Rahvuslipu heiskamine / Märkide tähendus / Piibel.net

SEPTEMBER 2022
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 
|üles|

Neljapäev, 1. september

Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks Sinu kiidetavust! Ps 51:17

Ps 68:25-36   1Pt 5:1-5   Mk 2:13-17

 Hugo Bernhard Rahamägi, EELK piiskop, Eesti kirikuelu edendaja, märter († 1941)

Teadmiste päev

06.16-20.24
 
|üles|

Reede, 2. september

Üksnes Sinu vastu olen ma pattu teinud, ja olen teinud seda, mis on paha Sinu silmis, et Sa oleksid õiglane oma sõnades ja selge oma kohtumõistmises. Ps 51:6

Ps 41:2-14   Lk 22:54-62   2Kr 7:8-13a

06.19-20.21
 
|üles|

Laupäev, 3. september

Meie ootame uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus. 2Pt 3:13
V: Meie ootame aga Tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus. 2Pt 3:13

Ps 44:9-10,15-27   Mk 4:1-12   Kl 4:2-6

 Gregorius Suur, paavst, kiriku õpetaja († 604)
1Ts 2:3-8

21.08

06.21-20.18
 
|üles|

Pühapäev, 4. september


13. pühapäev pärast nelipüha
Jeesus - meie aitaja - Rudjutud pilliroogu ei murra Ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta Ta ära. Js 42:3
KLPR 264  roheline

Ps 30:3-6,12-13 (v Ps 146:5-10)   2Ms 4:10-12   2Kr 3:4-6   Mk 7:31-37

Issand Jumal, Sina üksi võid tervendada ihu ja hinge. Ava meie kõrvad, et me kuuleksime Sinu püha sõna, ja puuduta meie huuli, et me võiksime ühineda Sinu lunastatute kiituslauluga. Kuule meid Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Üles taevasse vaadates õhkas Jeesus ja ütles kurdile ja kidakeelsele: "Effata!?, see on "Avane!? ja ta kõrvad avanesid kohe ja ta keelekütke pääses valla ning ta rääkis korralikult. Mk 7:34-35

Lisalugemine: Trk 1:13-15; 2:23-24
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   Lk 4:31-40
Pühapäeva õhtul: Ps 18:31-37   Js 38:1-20

06.23-20.15
 
|üles|

Esmaspäev, 5. september

Kes jõuab ära rääkida Issanda vägevaid tegusid ja kuulutada kõike Tema kiitust? Ps 106:2

Ps 26   Mt 9:32-35   Kg 4:17-5:6 (v Srk 27:4-7)

06.26-20.12
 
|üles|

Teisipäev, 6. september

"Kes on teinud inimesele suu, või kes teeb keeletu, kurdi, nägija või pimeda? Kas mitte mina, Issand?" 2Ms 4:11

Ps 64:2-11   4Ms 12:1-15   Mk 3:1-12

06.28-20.09
 
|üles|

Kolmapäev, 7. september

Meie kõlblikkus tuleb Jumalalt, kes on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut, mitte kirjatähe, vaid Vaimu lepingut, sest kirjatäht suretab, aga Vaim teeb elavaks. 2Kr 3:5-6

Ps 81:2-8   Mt 17:14-21   Mt 15:1-20

06.30-20.06
 
|üles|

Neljapäev, 8. september

Kõik on Ta teinud hästi, Ta paneb ju kurdid kuulma ja keeletud rääkima! Mk 7:37

Ps 68:25-36   Õp 10:18-21,31-32 (v Srk 22:27-23:2)   Lk 8:1-3

 Neitsi Maarja sündimine, ussimaarjapäev
Ps 13:6   Mi 5:1–4   Mt 1:1–16,18–23

06.33-20.03
 
|üles|

Reede, 9. september

Issand, mu Jumal, ma kisendasin Su poole ja Sa tegid mu terveks. Issand, Sina tõid mu hinge välja surmavallast, Sa elustasid mind nende hulgast, kes lähevad alla hauda. Ps 30:3-4

Ps 41:2-14   Lk 23:6-12   Mt 12:9-21

 Fulco, esimene eestlaste piiskop († u 1180), ja Nicolaus, munk, Fulco abiline († u 12. saj lõpp)

06.35-20.00
 
|üles|

Laupäev, 10. september

Sina muutsid mu kaebuse mulle ringtantsuks; Sa vallandasid kotiriide mu seljast ja panid rõõmu mulle vööks, et mu hing laulaks Sulle kiitust ega vaikiks. Ps 30:12-13

Ps 19:2-15   Mt 15:29-31  
Laupäeva õhtul: Ps 22:24-32   Mt 19:16-26

12.59

06.37-19.57
 
|üles|

Pühapäev, 11. september


14. pühapäev pärast nelipüha
Meie ligimene - Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Mt 25:40
KLPR 314  roheline

Ps 112:5-9   Mi 6:6-8   1Jh 4:7-12   Lk 10:25-37

Halastaja Issand ja Õnnistegija, süüta meie südameis oma armastuse tuli, et me üksteist armastaksime, nagu Sina oled meid õpetanud ja meile eeskuju jätnud. Sinule olgu ülistus ja au, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

"Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui iseennast!? Lk 10:27

Lisalugemine: Tb 4:5-11,14-19
Laupäeva õhtul: Ps 22:24-32   Mt 19:16-26
Pühapäeva õhtul: Ps 22:24-32   2Sm 9:1-11

Vanavanemate päev

06.39-19.54
 
|üles|

Esmaspäev, 12. september

Issand, ära lase rõhutuid tulla häbiga tagasi, viletsad ja vaesed kiitku Sinu nime! Ps 74:21

Ps 138   5Ms 15:1-11 (v Srk 29:1-2,8-17,20)   Mt 12:1-8

06.42-19.52
 
|üles|

Teisipäev, 13. september

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? Mi 6:8

Ps 12:2-9   Sk 7:8-14   Mt 23:23-28

 Johannes Chrysostomos, Konstantinoopoli piiskop, kirikuisa († 407)
Jr 1:4-10   Lk 21:12-15

06.44-19.49
 
|üles|

Kolmapäev, 14. september

Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. 1Jh 4:7

Ps 103:6-13   5Ms 24:10-15,17-22   Kg 11:1-6

 Risti ülendamise päev
4Ms 21:4-9   Fl 2:5-11   1Kr 1:18-24

06.46-19.46
 
|üles|

Neljapäev, 15. september

Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele! Mt 7:12

Ps 137:1-6   Ap 4:32-37   3Jh 1-8,11

06.49-19.43
 
|üles|

Reede, 16. september

Õnnis on mees, kes on armuline ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses. Ps 112:5

Ps 56:2-5,9-14   Mt 26:6-13   Jk 1:26-27

 Cyprianus, Kartaago piiskop, märter, kirikuisa († 258)
1Pt 4:12-19   Mt 18:18-22

06.51-19.40
 
|üles|

Laupäev, 17. september

Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me Tema läbi elaksime. 1Jh 4:9

Ps 148   Jk 2:1-5  
Laupäeva õhtul: Ps 22:24-32   Lk 2:13-14

06.53-19.37
 
|üles|

Pühapäev, 18. september


15. pühapäev pärast nelipüha
Tänulikkus - Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema heategu. Ps 103:2
KLPR 301  roheline

Ps 65:2-6,9 (v Ps 136:1-9,26)   Js 38:16-20   Ef 5:15-20   Lk 17:11-19

Kõigeväeline Jumal, armas taevane Isa, Sina õnnistad meid igal päeval rikkalikult kõige heaga. Me palume Sind, aita meil seda märgata ning Sind headuse ja halastuse eest tänada kõik meie elupäevad. Kuule meid Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Pidalitõbiseid mehi nähes ütles Jeesus neile: "Minge näidake endid preestritele!? Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks. Lk 17:14

Lisalugemine: Tb 13
Laupäeva õhtul: Ps 22:24-32   Lk 2:13-14
Pühapäeva õhtul: Ps 22:24-32   2Aj 7:1-6 (v Srk 50:16-24)

 Lambertus Maastrichti piiskop, misjonär Brabandis († u 705)
Ps 32:3–4,6–8,17,21   Rm 8:31–39   Mt 10:28–33

00.52

06.55-19.34
 
|üles|

Esmaspäev, 19. september

Hea on tänada Issandat ja mängida Sinu nimele, Kõigekõrgem. Ps 92:2

Ps 138   2Tm 1:1-7   5Ms 26:1-11 (v Kml 51-56)

06.58-19.31
 
|üles|

Teisipäev, 20. september

Elav, ainult elav kiidab Sind, nõnda nagu minagi teen täna. Js 38:19

Ps 12:2-9   5Ms 32:1-4   Jr 33:10-11 (v Kml 57-73)

 Enn Võrk, organist ja helilooja, liturgiamuusika uuendaja († 1962)

07.00-19.28
 
|üles|

Kolmapäev, 21. september

Ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis Vaimu. Ef 5:18

Ps 103:6-13   Fm 1-22   Fl 4:15-23 (v Kml 74-81)

 Apostel ja evangelist Matteuse päev ehk madisepäev
punane*
Ps 1:1-3   Õp 3:13-18 (v Hs 3:4-11)   2Kr 4:1-6 (v 1Kr 12:27-31a)   Mt 9:9-13

Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid Matteuse tollipunktist oma apostliks ja evangeeliumi kirjutajaks. Valgusta meie südameid oma Püha Vaimuga, et me oma patud maha jätaksime, kõigile rikkuse kiusatustele vastu seisaksime ja loobuksime omakasu taotlemisest. Aita meil järgida Sinu Poega Jeesust Kristust, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

07.02-19.25
 
|üles|

Neljapäev, 22. september

Halleluuja! Hea on mängida meie Jumalale, kaunis ja kohane on kiituslaul. Ps 147:1

Ps 137:1-6   1Aj 29:10-20   Ne 9:5-6 (v Kml 82-90)

 Mauritius ja ta kaaslased, Teeba leegioni märtrid († 280–305)
punane*
Ps 27:1–3,13–14   Trk 3:1–9   Ilm 7:13–17   Mt 10:28–33

Vastupanuvõitluse päev

07.04-19.22
 
|üles|

Reede, 23. september

Kardetavate tegudega vastad Sa meile õigluses, Sa meie pääste Jumal, Sa kõige ilmamaa otsade ja kauge mere lootus. Ps 65:6

Ps 56:2-5,9-14   Mt 26:26-30   Esr 3:10-13

 Theodosius Harnack, usuteadlane († 1889)

Sügise algus 04.04

07.07-19.19
 
|üles|

Laupäev, 24. september

Ilmamaa äärte elanikud kardavad Su imetähti. Päikese tõusu ja loojaku maad Sa paned rõõmsasti hõiskama. Ps 65:9

Ps 148   Kl 3:12-17  
Laupäeva õhtul: Ps 22:24-32   Lk 1:53-55

07.09-19.16
 
|üles|

Pühapäev, 25. september


16. pühapäev pärast nelipüha
Jumala hoolitsus - Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema peab hoolt teie eest. 1Pt 5:7
KLPR 357  roheline

Ps 86:1,3-7   Ps 127:1-2   Gl 6:2-10   Mt 6:25-34

Jumal, meie Isa ja Looja, Sina kannad hoolt kogu oma loodu eest. Aita meil jätta oma väikesed ja suured mured Sinu kätte ning Sind usaldades taotleda ennekõike Sinu riiki. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: "Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad?" Mt 6:26

Lisalugemine: Trk 18:3-4, 6-9
Laupäeva õhtul: Ps 22:24-32   Lk 1:53-55
Pühapäeva õhtul: Ps 98:1-9   Tn 12:1

07.11-19.13
 
|üles|

Esmaspäev, 26. september

Heida Issanda peale oma koorem, ja Tema hoolitseb sinu eest! Ps 55:23

Ps 138   2Ts 3:6-13   Km 18:1-6

* 1947 Einar Soone, EELK piiskop

Uusaasta 5783 - roš hašana (26.9-27.9)

00.54

07.14-19.10
 
|üles|

Teisipäev, 27. september

Ilmaaegu te tõusete vara üles, istute hilja ülal ning sööte leiba raske vaevaga. Nii see on: Issand annab oma armsatele unes! Ps 127:2

Ps 12:2-9   Ii 38:1-3,39-41   Õp 16:1-3

07.16-19.07
 
|üles|

Kolmapäev, 28. september

Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Gl 6:2

Ps 103:6-13   Ap 27:33-44   Kg 4:4-12 (v Srk 30:21-25)

07.18-19.04
 
|üles|

Neljapäev, 29. september


Peaingel Miikaeli ja kõikide inglite püha ehk mihklipäev
Jumala sõnumitoojad - Issanda ingel on leerina nende ümber, kes Teda kardavad, ja Ta vabastab nad. Ps 34:8
KLPR 150  valge*

Ps 103:19–22   1Ms 28:10–17   Ilm 12:7–12   Jh 1:47–51 (v Mt 18:1–6(7–9)10)

Issand Jumal, taevane Isa, Sina saadad oma inglid käima meie ees ja kaitsma meid kõigis elu olukordades. Me teame, et Sa ei hülga meid, Sinu lapsi, väikseid ja suuri. Siiski oleme tihti kärsitud, muretseme ja oleme hirmul. Kingi meile rahulik süda ja aita meil end julgelt usaldada Sinu hoolde. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: „Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki! Kes nüüd iseennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis." Mt 18:3-4
V: Jeesus ütles: „Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki!“ Mt 18:3

Lisalugemine: Tb 12:6-19
Laupäeva õhtul: Ps 98:1-9   Tn 12:1
Pühapäeva õhtul: Ps 98:1-9   Hs 1:4-6,10-14

07.21-19.01
 
|üles|

Reede, 30. september

Sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja rikas heldusest kõigile, kes Sind appi hüüavad. Ps 86:5

Ps 56:2-5, 9-14   Lk 22:35-38   2Ms 18:13-23

 Hieronymus, preester, kirikuisa († 420)
2Tm 3:14-17   Jh 5:31-47

07.23-18.58