Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Võrumaal toimus koguduste ja omavalitsuste sotsiaaltöötajate ümarlaud

Eesti Kirikute Nõukogu, EELK ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel toimus möödunud nädalal Võrumaal koguduste ja omavalitsuste sotsiaaltöötajate kohtumine eesmärgiga leida lahendusi maaperede toetamiseks.

Ümarlaud korraldati Interreg IV B Läänemeremaade programmi raames rahastatud rahvusvahelise projekti SEMPRE (Social Empowerment in Rural Areas of the Baltic Sea Region) avalöögina. SEMPRE töös osalevad seitse partnerit Saksamaalt, Rootsist, Taanist, Lätist, Leedust, Poolast, Soomest ja Eestist. Oluliseks peetakse KOV ja koguduste koostöömudeli loomist, uute sotsiaalteenuste vormide toomist maapiirkondadesse, uuringu läbiviimist kohapealsete vajaduste selgitamiseks, inimeste ja koguduste jõustamist (võimestamist). Partnerid osalevad piirkondlike vajaduste ja kohalike koguduste võimekuse uuringus ning toetavad nii rahaliselt kui intellektuaalselt koguduste ka vabaühenduste väikeprojekte. Eestis viivad projekti ellu Ühiskonnatöö Sihtasutus ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik koostöös partneritega. Projekti järgmine koosolek toimub 18.-20.04 Rootsis.

 

Info:

Avo Üprus
avo.uprus@eelk.ee

Prindi