Rahvuslipu heiskamine / Märkide tähendus / Piibel.net

SEPTEMBER 2020
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 
|üles|

Teisipäev, 1. september

Issand mõistab õiglast kohut neile, kellele liiga tehakse, Tema annab leiba näljastele. Issand päästab lahti, kes on kinni seotud. Issand avab pimedate silmad; Issand seab püsti need, kes on küüru vajutatud. Ps 146:7-8

Ps 64:2-11   4Ms 12:1-15   Mk 3:1-12

 Hugo Bernhard Rahamägi, EELK piiskop, Eesti kirikuelu edendaja, märter († 1941)

Teadmiste päev

06.18-20.22
 
|üles|

Kolmapäev, 2. september

Me kõik eksime paljus. Kui keegi ei eksi kõnes, siis on ta täiuslik ja suudab ohjeldada ka kogu ihu. Jk 3:2

Ps 81:2-8   Mt 17:14-21   Mt 15:1-20

08.22

06.20-20.19
 
|üles|

Neljapäev, 3. september

Kõik on Ta teinud hästi, Ta paneb ju kurdid kuulma ja keeletud rääkima! Mk 7:37

Ps 68:25-36   Õp 10:18-21,31-32 (v Srk 22:27-23:2)   Lk 8:1-3

 Gregorius Suur, paavst, kiriku õpetaja († 604)
1Ts 2:3-8

06.23-20.16
 
|üles|

Reede, 4. september

Issand, mu Jumal, ma kisendasin Su poole ja Sa tegid mu terveks. Ps 30:3

Ps 41:2-14   Lk 23:6-12   Mt 12:9-21

06.25-20.13
 
|üles|

Laupäev, 5. september

Jeesus ütleb: "Inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud." Mt 12:36

Ps 19:2-15   Mt 15:29-31  
Laupäeva õhtul: Ps 22:24-32   Mt 19:16-26

06.27-20.10
 
|üles|

Pühapäev, 6. september


14. pühapäev pärast nelipüha
Meie ligimene - Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Mt 25:40
KLPR 314  roheline

Ps 112:5-9   1Sm 24:9-12,17-21   1Jh 3:11-18   Mt 5:43-48

Kõigeväeline Jumal ja Isa. Ära lase meil elu koormate ja raskuste keskel unustada, et kõik, mis meil on, tuleb Sinu käest. Aita meid üksteist meelsasti ja kasupüüdmatult teenida. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: "Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase Isa lasteks!" Mt 5:44-45

Lisalugemine: Tb 4:5-11,14-19
Laupäeva õhtul: Ps 22:24-32   Mt 19:16-26
Pühapäeva õhtul: Ps 22:24-32   2Sm 9:1-11

06.30-20.07
 
|üles|

Esmaspäev, 7. september

Issand, ära lase rõhutuid tulla häbiga tagasi, viletsad ja vaesed kiitku Sinu nime! Ps 74:21

Ps 138   5Ms 15:1-11 (v Srk 29:1-2,8-17,20)   Mt 12:1-8

06.32-20.04
 
|üles|

Teisipäev, 8. september

Õnnis on mees, kes on armuline ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses. Ps 112:5

Ps 12:2-9   Sk 7:8-14   Mt 23:23-28

 Neitsi Maarja sündimine, ussimaarjapäev
Ps 13:6   Mi 5:1–4   Mt 1:1–16,18–23

06.34-20.02
 
|üles|

Kolmapäev, 9. september

Armastuse me oleme ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest; ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. 1Jh 3:16

Ps 103:6-13   5Ms 24:10-15,17-22   Kg 11:1-6

 Fulco, esimene eestlaste piiskop († u 1180), ja Nicolaus, munk, Fulco abiline († u 12. saj lõpp)

06.37-19.59
 
|üles|

Neljapäev, 10. september

Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele! Mt 7:12

Ps 137:1-6   Ap 4:32-37   3Jh 1-8,11

12.26

06.39-19.56
 
|üles|

Reede, 11. september

Õige jagab välja rikkalikult ja annab vaestele; tema õigus püsib ikka, tema sarv on kõrgel au sees. Ps 112:9

Ps 56:2-5,9-14   Mt 26:6-13   Jk 1:26-27

06.41-19.53
 
|üles|

Laupäev, 12. september

Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest - kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? 1Jh 3:17

Ps 148   Jk 2:1-5  
Laupäeva õhtul: Ps 22:24-32   Lk 2:13-14

06.43-19.50
 
|üles|

Pühapäev, 13. september


15. pühapäev pärast nelipüha
Tänulikkus - Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema heategu. Ps 103:2
KLPR 301  roheline

Ps 65:2-6,9 (v Ps 136:1-9,26)   Js 24:14-16   2Kr 9:6-15   Jh 5:1-15

Jumal, kõige looja ja ülalpidaja, kuigi meie elu on täis Sinu imelist hoidmist, on meie silmad ometi nii sageli pimedad seda nägema. Puhasta meid kadedusest, mis summutab tänulikkust. Täida meie südamed rõõmuga ja liida meid Sinu ülistuskooriga. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Vaata, sa oled saanud terveks. Ära tee enam pattu, et sinuga ei juhtuks midagi halvemat!? Jh 5:14

Lisalugemine: Tb 13
Laupäeva õhtul: Ps 22:24-32   Lk 2:13-14
Pühapäeva õhtul: Ps 22:24-32   2Aj 7:1-6 (v Srk 50:16-24)

 Johannes Chrysostomos, Konstantinoopoli piiskop, kirikuisa († 407)
Jr 1:4-10   Lk 21:12-15

Vanavanemate päev

06.46-19.47
 
|üles|

Esmaspäev, 14. september

Hea on tänada Issandat ja mängida Sinu nimele, Kõigekõrgem. Ps 92:2

Ps 138   2Tm 1:1-7   5Ms 26:1-11 (v Kml 51-56)

 Risti ülendamise päev
4Ms 21:4-9   Fl 2:5-11   1Kr 1:18-24

06.48-19.44
 
|üles|

Teisipäev, 15. september

Ilmamaa äärte elanikud kardavad Su imetähti. Päikese tõusu ja loojaku maad Sa paned rõõmsasti hõiskama. Ps 65:9

Ps 12:2-9   5Ms 32:1-4   Jr 33:10-11 (v Kml 57-73)

06.50-19.41
 
|üles|

Kolmapäev, 16. september

Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis. 2Kr 9:8

Ps 103:6-13   Fm 1-22   Fl 4:15-23 (v Kml 74-81)

 Cyprianus, Kartaago piiskop, märter, kirikuisa († 258)
1Pt 4:12-19   Mt 18:18-22

06.53-19.38
 
|üles|

Neljapäev, 17. september

Halleluuja! Hea on mängida meie Jumalale, kaunis ja kohane on kiituslaul. Ps 147:1

Ps 137:1-6   1Aj 29:10-20   Ne 9:5-6 (v Kml 82-90)

14.00

06.55-19.35
 
|üles|

Reede, 18. september

Minu süüteod on minust vägevamad, aga meie üleastumised annad Sina andeks. Õnnis on see, kelle Sina valid ja lased tulla enese ligi elama Sinu õuedes.Ps 65:4-5

Ps 56:2-5,9-14   Mt 26:26-30   Esr 3:10-13

 Lambertus Maastrichti piiskop, misjonär Brabandis († u 705)
Ps 32:3–4,6–8,17,21   Rm 8:31–39   Mt 10:28–33

06.57-19.32
 
|üles|

Laupäev, 19. september

See on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti. 2Kr 9:6

Ps 148   Kl 3:12-17  
Laupäeva õhtul: Ps 22:24-32   Lk 1:53-55

Uusaasta 5781 - roš hašana (19.9-20.9)

06.59-19.29
 
|üles|

Pühapäev, 20. september


16. pühapäev pärast nelipüha
Jumala hoolitsus - Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema peab hoolt teie eest. 1Pt 5:7
KLPR 357  roheline

Ps 86:1,3-7   1Kn 17:1,8-16   Fl 4:10-14   Lk 10:38-42

Issand Jumal, Sina näed, kui paljude asjade pärast me muretseme. Ava meie süda Sind kuulama ja lase meil leida see hea osa, mida meilt ära ei võeta. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Issand ütles: "Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära.? Lk 10:41-42

Lisalugemine: Trk 18:3-4, 6-9
Laupäeva õhtul: Ps 22:24-32   Lk 1:53-55
Pühapäeva õhtul: Ps 98:1-9   Tn 12:1

 Enn Võrk, organist ja helilooja, liturgiamuusika uuendaja († 1962)

07.02-19.26
 
|üles|

Esmaspäev, 21. september

Heida Issanda peale oma koorem, ja Tema hoolitseb sinu eest! Ps 55:23

Ps 138   2Ts 3:6-13   Km 18:1-6

 Apostel ja evangelist Matteuse päev ehk madisepäev
punane*
Ps 1:1-3   Õp 3:13-18 (v Hs 3:4-11)   2Kr 4:1-6 (v 1Kr 12:27-31a)   Mt 9:9-13

Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid Matteuse tollipunktist oma apostliks ja evangeeliumi kirjutajaks. Valgusta meie südameid oma Püha Vaimuga, et me oma patud maha jätaksime, kõigile rikkuse kiusatustele vastu seisaksime ja loobuksime omakasu taotlemisest. Aita meil järgida Sinu Poega Jeesust Kristust, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

07.04-19.23
 
|üles|

Teisipäev, 22. september

Issand, pööra oma kõrv ja kuule mind, sest ma olen vilets ja vaene! Ps 86:1

Ps 12:2-9   Ii 38:1-3,39-41   Õp 16:1-3

 Mauritius ja ta kaaslased, Teeba leegioni märtrid († 280–305)
punane*
Ps 27:1–3,13–14   Trk 3:1–9   Ilm 7:13–17   Mt 10:28–33

Vastupanuvõitluse päev

Sügise algus 16.31

07.06-19.20
 
|üles|

Kolmapäev, 23. september

Oskan elada kehvalt ja oskan elada ka jõukalt, olen kõigega ja kõigi oludega tuttav: nii kõhtu täis sööma kui nälgima, elama nii jõukuses kui puuduses. Fl 4:12

Ps 103:6-13   Ap 27:33-44   Kg 4:4-12 (v Srk 30:21-25)

 Theodosius Harnack, usuteadlane († 1889)

07.08-19.17
 
|üles|

Neljapäev, 24. september

Jätke järele ja teadke, et mina olen Jumal, kõrge rahvaste seas, kõrge maa peal! Ps 46:11

Ps 137:1-6   Fl 4:6-9   Lk 12:32-34

04.55

07.11-19.14
 
|üles|

Reede, 25. september

Sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja rikas heldusest kõigile, kes Sind appi hüüavad. Ps 86:5

Ps 56:2-5, 9-14   Lk 22:35-38   2Ms 18:13-23

07.13-19.11
 
|üles|

Laupäev, 26. september

Ole mulle armuline, Issand, sest ma hüüan Su poole kogu päeva! Rõõmusta oma sulase hinge, sest Sinu poole, Issand, ma tõstan oma hinge! Ps 86:3-4

Ps 148   Lk 6:20-26  
Laupäeva õhtul: Ps 22:24-32   2Sm 12:15-24

* 1947 Einar Soone, EELK piiskop

07.15-19.08
 
|üles|

Pühapäev, 27. september


17. pühapäev pärast nelipüha
Jeesus annab elu - Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. 2Tm 1:10
KLPR 354  roheline

Ps 86:10-13   Ii 19:25-27   2Kr 4:7-14   Jh 11:21-29(30-31)32-45

Kõigeväeline Jumal, Sinu Poeg äratas Laatsaruse surnuist üles ja ilmutas oma jumalikku väge, et Tema on ülestõusmine ja elu. Elusta meidki usus Temasse, et me võiksime siin julgelt elada, rahus surra ja Tema väe läbi kord üles tõusta igaveseks eluks. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: "Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks." Jh 11:25-26

Lisalugemine: Srk 27:30-28:7
Laupäeva õhtul: Ps 22:24-32   2Sm 12:15-24
Pühapäeva õhtul: Ps 22:24-32   Kl 2:12-15

07.18-19.05
 
|üles|

Esmaspäev, 28. september

Sa kiskusid välja mu hinge surmast, mu jalad libisemisest, et ma kõnniksin Jumala ees eluvalguses. Ps 56:14

Ps 138   Rm 6:15-23   Ii 5:17-27

Lepituspäev - jom kippur

07.20-19.02
 
|üles|

Teisipäev, 29. september


Peaingel Miikaeli ja kõikide inglite püha ehk mihklipäev
Jumala sõnumitoojad - Issanda ingel on leerina nende ümber, kes Teda kardavad, ja Ta vabastab nad. Ps 34:8
KLPR 150  valge*

Ps 103:19–22   2Ms 23:20–23   Hb 1:14–2:4 (v Ilm 5:11–12)   Lk 10:17–20 (v Mt 18:1–6(7–9)10)

Ustav Jumal, Sina oled oma imelises tarkuses läkitanud inglid meid abistama. Lase neil juhtida meid kõigil meie teedel ja hoida meie elu, et me võiksime pärida pääste ja Sind kord palgest palgesse näha. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütleb: „Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki! Kes nüüd iseennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis." Mt 18:3-4

Lisalugemine: Tb 12:6-19
Laupäeva õhtul: Ps 98:1-9   Tn 12:1
Pühapäeva õhtul: Ps 98:1-9   Hs 1:4-6,10-14

07.22-18.59
 
|üles|

Kolmapäev, 30. september

Me kanname alati oma ihus Jeesuse surma, et ka Jeesuse elu avalduks meie ihus. 2Kr 4:10

Ps 103:6-13   Mk 5:21-24,35-43   Ap 9:36-42

 Hieronymus, preester, kirikuisa († 420)
2Tm 3:14-17   Jh 5:31-47

07.25-18.56