Rahvuslipu heiskamine / Märkide tähendus / Piibel.net

JUULI 2020
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
 
|üles|

Kolmapäev, 1. juuli

Sellele, kes tegusid ei tee, vaid usub Temasse, kes teeb õigeks jumalakartmatu, arvestatakse õiguseks tema usk. Rm 4:5

Ps 123   Js 31:5-7   Mi 7:7-9,18-20

04.10-22.40
 
|üles|

Neljapäev, 2. juuli

Sinu oma olen mina, päästa mind, sest ma nõuan taga Su korraldusi! Ma olen eksinud nagu kadunud lammas. Otsi oma sulast, sest ma ei unusta Su käske! Ps 119:94,176

Ps 115:1-3,12-18   Js 10:20-27   2Ms 25:10-11,17-22

04.11-22.39
 
|üles|

Reede, 3. juuli

2Oma patu ma andsin Sulle teada ja oma pahategu ma ei katnud kinni; ma ütlesin: "Ma tunnistan Issandale oma üleastumised.? Siis andsid Sina mu patu süüteo andeks. Ps 32:5

Ps 54:3-9   Jh 18:1-9   Sk 8:9-15

04.12-22.38
 
|üles|

Laupäev, 4. juuli

Issand ütleb: "Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides.? Ps 32:8

Ps 61:2-9   Jr 31:17-21  
Laupäeva õhtul: Ps 33:1-12   Gl 6:1-5

04.13-22.37
 
|üles|

Pühapäev, 5. juuli


5. pühapäev pärast nelipüha
Halastage! - Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Gl 6:1
KLPR 227  roheline

Ps 13:2-6   2Sm 12:1-10,13   Rm 2:1-11   Jh 8:2-11

Kõigeväeline Jumal, Sina ei lase ennast pilgata, aga Sa oled ka halastav Isa, kes patud andeks annab ja langenu üles tõstab. Halasta meie peale, kes me kaasinimese vead armutult hukka mõistame, aga ei näe oma suurt patuvõlga. Hoia meid väära enesearmastuse ja uhkuse eest ja aita meil Sinu Poja eeskuju järgi oma ligimest õiglaselt ja halastavalt kohelda. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Ega minagi mõista sind surma. Mine, ja nüüdsest peale ära enam tee pattu!? Jh 8:11

Lisalugemine: Srk 28:2-7
Laupäeva õhtul: Ps 33:1-12   Gl 6:1-5
Pühapäeva õhtul: Ps 33:1-12   Am 7:1-6

07.44

04.15-22.36
 
|üles|

Esmaspäev, 6. juuli

Kuid mina loodan Sinu helduse peale, mu süda ilutseb Sinu päästest. Ma tahan laulda Issandale, et Ta mulle on head teinud. Ps 13:6

Ps 147:12-20   Lk 5:17-26   Õp 14:21-34

04.16-22.35
 
|üles|

Teisipäev, 7. juuli

Kui kaua Sa, Issand, unustad mind hoopis, kui kaua Sa peidad oma palet mu eest? Ps 13:2

Ps 70:2-6   Ne 9:1-3,29-36   2Kr 2:5-11

04.17-22.34
 
|üles|

Kolmapäev, 8. juuli

Või suhtud sa üleolevalt Tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama? Rm 2:4

Ps 123   Mk 11:20-26   1Sm 26:3b-5,7-9,12-18,21-25

 Adrian Virginius († 1706), Andreas Virginius († 1701), Johann Hornung († 1715), pastorid, piiblitõlkijad, lauluraamatu koostajad ja kirikulaulu edendajad

 Aksel Erich Vooremaa, pastor, nõukogude riikliku terrori märter († 1941) ja teised nõukogude okupatsiooniaja märtrid

04.19-22.33
 
|üles|

Neljapäev, 9. juuli

Minu ees nõtkub iga põlv, ütleb Issand, ja iga keel annab tunnustust Jumalale. Rm 14:11

Ps 115:1-3,12-18   1Kr 12:19-26   2Tm 2:14-19

† 1941 Jaak Varik, EELK hooldaja 1939

04.20-22.31
 
|üles|

Reede, 10. juuli

Ma tahan laulda Issandale, et Ta on mulle head teinud. Ps 13:6

Ps 54:3-9   Js 53:6-8   Jk 4:11-12

04.22-22.30
 
|üles|

Laupäev, 11. juuli

Seepärast, oh kohut mõistev inimene, ole sa kes tahes: sa ei saa ennast vabandada, sest milles sa teise üle kohut mõistad, selles mõistad sa süüdi iseenese! Sina, kes sa mõistad kohut, teed ju sedasama! Rm 2:1

Ps 61:2-9   2Kr 13:10-13  
Laupäeva õhtul: Ps 33:1-12   Am 3:3-8

 Benedictus Nursiast, Monte Cassino abt, õhtumaise munkluse isa († 547)
Õp 2:1–9   Mt 19:27–29

04.24-22.29
 
|üles|

Pühapäev, 12. juuli


Apostlite pühapäev
Issanda teenistuses - Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Ef 2:19
KLPR 245  punane*

Ps 145:3-7   Hs 2:1-8   Ef 2:19-22   Mt 16:13-19

Kõigeväeline Jumal, Sina oled rajanud oma Kiriku apostlite tunnistusele ja õpetusele. Juhi meid oma käega, et me ei laseks kurjuse vägedel end eksitada, vaid püsiksime Sinu tões. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Jeesus vastas Peetrusele: "Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed.? Mt 16:18-19

Lisalugemine: Trk 9:1-12
Laupäeva õhtul: Ps 33:1-12   Am 3:3-8
Pühapäeva õhtul: Ps 33:1-12   1Kn 19:19-21

04.25-22.27
 
|üles|

Esmaspäev, 13. juuli

Kui armsad on mägede peal sõnumitooja sammud. Ta kuulutab rahu, toob häid sõnumeid. Js 52:7

Ps 147:12-20   Lk 6:12-19   Gl 1:11-24

 Margareta Antiookiast, märter Antiookias († u 307), maretapäev
punane*
Ps 116:1–4,7–9,15–17   Jr 11:18–20   2Kr 10:17–11:2   Mt 13:44–52

02.29

04.27-22.26
 
|üles|

Teisipäev, 14. juuli

Issand rääkis Hesekielile: "Neil lastel on jultunud näod ja paadunud südamed; ma läkitan sind nende juurde ja sa pead neile ütlema: Nõnda ütleb Issand Jumal." Hs 2:4

Ps 70:2-6   1Ms 35:1-4,9-15   Ap 12:1-11

04.29-22.24
 
|üles|

Kolmapäev, 15. juuli

Te olete ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Ef 2:20

Ps 123   2Tm 4:6-18   Mt 8:18-22

04.31-22.22
 
|üles|

Neljapäev, 16. juuli

Kogu maale on kostnud nende hääl ja ilmamaa äärteni nende sõnad. Rm 10:18

Ps 115:1-3,12-18   Ap 13:1-3   Rm 16:1-7

04.32-22.21
 
|üles|

Reede, 17. juuli

Su suure headuse mälestust kuulutatagu ja Su õiguse üle hõisatagu! Ps 145:7

Ps 54:3-9   Lk 22:31-34   2Kr 12:1-10

04.34-22.19
 
|üles|

Laupäev, 18. juuli

Te ei ole nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Ef 2:19

Ps 61:2-9   Fl 3:12-16  
Laupäeva õhtul: Ps 33:1-12   5Ms 10:12-19

 Joachim Jhering, Tallinna piiskop, Eesti kirikuelu edendaja († 1657)

04.36-22.17
 
|üles|

Pühapäev, 19. juuli


7. pühapäev pärast nelipüha
Armastuskäsk - Nõnda ütleb Issand, kes sind on loonud: Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt! Js 43:1
KLPR 307  roheline

Ps 28:1-2,6-8   1Sm 15:22-26   Jk 2:8-13   Mk 10:17-27

Kõigeväeline Jumal, Sina ilmutad meile Jeesuses Kristuses igavest ja tõelist armastust ja tahad ka meie südameis süüdata armastuse tule. Aita meid oma Püha Vaimuga, nii et võidame endas viha ning kasvame armastuses üksteise vastu. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Üks asi puudub sul. Mine müü kõik, mis sul on, ja anna vaestele, ja sul on aare taevas, ning tule järgne mulle!? Mk 10:21

Lisalugemine: Srk 13:15-24
Laupäeva õhtul: Ps 33:1-12   5Ms 10:12-19
Pühapäeva õhtul: Ps 33:1-12   Jk 2:14-26

04.38-22.15
 
|üles|

Esmaspäev, 20. juuli

Issand on oma rahvale tugevuseks. Ta on oma võitud mehe võidusaamise kindlustus. Ps 28:8

Ps 147:12-20   5Ms 6:20-25   Mt 7:7-12

 Thorlak, piiskop, misjonär Islandil († 12. saj)

20.33

04.40-22.13
 
|üles|

Teisipäev, 21. juuli

Te teete hästi, kui te tõepoolest täidate kuninglikku seadust kirjasõna järgi: "Armasta oma ligimest nagu iseennast!? Aga kui te soosite ühte rohkem kui teist, siis te teete pattu. Jk 2:8-9

Ps 70:2-6   2Kr 6:11-13; 7:2-4 (v Tb 4:5-11,14-16)   Lk 6:31-36

04.42-22.11
 
|üles|

Kolmapäev, 22. juuli

Kohus on halastamatu selle suhtes, kes ise ei ole halastanud, kuid halastus kiidab end kohtust kõrgemaks. Jk 2:13

Ps 123   Jk 3:13-18 (v Srk 4:1-6)   Mt 5:33-37

 Maarja Magdaleena, Issanda õpilane, madlipäev
valge*
Ps 30:2–4,13    Rt 1:6–18 (või Ül 3:1–4)   2Kr 5:14–18   Jh 20:1–3,11–18

Kõigeväeline Jumal, Sinu Poeg Jeesus Kristus tervendas Maarja Magdaleena vaimu, hinge ja ihu ning tegi temast oma ülestõusmise tunnistaja. Puhasta meid pattudest ja uuenda meid oma Vaimuga, et me võiksime Sind teenida Jeesuse Kristuse ülestõusmise väes, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

04.44-22.09
 
|üles|

Neljapäev, 23. juuli

Too Jumalale ohvriks tänu ja tasu Kõigekõrgemale oma tõotused! Ps 50:14

Ps 115:1-3,12-18   Lk 11:33-42   1Kr 12:31b-13:3

 Birgitta Rootsist, abtiss, birgitiinide ordu rajaja († 1373)
valge*
Ps 9:8–12   Õp 31:10–31   1Kr 2:6–12   Mt 13:10–17

04.47-22.07
 
|üles|

Reede, 24. juuli

Kiidetud olgu Issand, sest Ta on kuulnud mu anumise häält! Issand on mu tugevus ja mu kilp, Tema peale lootis mu süda ja ma sain abi. Sellepärast ilutseb mu süda ja ma tänan Teda oma lauluga. Ps 28:6-7

Ps 54:3-9   Jh 18:19-24   1Pt 3:8-17

04.49-22.05
 
|üles|

Laupäev, 25. juuli

Issand, päästa oma rahvas ja õnnista oma pärisosa; hoia neid nagu karjane ja kanna neid igavesti! Ps 28:9

Ps 61:2-9   2Ms 22:24-26  
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   Jd 24-25

 Apostel Jaakobus Vanema päev ehk jaagupipäev
punane*
Ps 89:2,6,16–18   Jr 45:1–5 (v 1Kn 19:9–18)   Ap 11:27–12:3a (v 2Kr 4:7–15)   Mt 20:20–23(24–28)

Armuline Jumal, me meenutame täna Sinu ees Sinu sulast ja apostlit Jaakobust, esimest jüngrite seas, kes suri märtrina Jeesuse nime pärast. Vala oma Kiriku juhtide peale ennastsalgava teenimise vaimu, mis Sinu väge ja au tunnistab. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

 Jakob Kukk, EELK esimene piiskop, Eesti kirikuelu edendaja († 1933)

04.51-22.03
 
|üles|

Pühapäev, 26. juuli


Issanda muutmise püha ehk kirgastamispüha
Kirgastatud Kristus - Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse Tema auhiilgust! Js 60:2
KLPR 355  valge*

Ps 97:1-2,5-6,10-11   2Ms 3:9-15   Ilm 1:9-18   Mk 9:2-8

Kõigeväeline Jumal, Sinu Poeg ilmutas pühal mäel jüngritele oma kirkust, enne kui Ta läks kannatama ristisurma. Anna ka meie ususilmadele näha Tema auhiilgust, et oleksime kindlad koos Temaga kannatades ja saaksime kord kirkuses Tema sarnaseks. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Tekkis pilv, mis neid varjas, ja pilvest kostis hääl: "See on mu armas Poeg, Teda kuulake!? Mk 9:7

Lisalugemine: Srk 50:22-24
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   Jd 24-25
Pühapäeva õhtul: Ps 18:31-37   Jh 8:12-20

 Anna ja Joakim, Neitsi Maarja vanemad, annepäev
valge*
Ps 1:1–3   Sk 2:10–13   Rm 8:28–30   Mt 13:16–17

04.53-22.01
 
|üles|

Esmaspäev, 27. juuli

Tema all on nagu valguse sära, Tema kõrval on kiired, seal on Ta võimsuse loor. Ha 3:4

Ps 26   1Kr 2:6-10   Ha 3:1-4,10-11,18-19

15.32

04.55-21.59
 
|üles|

Teisipäev, 28. juuli

Jumal ütles Moosesele: "Ma olen see, kes ma Olen!? Ja Ta jätkas: "Ütle Iisraeli lastele nõnda: "Ma Olen? on mind läkitanud teie juurde.? 2Ms 3:14

Ps 64:2-11   Jh 1:43-51   2Kr 4:1-6

 Marta, Maarja ja Laatsarus Betaaniast, Issanda õpilased
Jh 12:1-8

04.57-21.56
 
|üles|

Kolmapäev, 29. juuli

Issand ütleb: "Ära karda! Mina olen Esimene ja Viimne ja Elav. Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed." Ilm 1:17-18

Ps 81:2-8   Hb 1:1-3   2Ms 40:33-38

 Olav, Norra kuningas, märter († 1030), olevipäev
punane*
Ps 116:1–4,7–9,15–17   Trk 10:10–14   Ef 2:11–14   Mt 16:24–27

05.00-21.54
 
|üles|

Neljapäev, 30. juuli

Rõõmustage Issandas, te õiged, ja tänage Tema püha nime! Ps 97:12

Ps 68:25-36   Rm 8:28-30   2Ms 24:1-2,9-12,15-18

05.02-21.52
 
|üles|

Reede, 31. juuli

Issand on kuningas, maa ilutsegu! Rõõmustagu saarte hulk! Pilved ja pimedus on Tema ümber, õigus ja õiglus on Ta aujärje alus. Ps 97:1-2

Ps 41:2-14   Jh 13:30-32   Jh 17:1-5

 Ignatius Loyola, preester, jesuiitide ordu rajaja (+ 1556)

05.04-21.49