Rahvuslipu heiskamine / Märkide tähendus / Piibel.net

MAI 2021
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
 
|üles|

Laupäev, 1. mai

Jeesus ütleb: "Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu." Jh 14:6

Ps 29   Ilm 22:1-5  
Laupäeva õhtul: Ps 18:2,8-17   Õp 8:22-32

 Apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päev ehk viilipipäev
punane*
Ps 145:3-7   Js 30:15–21   1Kr 4:9–15 (Ef 1:3-10)   Jh 14:1-14

Kõigeväeline Jumal, õpeta meid tundma Sinu Poega Jeesust Kristust kui teed, tõde ja elu, aita meil käia Sinu apostlite Filippuse ja Jaakobuse jälgedes ning Sinu juurde jõuda. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Kevadpüha

05.21-21.17
 
|üles|

Pühapäev, 2. mai


Ülestõusmisaja 5. pühapäev Cantate
Taevariigi kodanikuna maailmas - Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid. Ps 98:1
KLPR 115  valge

Ps 98:1-9   Js 4:2-6   1Jh 3:18-24   Jh 15:10-17

Issand, meie Jumal, Sina äratasid oma Poja surnuist ja andsid meie hinge uue laulu, millega võime Sind kiita ja ülistada. Julgusta meid kuulutama Sinu tegusid sõnade ja muusikaga, et taevane rõõm täidaks meie südamed. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: "Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks." Jh 15:16

Lisalugemine: Brk 3:9-38
Laupäeva õhtul: Ps 18:2,8-17   Õp 8:22-32
Pühapäeva õhtul: Ps 18:2,8-17   2Ms 15:1-11,19-21

 Athanasios Suur, Aleksandria piiskop, kirikuisa († 373)
Srk 4:20-28   Mt 10:24-27

05.18-21.19
 
|üles|

Esmaspäev, 3. mai

Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid: Tema parem käsi ja Tema püha käsivars on toonud Temale võidu! Ps 98:1

Ps 136:1,11-17,21-26   Js 42:10-16   Jos 6:1-5, 15-20 (v Jdt 16:1,14-17)

22.50

05.16-21.22
 
|üles|

Teisipäev, 4. mai

Sel päeval on Issanda võsu iluks ja auks, ning maa vili on uhkuseks ja ehteks Iisraeli pääsenuile. Js 4:2

Ps 9:2-12   Lk 19:37-40   1Sm 16:14-23

05.13-21.24
 
|üles|

Kolmapäev, 5. mai

Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega! 1Jh 3:18

Ps 118:1-14   Rm 15:14-21   2Sm 6:12-16,20-22 (v Tb 13:7-11)

05.11-21.26
 
|üles|

Neljapäev, 6. mai

Jeesus ütleb: "Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist!" Jh 13:34

Ps 114   1Kr 14:6-9, 15-19   Ne 12:27-31,38-43

05.08-21.29
 
|üles|

Reede, 7. mai

Issand on andnud teada oma pääste, Tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees. Ps 98:2

Ps 116:10-19   Mt 26:30-32   Ilm 5:6-10

05.06-21.31
 
|üles|

Laupäev, 8. mai

Jeesus ütleb: "Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma Isa käske ja jään Tema armastusse." Jh 15:10

Ps 29   Ilm 14:1-3  
Laupäeva õhtul: Ps 18:2,8-17   Tn 6:4-12

05.03-21.34
 
|üles|

Pühapäev, 9. mai


Ülestõusmisaja 6. pühapäev. Palvepühapäev Rogate
Südame kõne Jumalaga - Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! Ps 66:20
KLPR 315  valge

Ps 40:2,4-6   2Ms 17:8-13   Jk 5:13-16   Lk 11:5-13

Taevane Isa, kes Sa kuuled kõiki meie palveid. Kingi meile palve vaimu, et me ainult ise ei räägiks, vaid ka kuulaksime, mida Sina tahad meile öelda. Vabasta meid kõigest, mis meid koormab, et saaksime andeksandmist ja elaksime Sinu armastuse keskel, Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: "Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse!" Lk 11:9-10

Lisalugemine: Tb 3:1-5
Laupäeva õhtul: Ps 18:2,8-17   Tn 6:4-12
Pühapäeva õhtul: Ps 18:2,8-17   Lk 18:1-8

 Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, Eesti vennastekoguduse tegevuse edendaja ja vaimuliku kirjanduse väljaandmise toetaja († 1760)
Jh 13:34-35

Euroopa päev

Emadepäev

05.01-21.36
 
|üles|

Esmaspäev, 10. mai

Rõõmuhüüdega andke teada, kuulutage seda, levitage maailma ääreni, öelge: "Issand on lunastanud oma sulase Jaakobi." Js 48:20

Ps 136:1,11-17,21-26   1Kn 3:5-15   Mk 6:30-33

04.58-21.38
 
|üles|

Teisipäev, 11. mai

Issand tõmbas mind üles õuduse august ja paksust porist ning asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammud. Ps 40:3

Ps 9:2-12   2Ms 32:7-14   1Jh 5:13-15 (v Srk 35:16-22a)

22.00

04.56-21.41
 
|üles|

Kolmapäev, 12. mai

Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks! Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda. Jk 5:16

Ps 118:1-14   Lk 11:1-4  
Laupäeva õhtul: Ps 48:2-15   Ef 6:18-24

04.53-21.43
 
|üles|

Neljapäev, 13. mai


Kristuse taevaminemise püha
Ülendatud Issand - Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde! Jh 12:32
KLPR 124  

Ps 47:6-9   Js 33:5-6   Ap 1:1-11 (v Rm 8:31-39)   Lk 24:46-53

Kõigeväeline Issand ja Jumal, Sinu armas Poeg on läinud üles taevasse. Anna, et meiegi elaksime oma südamega taevas ja otsiksime seda, mis on üleval, ja ootaksime Kristust, et Ta võtaks meid oma kuningriiki, kus Ta koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

See, kes on tulnud alla, on sama, kes on ka läinud üles üle kõigi taevaste, et Ta täidaks kõiksuse. Ef 4:10
Laupäeva õhtul: Ps 48:2-15   Ef 6:18-24
Pühapäeva õhtul: Ps 51:12-21   Ilm 4:1-11

04.51-21.45
 
|üles|

Reede, 14. mai

Õnnis on mees, kes paneb oma lootuse Issanda peale ega pöördu ülbete ja valesse taganejate poole. Ps 40:5

Ps 103:1-5,14-22   Lk 22:66-69   Kl 3:1-4

 Apostel Mattiase päev ehk madisepäev (võib pidada ka 24. veebruaril)
punane*
Ps 145:3–7   Js 22:15–25   Ap 1:15–26 (1Kr 4:1–7)   Jh 15:9–17 (Mt 11:25–30)

Kõigeväeline Jumal, Sina valisid oma ustava tunnistaja Mattiase kaheteistkümnendaks apostliks, äraandja Juuda asemele. Me palume Sind, kaitse oma Kirikut valeõpetajate eest, anna talle ustavad ja targad karjased. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

† 2006 Udo Petersoo, E.E.L.K. peapiiskop 1990–2006

04.49-21.48
 
|üles|

Laupäev, 15. mai

Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes Teda paluvad!? Lk 11:13

Ps 107:33-43   Mt 22:41-46  
Laupäeva õhtul: Ps 104:27-35   Hs 39:25-29

04.46-21.50
 
|üles|

Pühapäev, 16. mai


Ülestõusmisaja 7. pühapäev Exaudi
Püha Vaimu ootus - Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde! Jh 12:32
KLPR 129  valge

Ps 27:1-3,7-9   Sk 14:7-9   Ef 1:16-23   Jh 17:18-23

Püha Jumal, Sinu Poeg, meie Päästja, on Sinuga igaveses kirkuses. Kingi meile usku, et Ta on siiski meie keskel ja jääb meie juurde maailma ajastu otsani. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus tõstis oma silmad taeva poole ja ütles: "Mina olen andnud neile selle kirkuse, mille Sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks." Jh 17:22

Lisalugemine: Srk 6:23-31
Laupäeva õhtul: Ps 104:27-35   Hs 39:25-29
Pühapäeva õhtul: Ps 104:27-35   2Tm 1:6-8,11-14 (v Trk 1:1-7)

04.44-21.52
 
|üles|

Esmaspäev, 17. mai

Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle! Ps 27:7

Ps 68:12-19   Hs 11:14-20   Ii 34:12-15

Nädalatepüha - šavuot (17.5-18.5)

04.42-21.54
 
|üles|

Teisipäev, 18. mai

Issand on kuningaks kogu maale. Sel päeval on Issand ainus ja tema nimi on ainus. Sk 14:9

Ps 77:14-21   Ef 2:14-18   1Pt 1:1-2,10-12

 Erik, Rootsi kuningas, märter († 1160)
Lk 9:23-26

04.40-21.57
 
|üles|

Kolmapäev, 19. mai

Kogudus on Kristuse ihu, Tema täius, kes täidab kõik kõiges. Ef 1:23

Ps 48:2-15   Lk 12:8-12   Fl 2:1-4

22.13

04.38-21.59
 
|üles|

Neljapäev, 20. mai

Kui Tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib Ta teid kogu tõesse. Jh 16:13

Ps 51:12-21   Ap 1:15-26   Js 41:8-14

04.36-22.01
 
|üles|

Reede, 21. mai

Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: "Otsige mu palet!" Siis ma otsin, Issand, Sinu palet. Ära peida oma palet minu eest. Ps 27:8-9

Ps 103:1-5,14-22   Lk 21:12-19   Js 40:12-14,26

04.34-22.03
 
|üles|

Laupäev, 22. mai


Nelipüha eelõhtu ehk nelipüha laupäev
Tule, Püha Vaim

Ps 34:2-4,9-11 (v Ps 107:1-2,21-22)   Js 59:20-21   Ap 19:1-6   Jh 14:8-17

Kõigeväeline ja igavene Jumal, Sa täitsid ülestõusmispüha tõotuse ja läkitasid Püha Vaimu, ühendasid maa rahvad ja hõimud Sinu kirkust kuulutama. Vaata oma rahva peale, kes on kogunenud palves, et Sinu Vaimu vastu võtta. Saada oma Vaim hingama meie südametesse ja tasanda sõnade ning keelte erisused, et me ühel häälel lauldes võiksime rõõmus ja tänus kiita Sinu nime. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles jüngritele: "Ma palun Isa ja Ta annab teile teise Lohutaja, et Tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu." Jh 14:16

Lisalugemine: Srk 1:1-10

Ps 107:33-43   Js 42:5-9  
Laupäeva õhtul: Ps 104:27-35   2Ms 19:3-6

04.32-22.05
 
|üles|

Pühapäev, 23. mai


Nelipüha
Püha Vaimu väljavalamine - See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Sk 4:6
KLPR 132  punane

Ps 68:5-11   Jl 3:1-5   Ap 2:1-13   Jh 3:16-21

Kõigeväeline Jumal, taevane Isa, me ülistame Sind, sest Sa oled oma Vaimu välja valanud ning Tema kaudu pühitsed ja juhatad oma rahvast. Valgusta ja juhata oma Vaimuga meie südameid, kinnita ja kaitse oma väega ning aita, et Sinu kogudus võiks kasvada usus ja armastuses. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütles: "Nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu." Jh 3:16

Lisalugemine: Trk 7:22b-8:1
Laupäeva õhtul: Ps 104:27-35   2Ms 19:3-6
Pühapäeva õhtul: Ps 104:27-35   Rm 8:1-11

 Gustav Reinhold Nyländer, misjonär Sierra Leones Lääne–Aafrikas ja piiblitõlkija (Matteuse evangeeliumi tõlkija bulomi keelde), esimene eestimaalasest misjonär († 1825)

04.30-22.07
 
|üles|

Esmaspäev, 24. mai


2. nelipüha


Ps 68:5-11   4Ms 11:11-12,14-17,24-25   Ap 2:36-41 (v 1Kr 12:12-13,20-31)   Jh 16:12-15 (v Jh 6:44-47)

Issand Jeesus Kristus, meie hingede Karjane ja Ülevaataja, me täname Sind südamest, et Sa oled maa peale rajanud oma Kiriku ja meid selle liikmeiks kutsunud. Anna meile Püha Vaimu, et me Sinu õndsakstegevat tõde õigesti tunnistaksime, usus Sinust kinni hoiaksime ja ükskord rõõmuga Sinu ausse saaksime, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Peetrus ütles: "Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andekssaamiseks, ning siis te saate Püha Vaimu anni." Ap 2:38

Ps 68:12-19   Srk 1:11-18  

04.28-22.09
 
|üles|

Teisipäev, 25. mai

Veel paljude muudegi sõnadega veenis Peetrus neid ja manitses: "Laske end päästa sellest sõgedast sugupõlvest!? Ap 2:40

Ps 77:14-21   4Ms 11:11-12,14-17,24-25   1Kr 12:1-11 (v 1Kr 14:1-5,37-40)

 Urbanus, paavst, märter († 230), urbanipäev
punane*
Ps 116:1–4,7–9,15–17   Õp 3:13–20   2Kr 1:3–7   Mt 25:14–23

 Villem Reiman, pastor, ajaloolane ja rahvusliku liikumise tegelane, rahvakiriku mõtte eestkõneleja († 1917)

04.26-22.11
 
|üles|

Kolmapäev, 26. mai

Siis hakkas Peetrus rääkima: "Kas keegi võib vett keelata, et ei ristitaks neid, kes on saanud Püha Vaimu nõnda nagu meiegi?? Ap 10:46-47

Ps 48:2-15   1Kr 12:12-13,20-31   Ap 8:9-25 (v 1Kr 2:11-16)

 Augustinus Canterburyst, Canterbury piiskop, misjonär Inglismaal († u 605)
1Ts 2:2b-8   Mt 13:31-33

14.14

04.24-22.13
 
|üles|

Neljapäev, 27. mai

Ükski, kes Jumala Vaimus räägib, ei ütle: "Neetud olgu Jeesus!? ning ükski ei suuda öelda: "Jeesus on Issand!? muidu kui Pühas Vaimus. 1Kr 12:3

Ps 51:12-21   Ap 10:44-48   Jh 6:44-47 (v Ap 11:1-18)

04.22-22.15
 
|üles|

Reede, 28. mai

Väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on seesama, kes teeb kõike kõikides. Aga igaühele antakse Vaimu avaldus ühiseks kasuks. 1Kr 12:6-7

Ps 103:1-5,14-22   Gl 3:1-5   Jh 16:12-15 (v Ap 11:19-26)

04.21-22.17
 
|üles|

Laupäev, 29. mai

Nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus. 1Kr 12:12

Ps 107:33-43   Ap 18:1-11  
Laupäeva õhtul: Ps 104:27-35   1Ms 18:1-14 (v Tb 12:6b)

04.19-22.19
 
|üles|

Pühapäev, 30. mai


Kolmainupüha
Varjatud Jumal - Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis Tema au! Js 6:3
KLPR 142  valge

Ps 95:1-2,6-7   4Ms 6:22-27 (v Js 66:1-2)   Ef 1:3-6(7-10)11-14   Mt 28:16-20

Püha Kolmainu Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim, igavene Issand, Sind me kiidame, austame ja täname, Sind me palume. Jaga meile oma jumalikku armu, nii et me Sinu olemuse müsteeriumi õigesti tunnistame, kristlikult elame, õndsalt lahkume ja pärast maist elu koos pühade inglite ja lunastatutega Sind taeva kirkuses teenime. Seal saame Sind palgest palgesse näha ja ülistada Sind igavesti.

Jeesus ütleb: "Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!? Mt 28:19-20

Lisalugemine: Trk 9:13-18b
Laupäeva õhtul: Ps 104:27-35   1Ms 18:1-14 (v Tb 12:6b)
Pühapäeva õhtul: Ps 104:27-35   2Ms 3:13-20

04.18-22.21
 
|üles|

Esmaspäev, 31. mai

Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses. Ef 1:3

Ps 68:12-19   Js 10:6-12   1Kr 8:4b-6

 Maarja külaskäigu päev (võib pidada ka 2. juulil)
valge*
Ps 113:1–8   Sf 3:14–18 (Js 11:1–5)   Rm 12:9–16 (Gl 4:3–7)   Lk 1:39–49(50–56)

Halastaja Jumal, Sinu armu pärast rõõmustas Eliisabet koos Maarjaga ja tervitas teda kui Issanda ema. Vaata armuga meie peale, et meiegi ülistaksime üheskoos Maarjaga Sinu püha nime ja rõõmuga võtaksime vastu tema Poega, meie Päästjat, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 Esimene Eesti kirikukongress Tartus, EELK asutamise aastapäev (1917)

04.16-22.22