Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

KLPR-st ülevõetavad laulud

EELK lauluraamatukomisjoni otsusega 28.01.2020 on tehtud esimene valik KLPRi lauludest, mis võetakse üle uude lauluraamatusse, kokku 73 laulu.

Lauluraamatukomisjoni otsusega 10.03.2020, valiti välja järmised 100 laulu. 

Kokku võetakse KLPR-st üle 400 laulu.

1. valik  2. valik  3. valik  4. valik  5. valik 
Aasta aasta peale
Ainult päev
Au, kiitus olgu igavest
Ei au, ei hiilgut otsi ma
Elu on kui meri
Et Kristust vastu võtta
Et tulge, oh lapsed
Halleluuja, laulgem laulu
Hoia, Jumal Eestit (B)
Ilusam Kristus
Issand, mu Jumal, Sind tahan ma lauluga
Issand, Sa tahad meid rahu ja rõõmuga
Jeesus, meid Sa puuduta nüüd
Jeesus, Sa ainuke
Jeesus, Sinu risti alla
Jehoova on mu Karjane
Jumal, mu süda igatseb Sind
Jumal, Sind me kiidame
Kalla, kallis Isa käsi (A)
Kalla, kallis Isa käsi (B)
Kiida nüüd Issandat, minu süda
Kindel me usk
Kristus on tõusnud
Kuis hingvad vaikselt
Kõik usklikud, tulge
Küll kannab kindel kalju
Las ma läen, las ma läen
Ligidal on Jumal (A)
Ligidal on Jumal (B)
Ma annan oma südame
Ma kummardan, Sind, Armuvägi
Ma olen väike karjane
Ma tulen taevast ülevalt
Maa on nii kaunis
Meil Kristus on aluseks seatud
Minu süda, rõõmustele
Mis tunneb hing
Mu süda, ärka üles (A)
Mu süda, ärka üles (B)
Neil karjastel väljal
Nüüd tehke kõrgeks väravad
Oh anna tuhat keelt Sa mulle
Oh Issand, jää
Oh Jeesus, Sinu valu
Oh sa õnnistav
Oh võta mind, mu Jumal
Oh võtkem Jumalat
Oma käed Sa laota
On õiged vaid teed, mis juhatab Ta
Oh ära jäta mind
Oota hing, oh oota
Päästja risti juurde ma
Püha, püha, püha
Püha Vaim, puuduta mindki
Püha öö (A)
Rändur, ütle, kuhu lähed
Su kiituseks, mu Looja
Su töö on see, oh Jeesus Krist
Suur Jumal Sa
Säravaim täht
Süda seltsiks südamele
Sünnipäevaks sinule
Tugevad on Jeesu käed
Tähtede taga
Tänu Sulle Taevaisa (A)
Tänu Sulle Taevaisa (B)
Vaid hetke kestab suvi (B)
Võta nüüd Issandat, vägevat Kuningat kiita
Õhtu jõuab jälle
Õnnista ja hoia
Ärgake! Nii vahid hüüdvad
Üks kindel linn ja varjupaik
Üks roosike on tõusnud
Arm, kes Sa mind oled loonud
Armas Jeesus, avita
Armas Jeesus, rõõmuga
Au, Jumalale, kiitus ka
Au, kõrges olgu Isale
Edasi, edasi
Ei mitte meile, mitte meile
Eks see ole arm ja heldus
Elulaevuke on sõudnud
Et ärka, Vaim
Halleluuja! Jeesus elab
Halleluuja kõik nüüd laulge
Hoosianna, tõstke häält
Imeline Issand
Isa, Sinu palge ette
Issand, helde üle kõige
Issand, kes Sa pühas sõnas
Issand, leiba õnnista
Issand, oma viha sees
Jeesus, hea Karjane
Jeesus Kristus üles tõusnud
Jeesus kutsub patuseid
Jeesus, meie eel
Jeesus, minu kalju
Jeesus, oh aita, et võimust võin saada
Jeesus, Sind ei jäta ma
Jeesus, surma äravõitja
Jeesus, tule minule
Jeesus, Õnnistegija
Jeesusele, Jeesusele tahan laulda ma
Jeesusele laulan
Jeruusalemm, sa püha taevalinn
Jumal olgu tänatud
Jumal, sul ligemal
Jumal, tasast vihma anna
Jumal, vägev valitseja
Jõuluöö täis valgussära
Jüngrid palves ühinesid
Kallis sõna, mis on antud
Kolmainus Jumal igavest
Kord rahvahulgad tervitasid
Kristus on Kuningas, võit on Ta päralt
Kristus üles tõusnud on
Kui ma ka teed ei tea
Kuis pean vastu võtma
Kuula: ingli lauluhääl
Kõige ilma õnnistus
Kõik teeb hästi Jumal
Kõik tulge minu juurde nüüd
Kõikumatu minu kalju
Kõrged uksed lahti minge
Löö lõkkele, mu usu säde
Ma laulan suust ja südamest
Ma olen ristitud
Ma rändamast nüüd tulen
Ma südamest ja meelest
Ma tean, kes saatjaks mul
Ma tean, mis mina usun
Ma tõstan silmad ülesse
Ma tõstan taeva poole silma
Ma usun Jumalat
Me külvasime lootuses
Miks kui pagan, inimene
Miks tulid targad hommikust
Mis Jumal teeb, on ikka hea
Mis oled Sina, armas Jeesus, teinud
Mis vaevab sinu südant
Mu helde Karjane, oh Jeesus
Mu hinge sisse tule
Mu Jumal, Sinu arm ja heldus
Mu jõud, Sind tahan armastada
Mu nimi taevas kirja pandud
Mu süda, ärka, virgu, meel
Mu Päästja võidu saanud
Mul rõõm on tulla pühakotta
Nüüd hingvad inimesed
Nüüd Jumalale austuseks
Nüüd tõstkem rõõmuhääli
Oh Isa taevariigi sees
Oh Jeesus Kristus, tule Sa
Oh Jeesus, Sa mu kaitseja
Oh Jumal, laota armutiivad
Oh meile, Issand Jeesus
Oh pane tuli põlema
Oh Petlemm, väike linnake
Oh vaga Jumal, kes
Oh ärka, usklik rahvas
Peotäis ma mulda
Sa Jeesus, oled eluteel
See aeg on tõesti ukse ees
See, kes mind kaitses koidu kumal
Sind, Jumal, tahan armastada
Su poole, Issand, südamest
Taevaisa armupäike
Täna on see päev, mil Maarja
Tänu olgu Jumalal
Tänulaulud helisege
Võidu saanud, võidu saanud
Õndsad on need, kes Issandas on surnud
Ühte asja ihkan üle kõige
Aastat uut nüüd tohin ma
Anna meile rahu Sa
Armas Jeesus, armastaja
Ei lahku mina Sinust
Eks mu kohus tänu teha
Halleluuja, kõik Isale
Helisegu jõulukellad
Issand olgu kiidetud
Issand, võõraks tulid Sa
Jeesus, mõtle karja peale
Jehoova, Sulle tahan laulda
Jumal, maa ning taeva Looja
Järgime nüüd Jeesust Kristust
Kes Jumalat nii laseb teha
Kiitust toome, Issand, Sulle
Kui armsad, vägev Kuningas
Kui väsib üks
Kuningas on Jeesus Kristus
Kõik inglid taeva valguses
Kõik lõpetatud
Kõik, mis ette võtad sa
Küll minu surm võib ligi olla
Lase ustavaks mind jääda
Laulukeelil kuulutame
Lendas ingel taevastest
Litania
Loo puhas süda minule
Loo puhas süda minule
Ma olen usus kindel, tugev
Ma tahan jätta maha
Ma tunnen oma Jeesust
Maa ja meri kiidavad
Me täna sellest mõtleme
Meil oma sõna kinnita
Mis see on, mis jõudu annab
Mu elu Kristus ise
Mu hing, mis annad Jumalale
Mu Jeesus, kallis elu
Mu Jeesus, kes Sa õhtul hilja
Mu järel! Hüüab Jeesus Krist
Mu tee on käidud, koju minna
Nii elevil, nii rõõmus
Näe, õitseaeg on ligi
Nüüd kiitus olgu Jumalal
Nüüd kuldse koiduga
Nüüd on see päev ju lõppenud
Nüüd paistab meile kaunisti
Nüüd, ristirahvas, laula sa
Nüüd surm on surnud
Nüüd väljal lõikus lõppenud
Oh Isa, Sinu altarile
Oh Issand Jeesus, tule
Oh Issand, millal matkaja ma
Oh Jeesus, armu valgus
Oh Jeesus Kristus, valgusta
Oh Kristus, Lunastaja
Oh laulgem südamest
Oh loodu, Loojat kummarda
Oh Looja Vaim, nüüd hingesse
Oh nuta oma häda
Oh surmavõitja, tule Sa
On suve ilu otsa saand
Ole minu ligi
Päike jälle kaob
Päästja on nüüd kingitud
Pühakoda teiseks koduks
Rõõmsalt rutta edasi
Rändaja, jää seisatama
Sa, Jeesus, oled käskinud
Sa koidutäht, Sa minu kroon
Sa vägev valumees
Sa õige koja ehitaja
Sa ära Kristust unusta
See päev on meile saabunud
See, kes ristisambas ripub
Siimon Joona, täna
Siin astume Su palge ette
Siion, laula suures rõõmus
Sinu õnnistust
Su annid, kõige armu Jumal
Su ette, Isa, tulen ma
Su ette tulen palvetades
Su ligi tahan olla
Su poole, Jeesus, süda sõuab
Su rahu, Issand, täidab
Su sõime juures seisan ma
Su sõna, Issand, kindlaks jääb
Suur Jumal, Sinu halastus
Taevane Isa, meil ühenda mõtted ja meeled
Taevane Isa, Sa käskisid ühte neid minna
Truu ja ustav karja hoidja
Truu Jumal, Sinu poolt jääb kindlaks
Tuhat tänu, Issand, Sulle toome
Täis imet ja täis armu saatmist
Täis tänu Teda kummardagem
Veel armuallik keeb
Võitle hästi, kui sind armsast
Ühtainust nime mina tunnen
Üks aasta jälle kaob
Üks tee viib üles õnnemaale
Ajamerre elujõgi
Armastus, mis igavene
Aukuninga, oh Jeesus
Ei Jumal neid või jätta
Ei karda meie võitlusteid
Ei ma muud siin ilmas taha
Eluasemeks meil olid
Helisege, jõulukellad
Hing, jõuluõnnest hõiska sa
Hällist hauani (KLPR – 337B)
Igavene Isa, kuule
Isamaa kogudus, astu
Issand, sa hämaral ajal
Jeesus Kristus, Lunastaja
Jeesus kutsub lapsukesi
Jeesus, minu mõttes liigub
Jeesus, Sinu juurde jääda
Jeesusega käia võtkem
Ju päev on läinud looja
Jüngritel veel jalgu pesi
Karjane, Sa valvad
Kes on seismas suurel hulgal
Kes võiks küll vastu olla
Kevad, sinu lävel seistes
Kirik, püha paik
Kord enne ma ei teadnud
Küll palju uinumas on elu
Litania – oremus universalis
Ma olen maa peal võõras
Ma olen võidu saanud
Meile on see päev nüüd ilmund
Miks veelgi haua ääres
Minu hing austab (Magnificat)
Minu süda, ärka nüüd
Mu Jumal, kuis nii varjul oled
Nüüd ole, Jeesus, kiidetud
Nüüd rõõmupäev on meile tulnud
Nüüd tõuskem patu vaevast
Oh Jumal, Looja, tule Sa
Oh palugem ja laulgem
Oh Püha Vaim, et tule Sa
Oh süüta Tall, oh Jeesus
Oh tulge, Teda kummardage
Olen Jeesu talleke
Paganaile saagu valgus
Püha vaikne rahu
Püha Vaim, Sa ainus abi
Rahuallikas on Jumal
Ristirahvas rõõmustele
Rõõm üle maa
Rõõmusta, rõõmusta
Sa Jeesus, läksid taevasse
Sa meie Lepitaja
Sa, Püha Vaim, nüüd täida
Sa rändad, inimene
Sa ärka, ristirahvas
Saatjaks olgu Jeesus meil
Seal, kus taeva isakodu (KLPR – 171B)
Siin lapsed armust vastu võetud
Siit saadik Jumal heldesti
Sina üksi jõuad päästa
Sinu hoolde ennast annan
Sinu poole, Issand, ma
Su nimel, Issand, kõnnime
Surmavõitja, Jeesus Krist
Suur Issand, Sinu palge ette
Suur ja ustav on see sõna
Trööstige mu kruba rahvast
Täna rõõmsad oleme
Tänu, kiitust, Issand, Sulle toome
Usk kindel lootus üksine
Valmistagem, ristirahvas
Võitja, võta võidupalmid
Väsind olen, hingata
Õhtu eel
Õnn selle elumajale
Õnnista, Looja Vaim
Üksainus samm sa astu
Üürike on maine elu
Ei laulmast iial lakka
Dona nobis pacem
Halleluuja, tahan laulda
Heitlus ja lahing mööda nüüd
Hõisake, taevad (KLPR 18B)
Imetäht, oh Jeesuke
Issand, Su ees siin palves seisame
Jumal olgu tänatud
Jumal, suur on Sinu heldus
Keset selle elu sees
Kolmainus Jumal, suurest väest
Kui süda valu tunneb
Kui südant piinab valu
Kõik sündku ikka nõnda mul
Las oma sõna puhtasti
Läbi vaikse õhturahu
Ma olen Isa armu
Me ootame Sind, Jeesus Krist
Mind, Elupäike, uuenda
Mu Isa koja õue
Mu Kuningas, mu Jumal
Need kümme käsku kuulgem nüüd
Nüüd Kristus surmast tõusnud on
Nüüd siis kuulub meie süda
Nüüd tõusnud teava kaunim täht
Nüüd vaibu, uhke meel ja mõte
Oh armas Jumal, avita
Oh inimene, rõõmusta
Oh Jeesus, ülem Abimees
Oh jäta mind Su omaks
Oh Püha Vaim, meil tule Sa
Oh Püha Vaim, nüüd tule Sa
Oh õnnis maja
Ole ustav surmani
On täna tõusnud Issand väes
On õnnis kodu, kus suur Jumal
Päev loojub, õhtu jõuab
Sa oled seadnud ristimise
Sind, Jumal kiidame (Te Deum)
Su ette, vägev Elulooja
Suur Jumal, Sinu halastus
Taeva poole läheme
Taevaisa perekonda
Uut aastat meie algame
Valgus koidab, valgus paistab
Õnn, kellel Jeesus armas
Õnnis, kes ei võta teha
Ärka, süda, vaim ja mõte
Öö läinud mööda nüüd
Üks süütu tall on lepitanud