Rahvuslipu heiskamine / Märkide tähendus / Piibel.net

VEEBRUAR 2024
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
 
|üles|

Neljapäev, 1. veebruar

Kui suur on Sinu headus, mille Sa oled tallele pannud neile, kes Sind kardavad, ja oled osutanud neile, kes Sinu juures pelgupaika otsivad inimlaste nähes. Ps 31:20

Ps 105:1,39-45   Ef 2:8-10   Ho 11:1-9

08.33-16.37
 
|üles|

Reede, 2. veebruar


Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäev
Kristus – Jumala kirkuse sära - Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. Ps 66:5
KLPR 62  valge*

Ps 48:10-15   Ml 3:1-2   1Jh 1:5-7   Lk 2:22-33

Kõigeväeline ja igavene Jumal, Maarja ja Joosep tõid Jeesus-lapse käsuõpetuse kohaselt templisse Sinu ette. Anna meile, Sinu lastele, oma armu, et meiegi võiksime pattudest puhastatuna kord seista Sinu püha palge ees. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Või: Issand Jumal, Sina läkitasid maailma oma Poja valguseks paganaile ja kirkuseks oma rahvale Iisraelile. Anna ka meile näha oma valgust, nii et näeksime Jeesuses Kristuses Sinu armu ja tõde. Aita meil Tema läbi võitu saada pimeduse vägede üle, päästa meid kõigest kurjast ja lase viimaks jõuda Sinu rahva rõõmusse, kus me Sind taevases selguses näeme ja austame igavesti. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütles: „Valgus on veel pisut aega teie seas. Käige, kuni teil valgus on, et teid ei tabaks pimedus. Kes käib pimeduses, ei tea, kuhu ta läheb.“ Jh 12:35
Laupäeva õhtul: Ps 48:11-15   2Ms 13:1-3,11-12,14-16
Pühapäeva õhtul: Ps 48:11-15   3Ms 12

 Eberhard Gutsleff, Saaremaa superintendent, vennastekoguduse tegevuse edendaja, märter († 1749)

Tartu rahulepingu aastapäev

08.30-16.40
 
|üles|

Laupäev, 3. veebruar

Issand ju ütleb Moosesele: „Ma halastan, kellele ma halastan, ja heidan armu, kellele ma heidan armu.“ Nõnda siis ei sõltu see inimese tahtest ega pingutusest, vaid Jumalast, kes halastab. Rm 9:15-16

Ps 87   Gl 2:16  
Laupäeva õhtul: Ps 105:1,7-22   Jh 7:14-24

 Ansgar, Hamburgi ja Breemeni piiskop, skandinaavlaste misjonär († 865)
Js 52:7-10   Rm 10:11-15

08.28-16.42

01.18
 
|üles|

Pühapäev, 4. veebruar


2. pühapäev enne paastuaega Sexagesima
Jumala sõna külv - Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. Hb 3:15
KLPR 183  roheline

Ps 44:2-5   Js 5:1-7   1Kr 1:20-25   Mt 13:31-33

Issand Jumal, ärata meie südamed, et me Sinu päästvatel tegudel meie keskel sündida laseksime ja Sinu armastuse sõna rõõmuga vastu võtaksime. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: „Taevariik on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka jahu sekka, kuni kõik läks hapnema.“ Mt 13:33

Lisalugemine: Srk 27:4-8
Laupäeva õhtul: Ps 105:1,7-22   Jh 7:14-24
Pühapäeva õhtul: Ps 105:1,7-22   Mt 13:10-17

08.26-16.45
 
|üles|

Esmaspäev, 5. veebruar

Virgu, Issand! Miks Sa magad? Ärka üles, ära tõuka meid ära jäädavalt! Tõuse meile appi ja lunasta meid oma helduse pärast! Ps 44:24,27

Ps 31:20-25   5Ms 32:44-47   Jh 5:39-47

08.23-16.47
 
|üles|

Teisipäev, 6. veebruar

Jumal, me oleme oma kõrvaga kuulnud, meie isad on meile jutustanud: suure teo oled Sa teinud nende päevil, muistsel ajal. Ps 44:2

Ps 105:1,23-38   2Ms 7:1-13   Hs 33:30-33

08.21-16.50
 
|üles|

Kolmapäev, 7. veebruar

Kuna maailm Jumala tarkuses ei tundnud Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad. 1Kr 1:21

Ps 80:5-15a   Mk 6:1-6   Js 28:23-29

08.19-16.53
 
|üles|

Neljapäev, 8. veebruar

Jeesus ütles: „Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu.“ Jh 6:63

Ps 105:1,39-45   Lk 6:43-49   1Ts 1:2-10

08.16-16.55
 
|üles|

Reede, 9. veebruar

Mitte oma mõõgaga ei omandanud meie isad maad ja nende käsivars ei aidanud neid, vaid see oli Sinu parem käsi, Sinu käsivars ja Sinu palge valgus, sest Sul oli neist hea meel. Ps 44:4

Ps 7:2-12,18   Hb 5:11-14   Jr 23:23-29

08.14-16.58
 
|üles|

Laupäev, 10. veebruar

Neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on ristilöödu Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus. Sest Jumala narrus on inimestest targem ja Jumala nõtrus inimestest tugevam. 1Kr 1:24-25

Ps 87   1Ts 2:13-14a  
Laupäeva õhtul: Ps 105:1,7-22   Lk 9:51-56

08.11-17.00

00.59
 
|üles|

Pühapäev, 11. veebruar


Pühapäev enne paastuaega Esto mihi; Quinquagesima
Jumala armastuse ohvritee - Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast! Lk 18:31
KLPR 317  roheline

Ps 31:1-6   Hs 18:30-32   1Kr 13 (v 1Tm 2:4-6)   Mk 10:32-45

Armuline Jumal, Sa näitasid oma Poja kannatuses ja surmas maailmale oma armastust. Ava meie südamesilmad, et me mõistaksime Tema ohvri saladust ja järgneksime Talle kuuletumise ja armastuse teel. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles oma jüngritele: „Kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija, ning kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõigi sulane.“ Mk 10:43-44

Lisalugemine: Srk 2:1-6
Laupäeva õhtul: Ps 105:1,7-22   Lk 9:51-56
Pühapäeva õhtul: Ps 105:1,7-22   2Kr 5:14-15

08.09-17.03
 
|üles|

Esmaspäev, 12. veebruar

Ole mulle kaitsjaks kaljuks, mäelinnuse hooneks mu päästmiseks! Ps 31:3

Ps 31:20-25   1Jh 3:16   Mk 4:21-25

08.06-17.05
 
|üles|

Teisipäev, 13. veebruar


Vastlapäev

Ma mõistan kohut teie igaühe üle ta eluviiside kohaselt, ütleb Issand Jumal. Pöörduge ja taganege kõigist oma üleastumistest, et teie süü ei saaks teile komistuseks. Hs 18:30

Ps 105:1,23-38   Lk 5:33-39   1Tm 1:14-15

08.03-17.08
 
|üles|

Kolmapäev, 14. veebruar


Tuhkapäev. Paastuaja algus
Palvepäev

Patukahetsus ja paast
KLPR 215  violett/must*

12Ps 57:2-4,11-12   Jl 2:12-17   2Pt 1:1-11 (v 1Pt 4:1-5)   Mt 6:16-21 (v Lk 13:22-30)

Kõigeväeline ja igavene Jumal, Sina ei soovi ühegi patuse surma, vaid annad kahetsejaile armu. Uuenda meie südamed ja juhi meid meeleparandusele, et me võiksime Sinult, kõige halastuse Jumalalt, vastu võtta pattude andeksandmise. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Et nüüd Kristus on ihulikult kannatanud, relvastuge teiegi sellesama meelsusega, sest kes on kannatanud ihulikult, see on lakanud patustamast, nii et ta maises elus allesjäänud aega ei ela enam inimlike himude, vaid Jumala tahtmise järgi. 1Pt 4:1-2

Lisalugemine: 2Mak 1:23-27

Ps 94:3-15   1Kn 21:1-4,7-11,16-21,27-29 (v As 29-31,38-43)  

 Kyrillos, munk († 869), ja Methodios, piiskop († 885), slaavlaste misjonärid
Ps 96:1–3,7–8a   Mk 16:15–20

08.01-17.11
 
|üles|

Neljapäev, 15. veebruar

Aita meid, meie pääste Jumal, oma nime auhiilguse pärast, ja tõmba meid välja ning tee lepitus meie pattude eest oma nime pärast! Ps 79:9

Ps 141:1-5,8   Sk 7:1-14   Kl 3:5-11

07.58-17.13
 
|üles|

Reede, 16. veebruar

Ole mulle armuline, Jumal; ole mulle armuline, sest Sinu juures otsib mu hing pelgupaika ja ma kipun Su tiibade varju, kuni õnnetus möödub! Ps 57:2

Ps 31:10-18a   Jl 1:12-14   Est 4:12-17 (v Jdt 4:1-3,9-15)

07.56-17.16

17.01
 
|üles|

Laupäev, 17. veebruar

Põhjatuist sügavusist hüüan ma sinu poole, Issand! Issand, kuule mu häält! Ps 130:1-2

Ps 42:7-12   Esr 8:21-23  
Laupäeva õhtul: Ps 18:47-51   5Ms 8:11-18a (v Srk 34:14-20)

07.53-17.18
 
|üles|

Pühapäev, 18. veebruar


Paastuaja 1. pühapäev Invocavit
Jeesus - kiusatuste võitja - Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et Ta tühistaks kuradi teod. 1Jh 3:8b
KLPR 316  violett

Ps 91:1-4,11-12,15   Js 1:16-20 (v 1Ms 3:1-7(8-19))   Hb 2:9,17-18   Mk 1:12-13

Issand, meie Jumal, Sina lasid oma Pojal kõrbes kiusatustega võidelda, et Ta võiks aidata inimesi, kes on kiusatustes. Anna meile jõudu Temale järgneda ning lase meil Tema abiga kõik kurja rünnakud ära võita. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Kohe ajas Vaim Jeesuse kõrbe ja Ta oli kõrbes nelikümmend päeva saatana kiusata. Ja Ta oli metsloomade seas ning inglid teenisid Teda. Mk 1:12-13

Lisalugemine: Srk 36:1-7,13-22
Laupäeva õhtul: Ps 18:47-51   5Ms 8:11-18a (v Srk 34:14-20)
Pühapäeva õhtul: Ps 18:47-51   2Ts 3:1-5

 Martin Luther, kiriku õpetaja ja reformaator († 1546)
Rm 1:16-17   Jh 15:1-11

07.50-17.21
 
|üles|

Esmaspäev, 19. veebruar

Ta hüüab mind appi ja ma vastan Temale; mina olen Ta juures, kui Ta on kitsikuses, ma vabastan Tema ning teen Ta auliseks. Ps 91:15

Ps 15   1Jh 3:7-12   Jh 8:37-47

 Christian Agricola, Tallinna piiskop ja Haapsalu administraator († 1586), ja David Dubberch, Tallinna Toomkiriku ülempastor, piiskop Agricola abiline († 1603), kiriku reformijad ja kirikuelu edendajad

07.47-17.23
 
|üles|

Teisipäev, 20. veebruar

Peske endid, puhastage endid, saatke oma tegude kurjus mu silme eest, lakake paha tegemast! Js 1:16

Ps 38:2-5,10,16-23   Ii 1:1-22   Mk 14:17-31

07.45-17.26
 
|üles|

Kolmapäev, 21. veebruar

Seetõttu, et Jeesus ise on kannatanud kiusatuna, võib Ta aidata neid, keda kiusatakse. Hb 2:18

Ps 94:3-15   1Kr 10:7-13   1Sm 18:6-16

07.42-17.28
 
|üles|

Neljapäev, 22. veebruar

Inimene ei ela üksnes leivast, vaid inimene elab kõigest, mis lähtub Issanda suust. 5Ms 8:3

Ps 141:1-5,8   Jk 4:1-10   1Ts 3:1-13

07.39-17.31
 
|üles|

Reede, 23. veebruar

Issand annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Ps. 91:11-12

Ps 31:10-18a   Jr 2:1-13   Rm 6:12-19

 Polykarpos, Smyrna piiskop, märter († 155)
Ilm 2:8-11

07.37-17.33
 
|üles|

Laupäev, 24. veebruar

Kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat vilja. Aga kui te tõrgute ja panete vastu, siis sööb teid mõõk. Jah, Issanda suu on kõnelnud. Js 1:19-20

Ps 42:7-12   Ilm 20:1-6  
Laupäeva õhtul: Ps 18:47-51   1Sm 4:1-11 (v Mt 4:23-24)

Iseseisvuspäev
5Ms 8:10–18 (v Kg 9:13–18)   Rm 13:1–10 (v Ap 17:24–30)   Jh 8:31–36 (v Mt 20:25–28)

Püha Jumal, kõigi rahvaste Issand, juhi meie rahvast oma Vaimuga, et me käiksime õiguses ja rahus. Lase meil saavutada õitsengut, mis on Sinule meelepärane. Aga üle kõige anna meile usku Sinusse, et kogu rahvas austaks Sinu nime ja me teeniksime üksteist Sinu armastuses. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Iseseisvuspäev

Madisepäev (vt. 14. mai)

07.34-17.36

14.30
 
|üles|

Pühapäev, 25. veebruar


Paastuaja 2. pühapäev Reminiscere
Palve ja usk - Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Rm 5:8
KLPR 327  violett

Ps 25:1-10   1Ms 32:23-32   Jk 1:2-6   Lk 7:36-50

Kõigeväeline igavene Jumal, Sina tunned meie häda ja nõrkust paremini kui meie ise. Aita meid oma armastuse väega ja kinnita meid usus. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles Siimonale: „Seepärast on sellele naisele palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut.“ Lk 7:47

Lisalugemine: Srk 23:1-12
Laupäeva õhtul: Ps 18:47-51   1Sm 4:1-11 (v Mt 4:23-24)
Pühapäeva õhtul: Ps 18:47-51   1Ms 37:3-4,12-14,23-36 (v Jk 5:13-20)

07.31-17.38
 
|üles|

Esmaspäev, 26. veebruar

Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest! Ps 25:6

Ps 15   Jr 14:19-22 (v Srk 2:7-11)   Mk 8:22-26

07.28-17.41
 
|üles|

Teisipäev, 27. veebruar

Issand, anna mulle teada oma teed, õpeta mulle oma teeradu! Ps 25:4

Ps 38:2-5,10,16-23   Ii 2:1-10 (v Brk 2:16-18)   Mk 14:32-42

07.25-17.43
 
|üles|

Kolmapäev, 28. veebruar

Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse, kuna te teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks. Jk 1:2-3

Ps 94:3-15   Mt 9:27-31   Rm 5:1-5

07.23-17.46
 
|üles|

Neljapäev, 29. veebruar

Kes jõuab ära rääkida Issanda vägevaid tegusid ja kuulutada kõike Tema kiitust? Ps 106:2

Ps 141:1-5,8   1Kn 19:1-8   Mt 8:1-4

07.20-17.48