Rahvuslipu heiskamine / Märkide tähendus / Piibel.net

JUULI 2024
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
 
|üles|

Esmaspäev, 1. juuli

Kui armsad on mägede peal sõnumitooja sammud. Ta kuulutab rahu, toob häid sõnumeid. Js 52:7

Ps 147:12-20   Lk 6:12-19   Gl 1:11-24

04.09-22.41
 
|üles|

Teisipäev, 2. juuli

Ma läkitan nende hulgast pääsenuid rahvaste juurde, kes ei ole kuulnud minust räägitavat ega ole neil aimu minu auhiilgusest; ja need kuulutavad rahvaste keskel minu auhiilgust. Js 66:19

Ps 70:2-6   1Ms 35:1-4,9-15   Ap 12:1-11

04.10-22.40
 
|üles|

Kolmapäev, 3. juuli

Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses. 2Tm 3:16

Ps 123   2Tm 4:6-18   Mt 8:18-22

04.11-22.39
 
|üles|

Neljapäev, 4. juuli

Kogu maale on kostnud nende hääl ja ilmamaa äärteni nende sõnad. Rm 10:18

Ps 115:1-3,12-18   Ap 13:1-3   Rm 16:1-7

04.12-22.38
 
|üles|

Reede, 5. juuli

Rahvapõlv ülistab rahvapõlvele Sinu tegusid, ja nad kuulutavad Sinu suurt vägevust. Sinu võimsuse toredat hiilgust ja Su imeasju tahan ma meeles mõlgutada. Ps 145:4-5

Ps 54:3-9   Lk 22:31-34   2Kr 12:1-10

04.13-22.37
 
|üles|

Laupäev, 6. juuli

Paulus kostis: „Et ma olen aga Jumalalt abi saanud tänase päevani, siis ma seisan, tunnistades nii pisikestele kui suurtele.“ Ap 26:22

Ps 61:2-9   Fl 3:12-16  
Laupäeva õhtul: Ps 33:1-12   5Ms 10:12-19

04.15-22.36

00.00-00.00

01.57
 
|üles|

Pühapäev, 7. juuli


7. pühapäev pärast nelipüha
Armastuskäsk - Nõnda ütleb Issand, kes sind on loonud: „Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt!“ Js 43:1
KLPR 307  roheline

Ps 28:1-2,6-8   Jos 24:21-27 (v 2Kn 6:8-23)   Hb 12:25-29   Lk 6:27-31

Kõigeväeline Jumal, Sa oled oma Poja Jeesuse Kristuse sõnadega käskinud armastada oma vaenlasi ja teha head neile, kes meid vihkavad, ning paluda nende eest, kes meid taga kiusavad. Me palume Sind, vaata armuga kõigi meie vihameeste peale ning anna nii neile kui ka meile usklikud, andestavad ja armastavad südamed. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad, õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad! Lk 6:27-28

Lisalugemine: Srk 13:15-24
Laupäeva õhtul: Ps 33:1-12   5Ms 10:12-19
Pühapäeva õhtul: Ps 33:1-12   Jk 2:14-26

04.16-22.35
 
|üles|

Esmaspäev, 8. juuli

Issand on oma rahvale tugevuseks. Ta on oma võitud mehe võidusaamise kindlustus. Ps 28:8

Ps 147:12-20   5Ms 6:20-25   Mt 7:7-12

 Adrian Virginius († 1706), Andreas Virginius († 1701), Johann Hornung († 1715), pastorid, piiblitõlkijad, lauluraamatu koostajad ja kirikulaulu edendajad

 Aksel Erich Vooremaa, pastor, nõukogude riikliku terrori märter († 1941) ja teised nõukogude okupatsiooniaja märtrid

04.18-22.34
 
|üles|

Teisipäev, 9. juuli

Sinu poole, Issand, ma hüüan, mu kalju! Ära pöördu vaikides minust eemale, et ma su vaitolemise tõttu ei saaks nende sarnaseks, kes lähevad alla hauda! Ps 28:1

Ps 70:2-6   2Kr 6:11-13; 7:2-4 (v Tb 4:5-11,14-16)   Lk 6:31-36

† 1941 Jaak Varik, EELK hooldaja 1939

04.19-22.32
 
|üles|

Kolmapäev, 10. juuli

Olgem siis tänulikud, et me saame kuningriigi, mis ei kõigu, ja teenigem seepärast Jumalat Talle meelepäraselt allaheitlikkuse ja aukartusega! Hb 12:28

Ps 123   Jk 3:13-18 (v Srk 4:1-6)   Mt 5:33-37

04.21-22.31
 
|üles|

Neljapäev, 11. juuli

Too Jumalale ohvriks tänu ja tasu Kõigekõrgemale oma tõotused! Ps 50:14

Ps 115:1-3,12-18   Lk 11:33-42   1Kr 12:31b-13:3

 Benedictus Nursiast, Monte Cassino abt, õhtumaise munkluse isa († 547)
Õp 2:1–9   Mt 19:27–29

04.23-22.30
 
|üles|

Reede, 12. juuli

Issand on mu tugevus ja mu kilp, Tema peale lootis mu süda ja ma sain abi. Sellepärast ilutseb mu süda ja ma tänan Teda oma lauluga. Ps 28:7

Ps 54:3-9   Jh 18:19-24   1Pt 3:8-17

04.24-22.28
 
|üles|

Laupäev, 13. juuli

Jeesus ütleb: „Anna igaühele, kes sinult palub, ja sellelt, kes võtab sinu oma, ära küsi tagasi! Ja nii, nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke neile!“ Lk 6:30-31

Ps 61:2-9   2Ms 22:24-26  
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   Jd 24-25

 Margareta Antiookiast, märter Antiookias († u 307), maretapäev
punane*
Ps 116:1–4,7–9,15–17   Jr 11:18–20   2Kr 10:17–11:2   Mt 13:44–52

04.26-22.26
 
|üles|

Pühapäev, 14. juuli


Issanda muutmise püha ehk kirgastamispüha
Kirgastatud Kristus - Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse Tema auhiilgust! Js 60:2
KLPR 355  valge*

Ps 97:1-2,5-6,10-11   2Ms 34:29-35   2Kr 3:7-18   Lk 9:28-36

Taevane Isa, Sina oled käskinud meil kuulata Sinu armast Poega. Toida meie vaimu oma sõna läbi ja puhasta meie silmad, et me alati rõõmustaksime Sinu kirkuse nägemisest. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim. 2Kr 3:18

Lisalugemine: Srk 50:22-24
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   Jd 24-25
Pühapäeva õhtul: Ps 18:31-37   Jh 8:12-20

04.28-22.25

00.00-00.00

01.49
 
|üles|

Esmaspäev, 15. juuli

Tema all on nagu valguse sära, Tema kõrval on kiired, seal on Ta võimsuse loor. Ha 3:4

Ps 26   1Kr 2:6-10   Ha 3:1-4,10-11,18-19

04.30-22.23
 
|üles|

Teisipäev, 16. juuli

Kui Mooses astus alla Siinai mäelt ja Moosesel oli tulles käes kaks tunnistuslauda, siis Mooses ise ei teadnudki, et ta palge nahk hiilgas kõneluse tõttu Issandaga. 2Ms 34:29

Ps 64:2-11   Jh 1:43-51   2Kr 4:1-6

04.31-22.21
 
|üles|

Kolmapäev, 17. juuli

Jah, kui kõrvalejäetav juba oli täis kirkust, kui palju enam on kirkuses see, mis jääb! 2Kr 3:11

Ps 81:2-8   Hb 1:1-3   2Ms 40:33-38

04.33-22.20
 
|üles|

Neljapäev, 18. juuli

Rõõmustage Issandas, te õiged, ja tänage Tema püha nime! Ps 97:12

Ps 68:25-36   Rm 8:28-30   2Ms 24:1-2,9-12,15-18

 Joachim Jhering, Tallinna piiskop, Eesti kirikuelu edendaja († 1657)

04.35-22.18
 
|üles|

Reede, 19. juuli

Issand on kuningas, maa ilutsegu! Rõõmustagu saarte hulk! Pilved ja pimedus on Tema ümber, õigus ja õiglus on Ta aujärje alus. Ps 97:1-2

Ps 41:2-14   Jh 13:30-32   Jh 17:1-5

04.37-22.16
 
|üles|

Laupäev, 20. juuli

Issand on Vaim, ja seal, kus on Issanda Vaim, on vabadus. 2Kr 3:17

Ps 19:2-15   Ilm 5:11-14  
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   Js 5:18-23

 Thorlak, piiskop, misjonär Islandil († 12. saj)

04.39-22.14
 
|üles|

Pühapäev, 21. juuli


9. pühapäev pärast nelipüha
Tõde ja eksitus - Käige nagu valguse lapsed - sest valguse vili on ju igasuguses headuses ja õiguses ja tões. Ef 5:8b,9
KLPR 365  roheline

Ps 92:5-10,13-14   Jr 7:1-7   Hb 12:14-17   Mt 7:24-29

Issand Jumal, meie Päästja, Sina oled seadnud aluse, millele me võime rajada oma elu. Aita meil mõista, mis on elus oluline ja väärtuslik ning anna jõudu, et selle poole püüelda. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: „Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule.“ Mt 7:24

Lisalugemine: Trk 12:13,16-19
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   Js 5:18-23
Pühapäeva õhtul: Ps 18:31-37   Jh 7:45-52 (v Srk 4:20-31)

04.41-22.12

00.00-00.00

13.17
 
|üles|

Esmaspäev, 22. juuli

Sul on hea meel tõest, mis asub südame põhjas, ja salajas annad Sa mulle tarkust teada. Ps 51:8

Ps 26   2Jh 1-9   Js 10:1-3

 Maarja Magdaleena, Issanda õpilane, madlipäev
valge*
Ps 30:2–4,13    Rt 1:6–18 (või Ül 3:1–4)   2Kr 5:14–18   Jh 20:1–3,11–18

Kõigeväeline Jumal, Sinu Poeg Jeesus Kristus tervendas Maarja Magdaleena vaimu, hinge ja ihu ning tegi temast oma ülestõusmise tunnistaja. Puhasta meid pattudest ja uuenda meid oma Vaimuga, et me võiksime Sind teenida Jeesuse Kristuse ülestõusmise väes, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

04.44-22.10
 
|üles|

Teisipäev, 23. juuli

Issand ütles: „Kui te tõesti parandate oma eluviise ja tegusid, kui te tõesti teete õigust niihästi ühele kui teisele, siis ma jätan teid elama siia paika, maale, mille ma andsin teie vanemaile muistsest ajast igavesti.“ Jr 7:5,7

Ps 64:2-11   Mt 24:4-14   Js 32:1-8

 Birgitta Rootsist, abtiss, birgitiinide ordu rajaja († 1373)
valge*
Ps 9:8–12   Õp 31:10–31   1Kr 2:6–12   Mt 13:10–17

04.46-22.08
 
|üles|

Kolmapäev, 24. juuli

Taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha Issandat. Hb 12:14

Ps 81:2-8   Mi 3:5-12 (v Trk 1:7-15)   Rm 2:13-16

04.48-22.06
 
|üles|

Neljapäev, 25. juuli

Ma tulen Issanda Jumala vägitegudega, ma tunnistan üksnes Sinu õiglust. Ps 71:16

Ps 68:25-36   Jk 1:22-25   Õp 14:2-8 (v Brk 3:29-38)

 Apostel Jaakobus Vanema päev ehk jaagupipäev
punane*
Ps 89:2,6,16–18   Jr 45:1–5 (v 1Kn 19:9–18)   Ap 11:27–12:3a (v 2Kr 4:7–15)   Mt 20:20–23(24–28)

Armuline Jumal, me meenutame täna Sinu ees Sinu sulast ja apostlit Jaakobust, esimest jüngrite seas, kes suri märtrina Jeesuse nime pärast. Vala oma Kiriku juhtide peale ennastsalgava teenimise vaimu, mis Sinu väge ja au tunnistab. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

 Jakob Kukk, EELK esimene piiskop, Eesti kirikuelu edendaja († 1933)

04.50-22.04
 
|üles|

Reede, 26. juuli

Kui õelad lokkavad nagu rohi ja kõik ülekohtutegijad õitsevad, siis on see neile hävituseks igavesti. Ps 92:8

Ps 41:2-14   Sk 13:1-2,7-9   2Pt 2:1-5

 Anna ja Joakim, Neitsi Maarja vanemad, annepäev
valge*
Ps 1:1–3   Sk 2:10–13   Rm 8:28–30   Mt 13:16–17

04.52-22.01
 
|üles|

Laupäev, 27. juuli

Valvake, et keegi ei oleks hooraja ega ka kõlvatu nagu Eesav, kes üheainsa kõhutäie eest andis käest oma esmasünniõiguse. Hb 12:16

Ps 19:2-15   Kg 7:19-25  
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   1Ms 41:25-43

04.54-21.59
 
|üles|

Pühapäev, 28. juuli


10. pühapäev pärast nelipüha
Ustavus Jumala andide kasutamisel - Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. Lk 12:48
KLPR 326  roheline

Ps 119:129-136   Õp 3:27-32 (v 1Ms 41:46-49,53-57)   Hb 10:19-25 (v Ap 20:17-24)   Lk 12:42-48

Jumal, meie Isa, Sina oled meile kinkinud oma head annid. Tee meid ustavateks majapidajateks Sinu riigis ja anna meile püsivust teenida Sind ja üksteist usus ja armastuses. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: „Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem.“ Lk 12:48

Lisalugemine: Srk 47:8-11
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   1Ms 41:25-43
Pühapäeva õhtul: Ps 18:31-37   Õp 8:12-21

 Marta, Maarja ja Laatsarus Betaaniast, Issanda õpilased
Jh 12:1-8

04.57-21.57

00.00-00.00

05.51
 
|üles|

Esmaspäev, 29. juuli

Issand, anna mulle arusaamist oma sõna mööda! Ps 119:169

Ps 26   1Kn 3:16-28   1Tm 4:6-16

 Olav, Norra kuningas, märter († 1030), olevipäev
punane*
Ps 116:1–4,7–9,15–17   Trk 10:10–14   Ef 2:11–14   Mt 16:24–27

04.59-21.55
 
|üles|

Teisipäev, 30. juuli

Ära keela head neile, kes seda vajavad, kui su käel on jõudu seda teha! Õp 3:27

Ps 64:2-11   Hs 3:16-21   1Kr 6:12-20

05.01-21.52
 
|üles|

Kolmapäev, 31. juuli

Mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Hb 10:24

Ps 81:2-8   1Kr 4:1-7   2Tm 2:15-21

 Ignatius Loyola, preester, jesuiitide ordu rajaja (+ 1556)

05.03-21.50