10. mai

Tema ei väsi ega tüdi, Tema mõistus on uurimatu. Tema annab rammetule rammu ja jõuetule jõudu. Js 40:28-29

Ps 9:2-12   Js 11:6-9   1Ms 1:14-19

04.59-21.38
 
|üles|

Kolmapäev, 11. mai

Jeesus, et enese vere läbi pühitseda rahvast, on kannatanud väljaspool väravat. Mingem siis Tema juurde väljapoole leeri, kandes Tema teotust. Hb 13:12-13

Ps 118:1-14   Hb 6:16-20   1Ms 1:20-23

04.56-21.40
 
|üles|

Neljapäev, 12. mai

Teie süda on rõõmus ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära. Jh 16:22
V: Jeesus ütleb: "Nüüd on teilgi muretsemist, aga kui ma näen teid jälle, on teie süda rõõmus ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära." Jh 16:22

Ps 114   Hb 11:32-39   1Ms 1:24-31

04.54-21.42
 
|üles|

Reede, 13. mai

Kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega. Kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab, kandes oma vihke. Ps 126:5-6

Ps 116:10-19   Jh 18:36-37   1Ms 2:1-3

04.52-21.45
 
|üles|

Laupäev, 14. mai

Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest sellistest ohvritest on Jumalal hea meel! Hb 13:16

Ps 29   Ilm 22:1-5  
Laupäeva õhtul: Ps 18:2,8-17   Õp 8:22-32

 Apostel Mattiase päev ehk madisepäev (võib pidada ka 24. veebruaril)
punane*
Ps 145:3–7   Js 22:15–25   Ap 1:15–26 (1Kr 4:1–7)   Jh 15:9–17 (Mt 11:25–30)

Kõigeväeline Jumal, Sina valisid oma ustava tunnistaja Mattiase kaheteistkümnendaks apostliks, äraandja Juuda asemele. Me palume Sind, kaitse oma Kirikut valeõpetajate eest, anna talle ustavad ja targad karjased. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

† 2006 Udo Petersoo, E.E.L.K. peapiiskop 1990–2006

04.49-21.47
 
|üles|

Pühapäev, 15. mai


Ülestõusmisaja 5. pühapäev Cantate
Taevariigi kodanikuna maailmas - Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid. Ps 98:1
KLPR 115  valge

Ps 98:1-9   Js 63:7-9   Jk 1:17-21   Jh 16:5-15

Issand, meie Jumal, Sina äratasid oma Poja surnuist ja andsid meie hinge uue laulu, millega võime Sind kiita ja ülistada. Julgusta meid kuulutama Sinu tegusid sõnade ja muusikaga, et taevane rõõm täidaks meie südamed. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Ma ütlen teile tõtt: teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan Tema teie juurde." Jh 16:7

Lisalugemine: Brk 3:9-38
Laupäeva õhtul: Ps 18:2,8-17   Õp 8:22-32
Pühapäeva õhtul: Ps 18:2,8-17   2Ms 15:1-11,19-21

04.47-21.49
 
|üles|

Esmaspäev, 16. mai

Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid: Tema parem käsi ja Tema püha käsivars on toonud Temale võidu! Ps 98:1
V: Ma meenutan Issanda heldust, Issanda kiiduväärsust, kõige selle pärast, mida Issand meile on osutanud. Js 63:7

Ps 136:1,11-17,21-26   Js 42:10-16   Jos 6:1-5, 15-20 (v Jdt 16:1,14-17)

07.14

04.45-21.52
 
|üles|

Teisipäev, 17. mai

Armastuse ja kaastunde pärast Ta lunastas nad, tõstis nad üles ja kandis neid kõigil muistseil päevil. Js 63:9

Ps 9:2-12   Lk 19:37-40   1Sm 16:14-23

04.43-21.54
 
|üles|

Kolmapäev, 18. mai

Teadke seda, mu armsad vennad! Iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama. Sest mehe viha ei soeta õigust Jumala ees. Jk 1:19-20

Ps 118:1-14   Rm 15:14-21   2Sm 6:12-16,20-22 (v Tb 13:7-11)

 Erik, Rootsi kuningas, märter († 1160)
Lk 9:23-26

04.40-21.56
 
|üles|

Neljapäev, 19. mai

Jeesus ütleb: "Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist!" Jh 13:34

Ps 114   1Kr 14:6-9, 15-19   Ne 12:27-31,38-43

04.38-21.58
 
|üles|

Reede, 20. mai

Hõisake Issandale, kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja mängige Temale! Mängige Issandale kandle, kandle ja laulude häälega! Ps 98:4-5

Ps 116:10-19   Mt 26:30-32   Ilm 5:6-10

04.36-22.00
 
|üles|

Laupäev, 21. mai

Jeesus ütles: "Kui Tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib Ta teid kogu tõesse, sest Tema ei räägi iseenesest, vaid Ta räägib, mida kuuleb, ja Ta kuulutab teile tulevasi asju." Jh 16:13

Ps 29   Ilm 14:1-3  
Laupäeva õhtul: Ps 18:2,8-17   Tn 6:4-12

04.34-22.03
 
|üles|

Pühapäev, 22. mai


Ülestõusmisaja 6. pühapäev. Palvepühapäev Rogate
Südame kõne Jumalaga - Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! Ps 66:20
KLPR 315  valge

Ps 40:2,4-6   Jr 29:11-14   Ef 3:14-21   Jh 16:23-33

Taevane Isa, kes Sa kuuled kõiki meie palveid. Kingi meile palve vaimu, et me ainult ise ei räägiks, vaid ka kuulaksime, mida Sina tahad meile öelda. Vabasta meid kõigest, mis meid koormab, et saaksime andeksandmist ja elaksime Sinu armastuse keskel, Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles jüngritele: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, seda Ta annab teile minu nimel." Jh 16:23

Lisalugemine: Tb 3:1-5
Laupäeva õhtul: Ps 18:2,8-17   Tn 6:4-12
Pühapäeva õhtul: Ps 18:2,8-17   Lk 18:1-8

21.43

04.32-22.05
 
|üles|

Esmaspäev, 23. mai

Rõõmuhüüdega andke teada, kuulutage seda, levitage maailma ääreni, öelge: "Issand on lunastanud oma sulase Jaakobi." Js 48:20

Ps 136:1,11-17,21-26   1Kn 3:5-15   Mk 6:30-33

 Gustav Reinhold Nyländer, misjonär Sierra Leones Lääne–Aafrikas ja piiblitõlkija (Matteuse evangeeliumi tõlkija bulomi keelde), esimene eestimaalasest misjonär († 1825)

04.30-22.07
 
|üles|

Teisipäev, 24. mai

Mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Js 29:11

Ps 9:2-12   2Ms 32:7-14   1Jh 5:13-15 (v Srk 35:16-22a)

04.28-22.09
 
|üles|

Kolmapäev, 25. mai

Ma põlvitan Isa ees, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses. Ef 3:17

Ps 118:1-14   Lk 11:1-4  
Laupäeva õhtul: Ps 48:2-15   Ef 6:18-24

 Urbanus, paavst, märter († 230), urbanipäev
punane*
Ps 116:1–4,7–9,15–17   Õp 3:13–20   2Kr 1:3–7   Mt 25:14–23

 Villem Reiman, pastor, ajaloolane ja rahvusliku liikumise tegelane, rahvakiriku mõtte eestkõneleja († 1917)

04.26-22.11
 
|üles|

Neljapäev, 26. mai


Kristuse taevaminemise püha
Ülendatud Issand - Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde! Jh 12:32
KLPR 124  

Ps 47:6-9   Ps 110:1-4   Ap 1:1-11   Mk 16:14-20

Kõigeväeline Issand ja Jumal, Sinu armas Poeg on läinud üles taevasse. Anna, et meiegi elaksime oma südamega taevas ja otsiksime seda, mis on üleval, ja ootaksime Kristust, et Ta võtaks meid oma kuningriiki, kus Ta koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite Teda taevasse minevat. Ap 1:11
Laupäeva õhtul: Ps 48:2-15   Ef 6:18-24
Pühapäeva õhtul: Ps 51:12-21   Ilm 4:1-11

 Augustinus Canterburyst, Canterbury piiskop, misjonär Inglismaal († u 605)
1Ts 2:2b-8   Mt 13:31-33

04.25-22.13
 
|üles|

Reede, 27. mai

Palju oled Sina, Issand, mu Jumal, teinud imetegusid ja mõelnud mõtteid meie kohta; ei ole kedagi Sinu sarnast. Kui ma hakkaksin neid kuulutama ja neist kõnelema, siis oleks neid rohkem kui jõuab ära lugeda. Ps 40:6

Ps 103:1-5,14-22   Lk 22:66-69   Kl 3:1-4

04.23-22.15
 
|üles|

Laupäev, 28. mai

Jeesus ütles jüngritele: "Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud." Jh 16:33

Ps 107:33-43   Mt 22:41-46  
Laupäeva õhtul: Ps 104:27-35   Hs 39:25-29

04.21-22.17
 
|üles|

Pühapäev, 29. mai


Ülestõusmisaja 7. pühapäev Exaudi
Püha Vaimu ootus - Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde! Jh 12:32
KLPR 129  valge

Ps 27:1-3,7-9   Js 44:1-5   Rm 8:12-17   Jh 15:26-16:4

Püha Jumal, Sinu Poeg, meie Päästja, on Sinuga igaveses kirkuses. Kingi meile usku, et Ta on siiski meie keskel ja jääb meie juurde maailma ajastu otsani. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa juurest saadan, Tõe Vaim, kes lähtub Isast, siis Tema tunnistab minust." Jh 15:26

Lisalugemine: Srk 6:23-31
Laupäeva õhtul: Ps 104:27-35   Hs 39:25-29
Pühapäeva õhtul: Ps 104:27-35   2Tm 1:6-8,11-14 (v Trk 1:1-7)

04.20-22.19
 
|üles|

Esmaspäev, 30. mai

Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle! Ps 27:7

Ps 68:12-19   Hs 11:14-20   Ii 34:12-15

14.30

04.18-22.20
 
|üles|

Teisipäev, 31. mai

Issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma? Issand on mu elu võimas kaitse, kelle ees ma peaksin värisema? Ps 27:1

Ps 77:14-21   Ef 2:14-18   1Pt 1:1-2,10-12

 Maarja külaskäigu päev (võib pidada ka 2. juulil)
valge*
Ps 113:1–8   Sf 3:14–18 (Js 11:1–5)   Rm 12:9–16 (Gl 4:3–7)   Lk 1:39–49(50–56)

Halastaja Jumal, Sinu armu pärast rõõmustas Eliisabet koos Maarjaga ja tervitas teda kui Issanda ema. Vaata armuga meie peale, et meiegi ülistaksime üheskoos Maarjaga Sinu püha nime ja rõõmuga võtaksime vastu tema Poega, meie Päästjat, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 Esimene Eesti kirikukongress Tartus, EELK asutamise aastapäev (1917)

04.17-22.22