Rahvuslipu heiskamine / Märkide tähendus / Piibel.net

AUGUST 2021
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
 
|üles|

Pühapäev, 1. august


10. pühapäev pärast nelipüha
Ustavus Jumala andide kasutamisel - Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. Lk 12:48
KLPR 326  roheline

Ps 119:129-136   Õp 3:27-32 (v 1Ms 41:46-49,53-57)   Hb 10:19-25 (v Ap 20:17-24)   Lk 12:42-48

Jumal, meie Isa, Sina oled meile kinkinud oma head annid. Tee meid ustavateks majapidajateks Sinu riigis ja anna meile püsivust teenida Sind ja üksteist usus ja armastuses. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: "Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem." Lk 12:48

Lisalugemine: Srk 47:8-11
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   1Ms 41:25-43
Pühapäeva õhtul: Ps 18:31-37   Õp 8:12-21

 Johann Lange, pastor (+ 1531), Zacharias Hasse, pastor (+ 1531) ja Hermann Marsow (+ 1555), Tallinna ja Tartu reformaatorid

05.05-21.48
 
|üles|

Esmaspäev, 2. august

Issand, anna mulle arusaamist oma sõna mööda! Ps 119:169

Ps 26   1Kn 3:16-28   1Tm 4:6-16

05.07-21.46
 
|üles|

Teisipäev, 3. august

Ära keela head neile, kes seda vajavad, kui su käel on jõudu seda teha! Õp 3:27

Ps 64:2-11   Hs 3:16-21   1Kr 6:12-20

† Jaan Kiivit vanem, EELK peapiiskop 1949–67

05.09-21.43
 
|üles|

Kolmapäev, 4. august

Mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Hb 10:24

Ps 81:2-8   1Kr 4:1-7   2Tm 2:15-21

05.12-21.41
 
|üles|

Neljapäev, 5. august

Sina oled õige, Issand, ja Su seadused on õiglased. Ps 119:137

Ps 68:25-36   Lk 16:10-12   Rm 12:6-15

05.14-21.38
 
|üles|

Reede, 6. august

Kinnita mu samme oma ütlusega ja ära lase ühtki nurjatust saada meelevalda minu üle! Ps 119:133

Ps 41:2-14   Jh 19:9-16a   Jr 1:11-19

 Kristuse kirgastamine (tähistatakse 8. pühapäeval pärast nelipüha)

05.16-21.36
 
|üles|

Laupäev, 7. august

Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist - ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat. Hb 10:25

Ps 19:2-15   2Pt 1:3-11  
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   Nl 1:1-11

 Alexander von Oettingen, usuteadlane, kirikuelu edendaja ja kristluse apologeet († 1905)

05.19-21.33
 
|üles|

Pühapäev, 8. august


11. pühapäev pärast nelipüha
Soosinguajad - Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle Tema on valinud enesele pärisosaks! Ps 33:12
KLPR 217  roheline

Ps 81:9-17   1Ms 18:20-32   Hb 3:15-19   Mt 11:20-24

Kõigeväeline Jumal, Sina oled oma Poja kaudu avanud meile ukse oma riiki. Sina kutsud meid ikka enda juurde ja andestad me patud. Ära lase meil meeleparandusega viivitada, vaid ärata meis oma Vaimu läbi valvsust ja tarkust, et oskaksime oma soosinguaega õigesti kasutada. Võta meid siis koos kõigi Sinu lunastatutega oma pühasse linna taevas, kus me Sind võime kiita ja austada igavesti.

On kirjutatud: "Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal? Hb 3:15

Lisalugemine: Erl 3:2-4, 8-10
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   Nl 1:1-11
Pühapäeva õhtul: Ps 18:31-37   Ne 1:1-11 (v Srk 36:1,13-19)

 Dominicus, preester, dominiiklaste ordu rajaja († 1221)
Srk 39:1-10

16.50

05.21-21.31
 
|üles|

Esmaspäev, 9. august

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle Tema on valinud enesele pärisosaks. Ps 33:12

Ps 26   Rm 11:1-12   Hs 28:1-7,20-24

05.23-21.28
 
|üles|

Teisipäev, 10. august

Kuule, mu rahvas, ma hoiatan sind! Iisrael, kui sa ometi kuulaksid mind! Ärgu olgu su seas võõrast jumalat ja ära kummarda võõramaa jumala ette! Ps 81:9-10

Ps 64:2-11   Lk 21:5-6,20-24   Jr 8:18-23, 9:6-12 (v Srk 17:25-32)

 Laurentius, diakon, märter Roomas († 258), lauritsapäev
punane*
Ps 116:1–4,7–9,15–17   Jr 20:7–11   1Pt 4:12–19   Jh 12:24–26

Armuline Jumal, Sinu sulane ja tunnistaja püha Laurentius jagas kiriku aarded vaestele ja kinnitas, et kannatajad on Sinule eriliselt tähtsad. Ärata meidki elama tõelises vennaarmastuses, et me teeme head ja jagame oma võimalusi ligimesega. Seda palume Kristuse, meie Issanda läbi.

05.26-21.25
 
|üles|

Kolmapäev, 11. august

Aga kellele Jumal siis vandus, et nemad ei saa Tema hingamisse, kui mitte neile, kes olid sõnakuulmatud? Nii me näeme, et nad ei võinud sisse pääseda oma uskmatuse pärast. Hb 3:18-19

Ps 81:2-8   Hb 3:7-14   Nl 4:11-20

 Clara Assisist, abtiss, klarisside ordu rajaja († 1253)
Ül 8:6-7

05.28-21.23
 
|üles|

Neljapäev, 12. august

Otsige Issandat, kui Ta on leitav, hüüdke Teda, kui Ta on ligidal! Js 55:6

Ps 68:25-36   2Ms 34:4-9   5Ms 32:7-20

05.30-21.20
 
|üles|

Reede, 13. august

Mu rahvas ei võtnud kuulda mu häält, Iisrael ei tahtnud teha mu meelt mööda. Siis ma andsin nad nende südame paadumusse ja nad käisid oma arvamiste järgi. Ps 81:12-13

Ps 41:2-14   Lk 23:27-31   Nl 5:1-22

* 1973 Urmas Viilma, EELK peapiiskop

05.33-21.17
 
|üles|

Laupäev, 14. august

Oh et mu rahvas mind kuulaks ja Iisrael käiks minu teedel! Ps 81:14

Ps 19:2-15   5Ms 4:25-31  
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   Rm 2:17-29

 Meinhard, Liivimaa piiskop, misjonär liivlaste juures († 1196)
Js 52:7-10   Hb 13:7-8   Jh 4:34-38

05.35-21.15
 
|üles|

Pühapäev, 15. august


12. pühapäev pärast nelipüha
Enese läbikatsumine - Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu! 1Pt 5:5b
KLPR 329  roheline

Ps 51:6-14,19   Js 2:12-18   1Jh 1:8-2:2   Mt 23:1-12

Kõigeväeline Jumal ja Isa, Sina alandad neid, kes end ülendavad, ja oled armuline kõigile, kes end Sinu ees alandavad. Aita meil Sinu sõna valguses oma pattu kahetseda ja Sinu armule lootes troosti leida. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Suurim teie seast olgu teie teenija! Kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Mt 23:11-12

Lisalugemine: Srk 3:17-18,20,28-29
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   Rm 2:17-29
Pühapäeva õhtul: Ps 18:31-37   2Kr 5:11-12

 Neitsi Maarja uinumise püha ehk rukkimaarjapäev
valge*
Ps 16:7–9   Js 61:10–11 (v Ül 2:1–7)   Gl 4:3–7 (v Ilm 11:19–12:6,10)   Lk 1:46–55

Kõigeväeline Jumal, Sa oled vaadanud armus Neitsi Maarja peale ja valinud ta oma Poja, meie Issanda emaks. Juhi meidki oma armuga, et taevas meile avaneks ja me saaksime osa Sinu kirkusest. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

18.20

05.37-21.12
 
|üles|

Esmaspäev, 16. august

Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim, murtud ja purukslöödud südant ei põlga Jumal. Ps 51:19

Ps 26   Hs 17:1-10,22-24   Rm 4:4-8

 August Nigol, pastor, Helsingi eesti koguduse õpetaja, enamlaste terrorivõimu märter († 1918) ja teised märtrid Eesti asundustes

05.40-21.09
 
|üles|

Teisipäev, 17. august

Vägede Issandal on päev: kõigi suureliste ja kõrkide jaoks, kõigi jaoks, kes kõrgele on tõusnud, et neid alandada. Js 2:12

Ps 64:2-11   1Ms 19:15-26   Ml 2:4-9

05.42-21.06
 
|üles|

Kolmapäev, 18. august

Kui me ütleme: "Meil ei ole pattu?, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis. 1Jh 1:8

Ps 81:2-8   Mk 7:24-30   2Sm 16:5-14

05.44-21.04
 
|üles|

Neljapäev, 19. august

Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks Sinu kiidetavust! Ps 51:17

Ps 68:25-36   1Pt 5:1-5   Mk 2:13-17

05.47-21.01
 
|üles|

Reede, 20. august

Sul on hea meel tõest, mis asub südame põhjas, ja salajas annad Sa mulle tarkust teada. Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim! Ps 51:8,12

Ps 41:2-14   Lk 22:54-62   2Kr 7:8-13aTaasiseseisvumispäev

05.49-20.58
 
|üles|

Laupäev, 21. august

Kui me oma patud tunnistame, on Tema ustav ja õige, nõnda et Ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. 1Jh 1:9

Ps 19:2-15   Js 26:1-6  
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   Lk 4:31-40

05.51-20.55
 
|üles|

Pühapäev, 22. august


13. pühapäev pärast nelipüha
Jeesus - meie aitaja - Rudjutud pilliroogu ei murra Ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta Ta ära. Js 42:3
KLPR 264  roheline

Ps 30:3-6,12-13 (v Ps 146:5-10)   2Kn 5:1-15   Ap 3:1-10   Jh 9:1-7,39-41

Kõige halastuse Jumal, Sina rõõmustad meid oma lihaks saanud Sõna Jeesuse Kristusega, kes lepitas meid Sinuga. Puhasta meid oma tervendava ja andestava väega kõigest patust ning anna meile jõudu Sind teenida. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Mina olen tulnud maailma kohtumõistmiseks, et need, kes ei näe, hakkaksid nägema, ning nägijad jääksid pimedaks.? Jh 9:39

Lisalugemine: Trk 1:13-15; 2:23-24
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   Lk 4:31-40
Pühapäeva õhtul: Ps 18:31-37   Js 38:1-20

 Leonhard Blumer, misjonär Arushas Ida–Aafrikas, masaikeelse aabitsa, katekismuse ja lauluraamatu väljaandja († 1938)

15.02

05.54-20.52
 
|üles|

Esmaspäev, 23. august

Kes jõuab ära rääkida Issanda vägevaid tegusid ja kuulutada kõike Tema kiitust? Ps 106:2

Ps 26   Mt 9:32-35   Kg 4:17-5:6 (v Srk 27:4-7)

Kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev

05.56-20.49
 
|üles|

Teisipäev, 24. august

Issand, mu Jumal, ma kisendasin Su poole ja Sa tegid mu terveks. Ps 30:3

Ps 64:2-11   4Ms 12:1-15   Mk 3:1-12

 Apostel Bartolomeuse päev ehk pärtlipäev
punane*
Ps 145:3-7   43:8-13   Ap 5:12-16 (v 1Kr 4:9-15)   Lk 22:24-30

Kõigeväeline igavene Jumal, me täname Sind, et võime täna tähistada apostel Bartolomeuse päeva, ja palume Sind: aita oma Kirikul armastada seda sõna, millesse apostel uskus, ja ustavalt kuulutada Sinu Poja evangeeliumi, mida tema õpetas. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

05.58-20.47
 
|üles|

Kolmapäev, 25. august

Peetrus ütles jalutule: "Hõbedat ega kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle: Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase nimel - tõuse ja kõnni!? Ap 3:6

Ps 81:2-8   Mt 17:14-21   Mt 15:1-20

06.01-20.44
 
|üles|

Neljapäev, 26. august

Kõik on Ta teinud hästi, Ta paneb ju kurdid kuulma ja keeletud rääkima! Mk 7:37

Ps 68:25-36   Õp 10:18-21,31-32 (v Srk 22:27-23:2)   Lk 8:1-3

06.03-20.41
 
|üles|

Reede, 27. august

Sina muutsid mu kaebuse mulle ringtantsuks; Sa vallandasid kotiriide mu seljast ja panid rõõmu mulle vööks. Ps 30:12

Ps 41:2-14   Lk 23:6-12   Mt 12:9-21

 Monica, Augustinuse ema († 387)
Srk 26:1-3,13-16

06.05-20.38
 
|üles|

Laupäev, 28. august

Issand päästab lahti, kes on kinni seotud. Issand avab pimedate silmad; Issand seab püsti need, kes on küüru vajutatud. Ps 146:7-8

Ps 19:2-15   Mt 15:29-31  
Laupäeva õhtul: Ps 22:24-32   Mt 19:16-26

 Augustinus, Hippo piiskop, kirikuisa († 430)
Srk 39:1-10

06.08-20.35
 
|üles|

Pühapäev, 29. august


14. pühapäev pärast nelipüha
Meie ligimene - Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Mt 25:40
KLPR 314  roheline

Ps 112:5-9   Rt 1:8-11,14-18   Rm 13:8-10   Mk 12:41-44

Kõigeväeline Jumal ja Isa. Ära lase meil elu koormate ja raskuste keskel unustada, et kõik, mis meil on, tuleb Sinu käest. Aita meid üksteist meelsasti ja kasupüüdmatult teenida. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles oma jüngritele: "Tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekirstu, sest nemad panid oma küllusest, tema pani aga kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise.? Mk 12:43-44

Lisalugemine: Tb 4:5-11,14-19
Laupäeva õhtul: Ps 22:24-32   Mt 19:16-26
Pühapäeva õhtul: Ps 22:24-32   2Sm 9:1-11

 Ristija Johannese märtrisurm
Jr 1:4,17–19   Mk 6:17–29

06.10-20.32
 
|üles|

Esmaspäev, 30. august

Issand, ära lase rõhutuid tulla häbiga tagasi, viletsad ja vaesed kiitku Sinu nime! Ps 74:21

Ps 138   5Ms 15:1-11 (v Srk 29:1-2,8-17,20)   Mt 12:1-8

10.13

06.12-20.29
 
|üles|

Teisipäev, 31. august

Õnnis on mees, kes on armuline ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses. Ps 112:5

Ps 12:2-9   Sk 7:8-14   Mt 23:23-28

† 2005 Jaan Kiivit noorem, EELK peapiiskop 1994–2005

06.15-20.26