Rahvuslipu heiskamine / Märkide tähendus / Piibel.net

APRILL 2020
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 
|üles|

Kolmapäev, 1. aprill

Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Ef 2:13

Ps 35:1,7,9-18   3Ms 16:1-2,6-10,20-22a   Hb 10:1,11-18

13.21

06.46-20.05
 
|üles|

Neljapäev, 2. aprill

Kisu mind ära, Issand, mu vaenlaste käest; Sinu kaitse alla ma kipun! Ps 143:9

Ps 11:1-5,7   1Kr 2:1-5   Ii 17:6-16

06.43-20.07
 
|üles|

Reede, 3. aprill

Miks sa oled nii rõhutud, mu hing, ja nii rahutu mu sees? Oota Jumalat, sest ma tahan Teda veel tänada, oma abi ja oma Jumalat! Ps 43:5

Ps 35:19-28   Jr 11:18-20   Nl 3:1-20

06.40-20.10
 
|üles|

Laupäev, 4. aprill

Läkita oma valgus ja oma tõde, need juhatagu mind, need viigu mind Sinu pühale mäele ja Su hoonetesse. Ps 43:3

Ps 129   Ef 1:7-10  
Laupäeva õhtul: Ps 86:12-17   Jh 11:53-57

06.37-20.12
 
|üles|

Pühapäev, 5. aprill


Palmipuudepüha Palmarum
Aukuninga alandustee - Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks Temas igavene elu. Jh 3:14b,15
KLPR 77  violett

Ps 22:2-6 (v Ps 118:25-29)   Js 50:4-10 (v Sk 9:9-10)   Fl 2:5-11 (v 2Kr 2:14-17)   Jh 12:1-8

Kõigeväeline Jumal, Sa saatsid oma Poja, meie päästja Jeesuse Kristuse, et Ta kannaks ära maailma patu ja sureks ristil. Aita meil usus taibata, et Ta täitis kuulekana Sinu tahet, ja lase meil Tema ülestõusmises osa saada võidust maailma ja meie patu üle. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar! Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas. Sk 9:9

Lisalugemine: 1Mak 2:49-64
Laupäeva õhtul: Ps 86:12-17   Jh 11:53-57
Pühapäeva õhtul: Ps 86:12-17   Jh 17:1-5

06.35-20.14
 
|üles|

Esmaspäev, 6. aprill


Suure Nädala Esmaspäev
Jeesus Ketsemanis
KLPR 68  violett

Ps 102:2-10   Jr 18:19-20   1Pt 2:21-24   Jh 18:1-27

Issand Jumal, halastaja Isa, me palume Sind, vaata armuga oma rahva peale, kelle pärast Sinu armas Poeg ennast patuste kätte andis ja häbistavat ristisurma kannatas. Anna meile oma armu, et oleksime Sinu Poja eeskujul kannatlikud oma murede keskel ning Sind igal ajal kiidaksime ja austaksime. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Fl 2:8
V: Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite Tema jälgedes. 1Pt 2:21

Lisalugemine: Brk 3:1-8

Ps 120   Mk 14:32-52  

06.32-20.17
 
|üles|

Teisipäev, 7. aprill


Suure Nädala Teisipäev
Jeesus kohtu ees
KLPR 92  violett

Ps 69:2-5 (7-10)   Js 52:13-15   1Kr 1:18-19   Jh 18:28-40

Issand Jeesus, Sind, meie Päästjat, häbistati ja rahvas naeris Sinu üle. Nagu tall, keda viiakse tappa, vaikisid Sa oma kohtumõistjate ees. Anna meile julgust tunnistada Sind elava Jumala Pojaks ning kingi julgust järgneda Sinule ka siis, kui meie tee läheb läbi kahtluste, pettumuste ja hirmu pimeduse. Kuule meid, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütles: "Mina olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma annaksin tunnistust tõe kohta. Igaüks, kes on tõe seest, kuuleb minu häält." Jh 18:37

Lisalugemine: 1Mak 2:1-22

Ps 109:1-5, 21-31   Mk 14:53-15:5  

06.29-20.19
 
|üles|

Kolmapäev, 8. aprill


Suure Nädala Kolmapäev
Jeesus mõistetakse surma
KLPR 78  violett

Ps 69:17-23(30-34)   Js 49:1-6   Rm 5:6-11   Jh 19:1-16

Issand Jeesus Kristus, me täname ja austame Sind selle eest, et Sa oled käinud kannatusteed ja oled oma surmaga avanud meile tee Isa juurde. Nüüd võime meie käia oma surmateed lootuses võita Sinu armu toel kiusatused ja kannatused ning minna Sinu jälgedes läbi surma kitsa värava ülestõusmisse, kus näeme Sinu kirkust. Kuule meid, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Rm 5:8

Lisalugemine: 2Mak 6:12-17

Ps 35:1,7,9-18   Mk 15:6-20  

05.35

06.26-20.22
 
|üles|

Neljapäev, 9. aprill


Suur Neljapäev
Püha armulaud - Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja armuline on Issand. Ps 111:4
KLPR 89  violett

Ps 111:2-5   2Ms 24:4-11   1Kr 11:23-29   Jh 13:1-15

Püha Jumal, kõige armastuse allikas. Ööl, mil Jeesus ära anti, andis Ta oma jüngritele uue käsu - armastada üksteist, nii nagu Tema neid oli armastanud. Kirjuta see käsk oma Püha Vaimu väel meie südametesse. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: "Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu." Jh 6:33

Lisalugemine: Brk 4:21-29

Ps 11:1-5,7   Mk 14:12-16   Mk 14:17-31

Paasapüha - pessah (9.4-16.4)

06.23-20.24
 
|üles|

Reede, 10. aprill


Suur Reede
Jumala Tall - Nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jh 3:16
KLPR 94  must*/punane*

Ps 22:7-20   Js 53   Hb 5:7-10 (v Gl 6:14)   Jh 19:16-30 (v Jh 18:1-19:42)

Püha Jumal, me kummardume täna vaimus Sinu Poja risti alla, mille Sa oled püstitanud lepituseks enda ja meie vahele, et hukka mõista maailma patt ning avalikuks teha meie päratu süü. Aita meil seda ära tunda ning anna meile julgust usaldada end Sinu seletamatu armu hoolde, kes Sa neile, kes kahetsuses risti alla kummarduvad, andeks annad Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Sõdurid torkasid äädikaga immutatud käsna iisopi roo otsa ja ulatasid selle Jeesuse suu juurde. Kui nüüd Jeesus oli võtnud äädikat, ütles Ta: "See on lõpetatud!" ja, langetanud pea, heitis hinge. Jh 19:29-30

Lisalugemine: Trk 2:1,12-21

Ps 35:19-28   Nl 3:34-50   Mk 15:42-47

 Christian David, Herrnhuti saadik, vennastekoguduse tegevuse alusepanija Tallinnas ja Eestis († 1751); Johann Christian Quandt († 1750) ja Albrecht Sutor († 1758), pastorid, vennastekoguduse tegevuse algatajad ja eestvedajad Lõuna–Eestis

06.20-20.26
 
|üles|

Laupäev, 11. aprill


Vaikne Laupäev
Jeesus on hauas
KLPR 99  must*/punane*

Ma tean, et mu Lunastaja elab, ja Tema jääb viimsena põrmu peale seisma. Ii 19:25
V: Kristus kannatas pattude pärast üheainsa korra, õige ülekohtuste eest, et Ta teid juhiks Jumala juurde. 1Pt 3:18

Lisalugemine: Trk 3:1-8

Ps 129   Hb 9:24-28   Mt 12:38-42 (v Nl 3:51-63)

06.17-20.29
 
|üles|

Pühapäev, 12. aprill


Kristuse ülestõusmise püha ehk 1. ülestõusmispüha
Kristus on surnuist üles tõusnud! - Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed! Ilm 1:18
KLPR 102  valge

Ps 118:15-24   Ho 6:1-3 (v Hs 37:1-14)   1Kr 15:12-22   Jh 20:1-10

Kõigeväeline, igavene Jumal, Sina oled oma Poja surmaga lunastanud meid patust ja päästnud surma võimusest ning tõotanud Tema ülestõusmises meile igavest elu, et me kuradi meelevalla alt päästetuna saaksime elada Sinu riigis. Anna meile armu, et me elaksime selles rõõmsas usus ning Sind igal ajal kiidaksime ja tänaksime Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Surm on neelatud võidusse! 1Kr 15:54

Lisalugemine: Trk 5:1-7,15

Ps 18:2,8-17    
Pühapäeva hommikul: 1Sm 2:1-2,6-8a    
Pühapäeva õhtul: Kl 1:12-20  

06.14-20.31
 
|üles|

Esmaspäev, 13. aprill


2. ülestõusmispüha
Kohtumine Ülestõusnuga
KLPR 110  valge

Ps 16:8-11   Ps 31:20-23   2Kr 5:15-21   Jh 20:11-18

Me täname Sind, Issand Jumal, taevane Isa, et Sa oma Poja meie üleastumiste pärast oled surma andnud ja meie õigeksmõistmiseks üles äratanud. Anna meile oma Püha Vaimu, et me selles rõõmsas usus elaksime ja kord igaveseks eluks üles tõuseksime. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Issand on tõesti üles äratatud! Lk 24:34

Lisalugemine: Kml 51-90
Pühapäeva õhtul: Ps 136:1,11-17,21-26   Ap 13:32-39

06.11-20.33
 
|üles|

Teisipäev, 14. aprill


Ülestõusmisnädala Teisipäev


Ps 105:1-6(7-10)   Ap 13:23-33   Lk 24:36-49  

Kõigeväeline Jumal, oma Poja alanduse läbi ülendasid Sa langenud maailma ja päästsid meid surma lootusetusest. Õpeta meid mõistma Sinu sõna tõotusi ning ava meie süda vastu võtma lunastuse sõnumit. Kingi oma ustavale rahvale osa igavesest rõõmust Jeesuse Kristuse, ülestõusnud Issanda läbi.

Meie kuulutame teile rõõmusõnumit isadele antud tõotusest, et Jumal Jeesust üles äratades on täielikult täitnud tõotuse nende lastele, meile. Ap 13:32-33

Lisalugemine: 1Mak 4:36-59

Ps 9:2-12   1Kr 15:20-28  

06.08-20.36
 
|üles|

Kolmapäev, 15. aprill


Ülestõusmisnädala Kolmapäev


Ps 96:1-6   Ap 2:22-32   Jh 21:1-14  

Kõigeväeline Jumal, Sina oled kinkinud meile taas selle rõõmuaja. Sina vaatad heatahtlikult meie peale hoolimata sellest, et oleme sageli kahelnud Sinu tõotustes ja ustavuses. Tugevda meie usku ja anna tunda oma lähedust, kui meie usk lööb kõikuma või pöördume uhkes enesekindluses Sinust eemale. Ava meie süda ja silmad, et me võiksime oma elus märgata Sinu Poja, ülestõusnud Issanda väge ning rõõmuga järgida Teda, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Laulge Issandale, kiitke Tema nime, kuulutage päevast päeva Tema päästet! Ps 96:2

Lisalugemine: Trk 15:1-4

Ps 118:1-14   1Kr 15:35-49  

01.56

06.05-20.38
 
|üles|

Neljapäev, 16. aprill


Ülestõusmisnädala Neljapäev


Ps 68:20-21   Ap 8:26-40   Mk 16:9-16  

Kõigeväeline Jumal, Sina oled oma Poja surnuist üles äratanud ning seadnud Ta elu ja surma Issandaks. Ava meie süda ja juhi meid oma evangeeliumi kaudu uskmatusest rõõmsale usule, et me julgelt kuulutaksime Jeesuse Kristuse ülestõusmist, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütle jüngritele: "Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!" Mk 16:15

Lisalugemine: Srk 18:1-7

Ps 114   1Kr 15:50-57  

06.03-20.41
 
|üles|

Reede, 17. aprill


Ülestõusmisnädala Reede


Ps 40:6-9   Ap 23:1,6-11   Mt 28:8-15  

Kõigeväeline, igavene Jumal, Sa oled oma Poja surma ja ülestõusmisega võitnud kurjuse võimu ja teinud tühjaks saatana salasepitsused. Halasta nende peale, kes nüüdki pettuse ja kavalusega püüavad valeks pöörata sõnumit Issanda ülestõusmisest, ning juhi neid meeleparandusele. Aita meil võita oma kahtlused, isekus ja hoolimatus, et me võiksime kogu oma eluga tunnistada ülestõusnud Jeesust Kristust, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Palju oled Sina, Issand, mu Jumal, teinud imetegusid ja mõelnud mõtteid meie kohta; ei ole kedagi Sinu sarnast. Ps 40:6

Lisalugemine: Srk 14:17-22

Ps 116:10-19   Ap 5:17-21,27-33  

06.00-20.43
 
|üles|

Laupäev, 18. aprill


Ülestõusmisnädala Laupäev


Ps 100   Ef 5:8-14   Mt 28:16-20  

Kõigeväeline püha Jumal, Sinu Poeg Jeesus Kristus sai oma ristisurma ja ülestõusmisega võidu surma üle. Sa oled Ta ülendanud elavate ja surnute Issandaks. Aita meil uskuda Temasse ja elada osaduses Temaga ülestõusmise ja igavese elu lootuses. Sinule olgu ülistus ja au Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus Issandas. Käige nagu valguse lapsed. Ef 5:8
V: Jeesus ütleb: "Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal." Mt 28:18

Lisalugemine: Srk 15:11-17

Ps 29   2Tm 2:8-13  
Laupäeva õhtul: Ps 18:2,8-17   Ilm 3:4-6

05.57-20.46
 
|üles|

Pühapäev, 19. aprill


Ülestõusmisaja 2. pühapäev Quasimodogeniti; Dominica in albis
Ülestõusnu tunnistajad - Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. 1Pt 1:3
KLPR 111  valge

Ps 116:1-9   Sk 8:6-8   Ap 3:12-20   Jh 21:1-14

Kiidetud oled Sina, Jumal ja Isa, sest oma suurest halastusest oled Sa kõik enda omad Jeesuse ülestõusmisega uuesti sünnitanud elavaks lootuseks. Aita, et ka meie selles lootuses juba siin pühaks eluks uueneme ja ükskord õndsast ülestõusmisest osa saame. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Jeesus tuli, jäi seisma nende keskele ja ütles: "Rahu teile!" Jh 20:26

Lisalugemine: Srk 44:16-45:22
Laupäeva õhtul: Ps 18:2,8-17   Ilm 3:4-6
Pühapäeva õhtul: Ps 18:2,8-17   Kl 2:12-15 (v 1Mak 2:52-61)

 Philipp Melanchthon, kiriku õpetaja ja reformaator († 1560)
Ef 3:8-12

05.54-20.48
 
|üles|

Esmaspäev, 20. aprill

Nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole. 1Pt 2:2

Ps 136:1,11-17,21-26   Mk 1:16-20   Ap 4:32-33

05.51-20.50
 
|üles|

Teisipäev, 21. aprill

Ma armastan Issandat, sest Ta kuuleb mu häält ja mu anumist, sest Ta on pööranud oma kõrva minu poole ja ma hüüan Teda appi oma eluaja. Ps 116:1-2

Ps 9:2-12   Ii 42:7-17   Hb 2:1-4

 Anselm, Canterbury piiskop, kiriku õpetaja († 1109)
Trk 9:13-18   Rm 5:8-11

05.48-20.53
 
|üles|

Kolmapäev, 22. aprill

Teie salgasite ära Püha ja Õige ning palusite, et teile kingitaks mees, kes oli mõrtsukas. Teie tapsite Elu Juhi, aga Jumal on ta surnuist üles äratanud. Ap 3:14-15

Ps 118:1-14   1Pt 1:22-25   Js 66:6-13

 Johannes IV Kievel († 1527) ja Johannes III Orgas († 1515), Saare–Lääne piiskopid, Eesti kirikuelu uuendajad

 Rudolf Kallas, pastor, rahvusliku liikumise tegelane († 1913)

05.46-20.55
 
|üles|

Neljapäev, 23. aprill

Surma võrgud ümbritsesid mind, surmavalla ängistused tabasid mind, ma sattusin ahastusse ja muresse. Aga ma hüüdsin appi Issanda nime: "Oh Issand, päästa mu hing!" Ps 116:3-4

Ps 114   Ap 26:13-18   1Pt 2:1-5

 Jüri (Georgios), märter Kappadookias († 4. saj), jüripäev
punane*
Ps 126   Jr 11:18–20   2Tm 2:3–13   Jh 15:18–21

Veteranipäev

05.26

05.43-20.58
 
|üles|

Reede, 24. aprill

Issand hoiab kohtlasi; ma olin nõder ja Tema aitas mind. Pöördu, mu hing, tagasi oma hingamisele, sest Issand on sulle head teinud! Ps 116:6-7

Ps 116:10-19   Fl 3:10-11   Ilm 7:13-17

 Anton Thor Helle, pastor, piiblitõlkija, esimese eestikeelse täispiibli väljaandja († 1748)

† 2018 Andres Taul, E.E.L.K. peapiiskop 2007–2010, EELK piiskop 2010–2017

05.40-21.00
 
|üles|

Laupäev, 25. aprill

Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, nii et Issandalt tuleksid kosumisajad ja Ta läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeesuse. Ap 3:19-20

Ps 29   Jh 12:44-50  
Laupäeva õhtul: Ps 18:2,8-17   Js 43:14-21

 Evangelist Markuse päev ehk markusepäev
punane*
Ps 1:1-3   Õp 15:28–33 (v Õp 3:1–6)   Ap 15:35-41   Mk 13:5-13 (v Mk 1:1-4,14-15)

Issand, meie Jumal, ela oma Vaimuga meie keskel ja valgusta oma Kirikut rõõmusõnumiga, mida evangelist Markus kuulutab, et me õndsaks saaksime. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

 Uku Masing, usuteadlane, luuletaja († 1985)

05.37-21.02
 
|üles|

Pühapäev, 26. aprill


Ülestõusmisaja 3. pühapäev Misericordia Domini
Hea Karjane - Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. Jh 10:11a,27-28a
KLPR 317  valge

Ps 23   Jr 23:1-4   1Pt 5:1-4   Jh 21:15-19

Kõigeväeline Jumal, Sa oled tõstnud surmast Issanda Jeesuse, meie suure Karjase. Läkita meidki karjastena otsima kadunuid, parandama haavatuid ja toitma üksteist tunnetuse ja mõistmisega. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütleb: "Mina olen Hea Karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind." Jh 10:14

Lisalugemine: Srk 18:8-14
Laupäeva õhtul: Ps 18:2,8-17   Js 43:14-21
Pühapäeva õhtul: Ps 18:2,8-17   Mt 9:35-10:7

05.35-21.05
 
|üles|

Esmaspäev, 27. aprill

Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Ps 23:1

Ps 136:1,11-17,21-26   4Ms 7:12-23   Sk 9:14,16-17 (v Sk 10:1-3,6-7)

05.32-21.07
 
|üles|

Teisipäev, 28. aprill

Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest Sina oled minuga. Ps 23:4

Ps 9:2-12   1Kr 4:9-16   4Ms 17:16-26

05.29-21.10
 
|üles|

Kolmapäev, 29. aprill

Häda karjaseile, kes hukkavad ja pillutavad mu karjamaa lambaid, ütleb Issand! Jr 23:1

Ps 118:1-14   Js 63:8b-14   Js 3:14-18

 Katariina Sienast, kiriku õpetaja († 1380)
Õp 8:1,6-11   Ef 4:1-3

05.26-21.12
 
|üles|

Neljapäev, 30. aprill

Hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte nagu isandad liisuosa üle, vaid olles karjale eeskujuks. 1Pt 5:2-3

Ps 114   Ef 4:11-16   Ap 20:28-32

 Michael Ignatius, köster, kirikumuusika ja vennastekoguduse tegevuse edendaja († 1777)

23.38

05.24-21.14