Rahvuslipu heiskamine / Märkide tähendus / Piibel.net

VEEBRUAR 2023
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
 
|üles|

Kolmapäev, 1. veebruar

Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. 2Tm 1:7

Ps 149:1-5   Ii 26:5-14   Tn 6:7-12,15-17,20-24

08.32-16.38
 
|üles|

Neljapäev, 2. veebruar


Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäev
Kristus – Jumala kirkuse sära - Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. Ps 66:5
KLPR 62  valge*

Ps 48:10-15   2Ms 33:18-23   1Tm 6:13-16   Lk 2:22-33

Jumal, kõige valguse allikas, Siimeon ja Hanna said templis näha Sinu Poega ja ülistada Sind maailma Päästja eest. Juhi oma Vaimuga ka meid, nii et me ära tunneme oma pääste, mille Sa oled valmistanud Iisraelile ja kõigile rahvaile Jeesuses Kristuses, meie Issandas, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Mu silmad on näinud Sinu päästet, mille Sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees: valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust Sinu rahvale Iisraelile. Lk 2:30-32
Laupäeva õhtul: Ps 48:11-15   2Ms 13:1-3,11-12,14-16
Pühapäeva õhtul: Ps 48:11-15   3Ms 12

 Eberhard Gutsleff, Saaremaa superintendent, vennastekoguduse tegevuse edendaja, märter († 1749)

Tartu rahulepingu aastapäev

08.30-16.40
 
|üles|

Reede, 3. veebruar

Ta muutis maru vaikseks ilmaks ja vete lained jäid vakka. Siis nad rõõmustasid, kui lained soiku jäid, ja Issand viis nad igatsetud sadamasse. Ps 107:29-30

Ps 20:2-10   Rm 8:35-39   Jn 1:1-16

 Ansgar, Hamburgi ja Breemeni piiskop, skandinaavlaste misjonär († 865)
Js 52:7-10   Rm 10:11-15

08.27-16.43
 
|üles|

Laupäev, 4. veebruar

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. 2Tim 1:10

Ps 110:1-4   Js 51:1-6  

08.25-16.45
 
|üles|

Pühapäev, 5. veebruar


3. pühapäev enne paastuaega Septuagesima
Teenimatu arm - Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! Tn 9:18
KLPR 267  roheline

Ps 18:2-7   5Ms 7:6-8   Fl 3:7-14   Mt 19:27-30

Armu ja halastuse Jumal, Sina annad oma abi kõigile, kes Sind otsivad. Me täname Sinu headuse eest, mida me pole ära teeninud. Aita, et me ei hindaks oma jõudu üle, vaid loodaksime kõiges Sinu õiglusele ja ustavusele. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: "Igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab nad tagasi sajakordselt ja pärib igavese elu." Mt 19:29

Lisalugemine: Trk 10:10-14
Laupäeva õhtul: Ps 105:1,7-22   1Ms 6:9-22
Pühapäeva õhtul: Ps 105:1,7-22   2Kr 6:1-2

08.23-16.48

20.29
 
|üles|

Esmaspäev, 6. veebruar

Mina loodan Sinu helduse peale, mu süda ilutseb Sinu päästest. Ps 13:6

Ps 31:20-25   Mn 7,14-15   5Ms 7:9-12

08.20-16.51
 
|üles|

Teisipäev, 7. veebruar

"Kiidetud olgu Issand!? nõnda ma hüüan, ja ma pääsen oma vaenlaste käest. Ps 18:4

Ps 105:1,23-38   Ap 15:1-2a,7-11   1Sm 12:18-25 (v Srk 47:2-13)

08.18-16.53
 
|üles|

Kolmapäev, 8. veebruar

Mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. Fl 3:7

Ps 80:5-15a   Rm 5:12-21   Tn 9:8-19

08.15-16.56
 
|üles|

Neljapäev, 9. veebruar

Kui suur on Sinu headus, mille Sa oled tallele pannud neile, kes Sind kardavad, ja oled osutanud neile, kes Sinu juures pelgupaika otsivad inimlaste nähes. Ps 31:20

Ps 105:1,39-45   Ef 2:8-10   Ho 11:1-9

08.13-16.58
 
|üles|

Reede, 10. veebruar

Sind ma armastan südamest, Issand, mu vägi! Ps 18:2

Ps 7:2-12,18   Jh 2:13-22   Tt 3:3-7

08.10-17.01
 
|üles|

Laupäev, 11. veebruar

Et mul ei oleks oma õigust, mis tuleb Seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest, see, mille Jumal annab usu peale. Fl 3:9

Ps 87   Gl 2:16  
Laupäeva õhtul: Ps 105:1,7-22   Jh 7:14-24

08.08-17.03
 
|üles|

Pühapäev, 12. veebruar


2. pühapäev enne paastuaega Sexagesima
Jumala sõna külv - Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. Hb 3:15
KLPR 183  roheline

Ps 44:2-5   Ho 10:12-13   1Kr 3:7-15   Jh 4:31-38

Kõigeväeline Jumal, me palume Sind, anna meile oma Vaimu ja jumalikku tarkust, et Sinu püha sõna meie keskel elaks ja kasvaks. Lase oma sõna rõõmuga ja puhtasti kuulutada ning ehita sellega oma kogudust, nõnda et me Sind kindlas usus teenime ja julgelt tunnistame ning õndsaks saame. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud, ja lõpetan Tema töö." Jh 4:34

Lisalugemine: Srk 27:4-8
Laupäeva õhtul: Ps 105:1,7-22   Jh 7:14-24
Pühapäeva õhtul: Ps 105:1,7-22   Mt 13:10-17

08.05-17.06
 
|üles|

Esmaspäev, 13. veebruar

Virgu, Issand! Miks Sa magad? Ärka üles, ära tõuka meid ära jäädavalt! Tõuse meile appi ja lunasta meid oma helduse pärast! Ps 44:24,27

Ps 31:20-25   5Ms 32:44-47   Jh 5:39-47

08.03-17.09

18.01
 
|üles|

Teisipäev, 14. veebruar

Külvake enestele õiguseks, lõigake vastavalt vagadusele; rajage enestele uudismaad, sest aeg on otsida Issandat, kuni Ta tuleb ja õpetab teile õigust! Ho 10:12

Ps 105:1,23-38   2Ms 7:1-13   Hs 33:30-33

 Kyrillos, munk († 869), ja Methodios, piiskop († 885), slaavlaste misjonärid
Ps 96:1–3,7–8a   Mk 16:15–20

08.00-17.11
 
|üles|

Kolmapäev, 15. veebruar

Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab. 1Kr 3:7

Ps 80:5-15a   Mk 6:1-6   Js 28:23-29

07.58-17.14
 
|üles|

Neljapäev, 16. veebruar

Jeesus ütles: "Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu." Jh 6:63

Ps 105:1,39-45   Lk 6:43-49   1Ts 1:2-10

07.55-17.16
 
|üles|

Reede, 17. veebruar

1Jumal, me oleme oma kõrvaga kuulnud, meie isad on meile jutustanud: suure teo oled Sa teinud nende päevil, muistsel ajal. Ps 44:2

Ps 7:2-12,18   Hb 5:11-14   Jr 23:23-29

07.52-17.19
 
|üles|

Laupäev, 18. veebruar

Igaüks vaadaku siis, kuidas ta ehitab! Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas - see on Jeesus Kristus. 1Kr 3:10-11

Ps 87   1Ts 2:13-14a  
Laupäeva õhtul: Ps 105:1,7-22   Lk 9:51-56

 Martin Luther, kiriku õpetaja ja reformaator († 1546)
Rm 1:16-17   Jh 15:1-11

07.50-17.21
 
|üles|

Pühapäev, 19. veebruar


Pühapäev enne paastuaega Esto mihi; Quinquagesima
Jumala armastuse ohvritee - Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast! Lk 18:31
KLPR 317  roheline

Ps 31:1-6   Jr 8:4-7   1Kr 13 (v Gl 2:19-21)   Jh 12:25-33 (v )

Issand Jeesus Kristus, Sina oled oma elu ohverdanud, aga meie soovime oma elust kinni hoida ja end säästa. Me palume, võta meid kaasa oma teele, et me koos Sinuga tõelise elu leiaksime. Sulle olgu ülistus ja au, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütleb: "Kes oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks." Jh 12:25

Lisalugemine: Srk 2:1-6
Laupäeva õhtul: Ps 105:1,7-22   Lk 9:51-56
Pühapäeva õhtul: Ps 105:1,7-22   2Kr 5:14-15

 Christian Agricola, Tallinna piiskop ja Haapsalu administraator († 1586), ja David Dubberch, Tallinna Toomkiriku ülempastor, piiskop Agricola abiline († 1603), kiriku reformijad ja kirikuelu edendajad

07.47-17.24
 
|üles|

Esmaspäev, 20. veebruar

Ole mulle kaitsjaks kaljuks, mäelinnuse hooneks mu päästmiseks! Ps 31:3

Ps 31:20-25   1Jh 3:16   Mk 4:21-25

07.44-17.26

09.06
 
|üles|

Teisipäev, 21. veebruar


Vastlapäev

Issand ütleb: Ma olen tähele pannud ja kuulnud: nad ei räägi õigust. Keegi neist ei kahetse oma kurjust, et ta mõtleks: "Mis ma olen teinud!" Jr 8:6

Ps 105:1,23-38   Lk 5:33-39   1Tm 1:14-15

07.41-17.29
 
|üles|

Kolmapäev, 22. veebruar


Tuhkapäev. Paastuaja algus
Palvepäev

Patukahetsus ja paast
KLPR 215  violett/must*

12Ps 57:2-4,11-12   Jl 2:12-17   2Pt 1:1-11 (v 1Pt 4:1-5)   Mt 6:16-21 (v Lk 13:22-30)

Kõigeväeline Jumal, Sa kingid meile neljakümne paastupäeva näol aja pöördumiseks ja meeleparanduseks. Aita meid, et neid päevi pühitsedes võiksime usus kasvada ja Kristuse lunastustöö väge oma elus nähtavaks teha. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Pöörduge Issanda, oma Jumala poole, sest Tema on armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest, ja Tema kahetseb kurja! Jl 2:13
V: Pöörduge minu poole kõigest südamest, paastudes, nuttes ja kurtes! Jl 2:12

Lisalugemine: 2Mak 1:23-27

Ps 94:3-15   1Kn 21:1-4,7-11,16-21,27-29 (v As 29-31,38-43)  

07.39-17.31
 
|üles|

Neljapäev, 23. veebruar

Jeesus ütleb: "Kui te paastute, siis ärge olge kurvanäolised nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuks, et näidata inimestele oma paastumist." Mt 6:16

Ps 141:1-5,8   Sk 7:1-14   Kl 3:5-11

 Polykarpos, Smyrna piiskop, märter († 155)
Ilm 2:8-11

07.36-17.34
 
|üles|

Reede, 24. veebruar

Põhjatuist sügavusist hüüan ma sinu poole, Issand! Issand, kuule mu häält! Ps 130:1-2

Ps 31:10-18a   Jl 1:12-14   Est 4:12-17 (v Jdt 4:1-3,9-15)

Iseseisvuspäev
5Ms 8:10–18 (v Kg 9:13–18)   Rm 13:1–10 (v Ap 17:24–30)   Jh 8:31–36 (v Mt 20:25–28)

Püha Jumal, kõigi rahvaste Issand, juhi meie rahvast oma Vaimuga, et me käiksime õiguses ja rahus. Lase meil saavutada õitsengut, mis on Sinule meelepärane. Aga üle kõige anna meile usku Sinusse, et kogu rahvas austaks Sinu nime ja me teeniksime üksteist Sinu armastuses. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Iseseisvuspäev

Madisepäev (vt. 14. mai)

07.33-17.36
 
|üles|

Laupäev, 25. veebruar

Jeesus ütleb: "Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta! Sest kus su aare on, seal on ka su süda." Mt 6:20-21

Ps 42:7-12   Esr 8:21-23  
Laupäeva õhtul: Ps 18:47-51   5Ms 8:11-18a (v Srk 34:14-20)

07.30-17.39
 
|üles|

Pühapäev, 26. veebruar


Paastuaja 1. pühapäev Invocavit
Jeesus - kiusatuste võitja - Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et Ta tühistaks kuradi teod. 1Jh 3:8b
KLPR 316  violett

Ps 91:1-4,11-12,15   1Ms 4:3-10 (v 1Ms 3:1-7(8-19))   Jk 1:12-15   Mt 16:21-23

Kõigeväeline Issand, meie tugevuse allikas. Hea ja kurja võitlus käib nii meie sees kui meie ümber. Hoia meid kindlalt oma sõnas, julgusta meid võitlema kurja vastu ning kui me langeme, siis tõsta meid jälle üles ja tee meie hing terveks Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et Ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama. Mt 16:21

Lisalugemine: Srk 36:1-7,13-22
Laupäeva õhtul: Ps 18:47-51   5Ms 8:11-18a (v Srk 34:14-20)
Pühapäeva õhtul: Ps 18:47-51   2Ts 3:1-5

07.27-17.41
 
|üles|

Esmaspäev, 27. veebruar

Ta hüüab mind appi ja ma vastan Temale; mina olen Ta juures, kui Ta on kitsikuses, ma vabastan Tema ning teen Ta auliseks. Ps 91:15

Ps 15   1Jh 3:7-12   Jh 8:37-47

07.25-17.44

10.06
 
|üles|

Teisipäev, 28. veebruar

Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille Issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Jk 1:12

Ps 38:2-5,10,16-23   Ii 1:1-22   Mk 14:17-31

07.22-17.46