Rahvuslipu heiskamine / Märkide tähendus / Piibel.net

DETSEMBER 2020
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
 
|üles|

Teisipäev, 1. detsember

Kristus ütleb: Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Ilm 3:20

Ps 102:2-19   Kl 1:9-14   2Sm 23:1-7

† 1996 Konrad Veem, E.E.L.K. peapiiskop 1972–90

08.52-15.28
 
|üles|

Kolmapäev, 2. detsember

Kristus ütleb: Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Ilm 3:20

Ps 102:2-19   Kl 1:9-14   2Sm 23:1-708.54-15.27
 
|üles|

Neljapäev, 3. detsember

Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest! Ära tuleta meelde mu nooruse patte ega mu üleastumisi; mõtle minule oma heldust mööda, oma headuse pärast, oh Issand! Ps 25:6-7

Ps 72:1,13-19   Lk 3:7-14   Jr 30:18-22

08.56-15.26
 
|üles|

Reede, 4. detsember

Issand, Sinu poole ma tõstan oma hinge. Mu Jumal, Sinu peale ma loodan, ärgu ma jäägu häbisse; ära lase mu vaenlasi rõõmust hõisata minu pärast! Ps 25:1-2

Ps 79:9-10a,11,13   Mt 27:27-30   Hs 37:24-28

08.58-15.25
 
|üles|

Laupäev, 5. detsember

Hea ja õiglane on Issand; sellepärast Ta õpetab patustele õiget teed. Ta juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlikke oma teele. Ps 25:8-9

Ps 42:2-6   Hb 8:7-12  
Laupäeva õhtul: Ps 24:1-6   Hg 2:1-9

08.59-15.24
 
|üles|

Pühapäev, 6. detsember


Advendiaja 2. pühapäev
Sinu Kuningas tuleb kirkuses - Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! Lk 21:28
KLPR 177  violett

Ps 80:2-3,15-16(17-18)19-20   Js 44:6-8   Jk 5:7-11   Lk 17:20-24

Jumal, meie kohtumõistja ja lunastaja, Sina oled oma Poja läbi meile teada andnud, et taevas ja maa hävivad ja meid kõiki ootab Sinu kohus. Hoia meid kindlalt oma sõna juures, nii et me valvame ja palvetame ning Sinu Poja tulles pääseme Sinu kirkuse kuningriiki. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: "Otsekui välk, mis taeva all välgatades sähvib ühest kohast teise, nõnda on Inimese Poeg oma päeval." Lk 17:24

Lisalugemine: Brk 4:36-5:9
Laupäeva õhtul: Ps 24:1-6   Hg 2:1-9
Pühapäeva õhtul: Ps 24:1-6   Js 26:7-12

 Nikolaus, Myra piiskop († u 350), nigulapäev
valge*
Ps 9:8–12   Js 61:1–3   1Tm 6:6–11   Mk 10:13–16

09.01-15.23
 
|üles|

Esmaspäev, 7. detsember

Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda! Ärata oma vägevus ning tule meid päästma! Ps 80:2-3

Ps 74:1-2,9-21   Jr 23:19-22   Js 64:1-3

 Ambrosius, Milano piiskop, kirikuisa († 397)
Js 41:9b-13   Lk 22:24-30

09.03-15.22
 
|üles|

Teisipäev, 8. detsember

Nõnda ütleb Issand, Iisraeli kuningas, ja tema lunastaja, vägede Issand: Mina olen esimene ja viimane, ja ei ole muud Jumalat kui mina. Js 44:6

Ps 14   Ilm 2:12-17   Js 59:15b-20

02.36

09.04-15.22
 
|üles|

Kolmapäev, 9. detsember

Olge nüüd pika meelega, vennad, Issanda tulemiseni! Vaata, põllumees ootab kallist põlluvilja pika meelega, kuni ta saab varase ja hilise vihma. Jk 5:7

Ps 102:2-19   Ilm 1:4-8   Js 30:27-30

09.06-15.21
 
|üles|

Neljapäev, 10. detsember

Issand on meile suuri asju teinud, me oleme rõõmsad. Ps 126:3
V: Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi: "Lähme Issanda kotta!" Ps 122:1

Ps 72:1,13-19   Ilm 3:7-13   Jr 31:2-7

09.07-15.21
 
|üles|

Reede, 11. detsember

Me ei tagane Sinust! Elusta meid, siis me kuulutame Sinu nime! Issand, vägede Jumal, uuenda meie olukord, lase paista oma pale, siis oleme päästetud! Ps 80:19-20

Ps 79:9-10a,11,13   Mt 26:62-66   Sk 2:10-17

Templi pühitsemise püha - hanukka (11.12-18.12)

09.09-15.20
 
|üles|

Laupäev, 12. detsember

Jeesus ütles: "Jumala riik ei tule ettearvatavalt ega öelda: "Ennäe, siin!? või "Seal!?, sest ennäe, Jumala riik on teie seas!? Lk 17:20-21

Ps 42:2-6   1Ts 4:13-18  
Laupäeva õhtul: Ps 24:1-6   Js 45:1-8

09.10-15.20
 
|üles|

Pühapäev, 13. detsember


Advendiaja 3. pühapäev
Valmistage Issandale teed - Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! Js 40:3a,10a
KLPR 10  violett

Ps 85:9-14   5Ms 18:15-19   Rm 16:25-27   Jh 1:19-27 (v Jh 3:26-30)

Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid kord Ristija Johannese tunnistama Sinu Poja tulemist ja valmistama Talle teed. Pööra meie kangekaelsed südamed järgima Sinu tahet, et me Kristuse tulemisest maailmale tunnistaksime ja Talle teed valmistaksime. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Ristija Johannes lausus: "Mina olen hüüdja hääl kõrbes: Tehke tasaseks Issanda tee, nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud.? Jh 1:23

Lisalugemine: Srk 17:25-32
Laupäeva õhtul: Ps 24:1-6   Js 45:1-8
Pühapäeva õhtul: Ps 24:1-6   Js 1:2-9

 Lucia, märter Sürakuusas († u 304), luutsinapäev
Trk 3:1-7   2Kr 4:6-15

09.11-15.20
 
|üles|

Esmaspäev, 14. detsember

Valmistage kõrbes Issanda teed, tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale! Js 40:3

Ps 74:1-2,9-21   Lk 3:1-6   Jr 4:1-4

18.16

09.12-15.19
 
|üles|

Teisipäev, 15. detsember

Issand kuulutab rahu oma rahvale ja ütleb oma vagadele, et nad ei pöörduks alpuse poole. Ps 85:9

Ps 14   Mt 3:7-12   Sf 3:1-13

09.13-15.19
 
|üles|

Kolmapäev, 16. detsember

Ainsale, targale Jumalale - Temale olgu kirkus igavesti Jeesuse Kristuse läbi! Aamen. Rm 16:27

Ps 102:2-19   Mk 9:11-13   Js 56:1-8

09.14-15.19
 
|üles|

Neljapäev, 17. detsember

Jumal, uuenda meie olukord ja lase paista oma pale, siis oleme päästetud! Ps 80:4

Ps 72:1,13-19   Gl 3:21-23   Js 62:6-7

09.15-15.20
 
|üles|

Reede, 18. detsember

Õigus käib Tema eel ja järgib Tema samme. Ps 85:14

Ps 79:9-10a,11,13   Jh 19:17-22   Js 44:21-27

 Karl Immanuel Hesse († 1918), Richard Wühner († 1919), pastorid, enamlaste 1918–1919. aasta terrorivõimu märtrid Lõuna–Eestis

09.16-15.20
 
|üles|

Laupäev, 19. detsember

"Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema.? Jh 3:30

Ps 42:2-6   Js 45:22-25  
Laupäeva õhtul: Ps 24:1-6   Js 40:9-11

09.17-15.20
 
|üles|

Pühapäev, 20. detsember


Advendiaja 4. pühapäev
Issand on lähedal - Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Issand on ligidal! Fl 4:4,5b
KLPR 7  violett

Ps 130:5-8 (v Ps 102:14,16-17,20-22)   Js 29:17-19   Rm 15:8-13   Mt 1:18-24

Issand, meie Jumal, me rõõmustame koos Neitsi Maarjaga Sinu suurte tegude üle. Valmista meie südamed vastu võtma rõõmusõnumit Päästja sündimisest ja lase sellel uuendada meie elu ning teha meist rahu ja armastuse saadikud. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja Teda hüütakse nimega Immaanuel, see on tõlkes: Jumal on meiega. Mt 1:23

Lisalugemine: Srk 42:15-25
Laupäeva õhtul: Ps 24:1-6   Js 40:9-11
Pühapäeva õhtul: Ps 24:1-6   1Aj 16:8-17

09.17-15.20
 
|üles|

Esmaspäev, 21. detsember

Oota Jumalat, sest ma tahan Teda veel tänada Ta palge abi eest! Ps 42:6

Ps 74:1-2,9-21   1Ms 17:15-22   Hb 11:11-12

 Apostel Tooma päev ehk toomapäev
punane*
Ps 145:3-7   Ha 2:1-4   Ef 2:19-22 (v 2Kr 4:1-6)   Jh 20:24-29 (v Jh 14:1-6)

Kõigeväeline igavene Jumal, Sina lubasid apostel Toomal kahelda Jeesuse ülestõusmises ja veensid teda sõnades ja nägemises. Aita meid meie uskmatuses, et me võiksime ometi kindlalt uskuda ja tunnistada Kristust oma Jumalaks ja Issandaks, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Talve algus 12.02

09.18-15.21
 
|üles|

Teisipäev, 22. detsember

Sel päeval kuulevad kurdid kirja sõnu ja pimedate silmad näevad pilkasest pimedusest. Siis tunnevad alandlikud aina rõõmu Issandas ja kõige vaesemad inimesed hõiskavad Iisraeli Pühas. Js 29:18-19

Ps 14   Js 35:1-2   Hb 6:7-12

01.41

09.18-15.21
 
|üles|

Kolmapäev, 23. detsember


Ps 102:2-19   2Sm 7:1-5,11b-16   2Sm 7:17-22

09.19-15.22
 
|üles|

Neljapäev, 24. detsember


Jõuluõhtu ehk jõululaupäev
Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu!
KLPR 21  valge

Ps 96:1-3,6-10   Js 9:1-6   Tt 2:11-14   Lk 2:1-20

Kõigeväeline Jumal, valguse Isa, me täname Sind Sinu suure armastuse eest, et Sa oled keset inimkonna pimedat patuööd oma ainusündinud Poja meile valguseks andnud. Paistku Tema valgus jõulusõnumis meiegi südametesse, täitku meid tõelise rõõmuga ning avagu meie huuled Sind kiitma ja ülistama Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust; kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Js 9:1
V: Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus. Lk 2:10-11

Lisalugemine: Tb 14:3-9
Pühapäeva hommikul: Ps 74:1-2,9-21    1Ms 3:1-6,14-24

Jõuluõhtu ehk jõululaupäev
KLPR 21
valge
Ps 36:6-10   Mi 5:1-4a   Tt 2:11-14   Lk 2:1-14

Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu!

Kõigeväeline Jumal, valguse Isa, me täname Sind Sinu suure armastuse eest, et Sa oled keset inimkonna pimedat patuööd oma ainusündinud Poja meile valguseks andnud. Paistku Tema valgus jõulusõnumis meiegi südametesse, täitku meid tõelise rõõmuga ning avagu meie huuled Sind kiitma ja ülistama Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Jõululaupäev

09.19-15.23
 
|üles|

Reede, 25. detsember


Kristuse sündimispüha ehk 1. jõulupüha
Sõna sai lihaks - Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema kirkust. Jh 1:14
KLPR 31  valge

Ps 100   Js 52:7-10 (v Js 11:1-9)   Hb 1:1-3(4-12) (v 1Jh 4:9-16)   Jh 1:1-14

Kõigeväeline Jumal, Sinu igavene Sõna on saanud lihaks ja Temas on meile paistnud Sinu kirkus. Ava meie südamed, et me mõistaksime seda imet ning ülistaksime ja kuulutaksime Sinu päästet, mille Sa oled meile valmistanud Jeesuses Kristuses, Sinu Pojas, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Selles on armastus - ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et Tema on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest. 1Jh 4:10

Lisalugemine: Trk 10:1-9,15-16  (v  Trk 16:20-29  )

* 1951 Tiit Salumäe, EELK piiskop

1. jõulupüha

09.19-15.24
 
|üles|

Laupäev, 26. detsember


Esimärter Stefanose päev ehk tehvanipäev
Kristuse tunnistajad - Kallis on Issanda meelest Tema vagade surm. Sinule ma ohverdan tänuohvreid ja hüüan appi Issanda nime. Ps 116:15,17
KLPR 35  punane*

Ps 119:41-48   Jr 15:15-20   Ap 6:8,11-15; 7:51-60   Mt 23:34-39

Halastuse ja armastuse Jumal, Sina oled meile saatnud oma Poja, et meid, kes me sageli Sinu vastu tegutseme, enesega lepitada. Aita meilgi oma vaenlasi armastada ja järgida Püha Stefanose eeskuju, kes oma hukkajate eest palvetas. Luba meil koos temaga näha Sinu kirkust. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Kallis on Issanda meelest Tema vagade surm. Ps 116:15,17

Lisalugemine: 1Mak 1:29-40
Pühapäeva õhtul: Ps 132:11-17   Kl 1:15-20

2. jõulupüha

09.19-15.24
 
|üles|

Pühapäev, 27. detsember


Apostel ja evangelist Johannese päev ehk johannesepäev
Jumal on armastus
KLPR 314  valge*

Ps 92:13-16   Õp 8:1,22-30   1Jh 1:1-4 (v 1Jh 2:28-3:3)   Jh 21:19b-25

Halastaja Jumal, valgusta oma Kirikut Sinu püha sõnaga, et me käiksime Püha Johannese õpetuse järgi Sinu armu ja tõe valguses. Luba meil Sinu juures igavesti näha Sinu taevast kirkust. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

V: Kõigeväeline Jumal, Sa avasid apostel ja evangelist Johannese kaudu meile ligipääsu Sinu igavese Sõna saladustele. Valgusta meie mõistust oma Püha Vaimuga ja lase meil armastava südamega taibata, mida Püha Johannes meile Kristusest on kuulutanud. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi. 1Jh 3:1

Lisalugemine: Srk 15:1-6
Pühapäeva õhtul: Ps 133   2Jh 1-6,9 (v Õp 2:1-11)

09.19-15.25
 
|üles|

Esmaspäev, 28. detsember


Süütalastepäev
Jeesus põgenikuna
KLPR 166  punane*

Ps 124:2-3,6-8   Jr 31:15-17 (v 2Ms 1:22-2:10)   1Kr 1:26-29 (v 1Pt 4:12-16)   Mt 2:13-21

Vala oma süda välja kui vesi Issanda palge ette! Tõsta oma käed Tema poole oma laste elu pärast! Nl 2:19

Lisalugemine: 1Mak 1:54-63
Pühapäeva õhtul: Ps 134   Ilm 12:1-6

09.19-15.27
 
|üles|

Teisipäev, 29. detsember

Issand, Sina oled mu Jumal, ma tahan Sind ülistada, Su nime kiita, sest Sa oled teinud imet, Su otsused muistsest ajast on õiged ja kindlad. Js 25:1

Ps 132:1-10   1Ms 49:10-12   1Jh 2:21-25

 Thomas Becket, Canterbury piiskop, märter († 1170)
Srk 51:1-8   Mt 10:28-33

09.19-15.28
 
|üles|

Kolmapäev, 30. detsember

Kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest, sündis Seaduse alla, lahti ostma seadusealuseid, et me saaksime pojaseisuse. Gl 4:4-5

Ps 132:11-17   Rm 11:1-2a,11-15   Js 63:7-9

05.28

09.19-15.29
 
|üles|

Neljapäev, 31. detsember

Ma meenutan Issanda heldust, Issanda kiiduväärsust. Js 63:7

Ps 133   2Ms 1:8-10,15-21   1Ms 37:12-24,28

Vana-aasta
KLPR 47
valge/violett*
Ps 121   Nl 3:22–26 (v Kg 3:1–8  v 1Sm 7:12)   1Pt 1:22–25 (v Ilm 2:1–5)   Lk 13:6–9 (v Mt 16:1–4 v Lk 21:25–36)

Meie aeg on Issanda kätes - Sinu käes, Issand, on kõik mu ajad. Ps 31:16

Igavene Jumal, me täname Sind kõige eest, mida Sa möödunud aastal oled meile jaganud. Anna andeks meie teadmatult ja teadlikult tehtud eksimused. Luba meid uuesti algusest alata. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

09.18-15.30