Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

KLPR-st ülevõetavad laulud

EELK lauluraamatukomisjoni otsusega 28.01.2020 on tehtud esimene valik KLPRi lauludest, mis võetakse üle uude lauluraamatusse, kokku 73 laulu.

Lauluraamatukomisjoni otsusega 10.03.2020, valiti välja järmised 100 laulu. 

Kokku võetakse KLPR-st üle 400 laulu.

1. valik (73 laulu)2. valik (100 laulu)

Aasta aasta peale
Ainult päev
Au, kiitus olgu igavest
Ei au, ei hiilgut otsi ma
Elu on kui meri
Et Kristust vastu võtta
Et tulge, oh lapsed
Halleluuja, laulgem laulu
Hoia, Jumal Eestit (B)
Ilusam Kristus
Issand, mu Jumal, Sind tahan ma lauluga
Issand, Sa tahad meid rahu ja rõõmuga
Jeesus, meid Sa puuduta nüüd
Jeesus, Sa ainuke
Jeesus, Sinu risti alla
Jehoova on mu Karjane
Jumal, mu süda igatseb Sind
Jumal, Sind me kiidame
Kalla, kallis Isa käsi (A)
Kalla, kallis Isa käsi (B)
Kiida nüüd Issandat, minu süda
Kindel me usk
Kristus on tõusnud
Kuis hingvad vaikselt
Kõik usklikud, tulge
Küll kannab kindel kalju
Las ma läen, las ma läen
Ligidal on Jumal (A)
Ligidal on Jumal (B)
Ma annan oma südame
Ma kummardan, Sind, Armuvägi
Ma olen väike karjane
Ma tulen taevast ülevalt
Maa on nii kaunis
Meil Kristus on aluseks seatud
Minu süda, rõõmustele
Mis tunneb hing
Mu süda, ärka üles (A)
Mu süda, ärka üles (B)
Neil karjastel väljal
Nüüd tehke kõrgeks väravad
Oh anna tuhat keelt Sa mulle
Oh Issand, jää
Oh Jeesus, Sinu valu
Oh sa õnnistav
Oh võta mind, mu Jumal
Oh võtkem Jumalat
Oma käed Sa laota
On õiged vaid teed, mis juhatab Ta
Oh ära jäta mind
Oota hing, oh oota
Päästja risti juurde ma
Püha, püha, püha
Püha Vaim, puuduta mindki
Püha öö (A)
Rändur, ütle, kuhu lähed
Su kiituseks, mu Looja
Su töö on see, oh Jeesus Krist
Suur Jumal Sa
Säravaim täht
Süda seltsiks südamele
Sünnipäevaks sinule
Tugevad on Jeesu käed
Tähtede taga
Tänu Sulle Taevaisa (A)
Tänu Sulle Taevaisa (B)
Vaid hetke kestab suvi (B)
Võta nüüd Issandat, vägevat Kuningat kiita
Õhtu jõuab jälle
Õnnista ja hoia
Ärgake! Nii vahid hüüdvad
Üks kindel linn ja varjupaik
Üks roosike on tõusnud
Arm, kes Sa mind oled loonud
Armas Jeesus, avita
Armas Jeesus, rõõmuga
Au, Jumalale, kiitus ka
Au, kõrges olgu Isale
Edasi, edasi
Ei mitte meile, mitte meile
Eks see ole arm ja heldus
Elulaevuke on sõudnud
Et ärka, Vaim
Halleluuja! Jeesus elab
Halleluuja kõik nüüd laulge
Hoosianna, tõstke häält
Imeline Issand
Isa, Sinu palge ette
Issand, helde üle kõige
Issand, kes Sa pühas sõnas
Issand, leiba õnnista
Issand, oma viha sees
Jeesus, hea Karjane
Jeesus Kristus üles tõusnud
Jeesus kutsub patuseid
Jeesus, meie eel
Jeesus, minu kalju
Jeesus, oh aita, et võimust võin saada
Jeesus, Sind ei jäta ma
Jeesus, surma äravõitja
Jeesus, tule minule
Jeesus, Õnnistegija
Jeesusele, Jeesusele tahan laulda ma
Jeesusele laulan
Jeruusalemm, sa püha taevalinn
Jumal olgu tänatud
Jumal, sul ligemal
Jumal, tasast vihma anna
Jumal, vägev valitseja
Jõuluöö täis valgussära
Jüngrid palves ühinesid
Kallis sõna, mis on antud
Kolmainus Jumal igavest
Kord rahvahulgad tervitasid
Kristus on Kuningas, võit on Ta päralt
Kristus üles tõusnud on
Kui ma ka teed ei tea
Kuis pean vastu võtma
Kuula: ingli lauluhääl
Kõige ilma õnnistus
Kõik teeb hästi Jumal
Kõik tulge minu juurde nüüd
Kõikumatu minu kalju
Kõrged uksed lahti minge
Löö lõkkele, mu usu säde
Ma laulan suust ja südamest
Ma olen ristitud
Ma rändamast nüüd tulen
Ma südamest ja meelest
Ma tean, kes saatjaks mul
Ma tean, mis mina usun
Ma tõstan silmad ülesse
Ma tõstan taeva poole silma
Ma usun Jumalat
Me külvasime lootuses
Miks kui pagan, inimene
Miks tulid targad hommikust
Mis Jumal teeb, on ikka hea
Mis oled Sina, armas Jeesus, teinud
Mis vaevab sinu südant
Mu helde Karjane, oh Jeesus
Mu hinge sisse tule
Mu Jumal, Sinu arm ja heldus
Mu jõud, Sind tahan armastada
Mu nimi taevas kirja pandud
Mu süda, ärka, virgu, meel
Mu Päästja võidu saanud
Mul rõõm on tulla pühakotta
Nüüd hingvad inimesed
Nüüd Jumalale austuseks
Nüüd tõstkem rõõmuhääli
Oh Isa taevariigi sees
Oh Jeesus Kristus, tule Sa
Oh Jeesus, Sa mu kaitseja
Oh Jumal, laota armutiivad
Oh meile, Issand Jeesus
Oh pane tuli põlema
Oh Petlemm, väike linnake
Oh vaga Jumal, kes
Oh ärka, usklik rahvas
Peotäis ma mulda
Sa Jeesus, oled eluteel
See aeg on tõesti ukse ees
See, kes mind kaitses koidu kumal
Sind, Jumal, tahan armastada
Su poole, Issand, südamest
Taevaisa armupäike
Täna on see päev, mil Maarja
Tänu olgu Jumalal
Tänulaulud helisege
Võidu saanud, võidu saanud
Õndsad on need, kes Issandas on surnud
Ühte asja ihkan üle kõige