Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Tulekul on konverents „Eesti perevägivalla lugu – eile, täna, homme“

23. novembril toimub Eesti Rahvusraamatukogus konverents „Eesti perevägivalla lugu – eile, täna, homme“.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Perekeskuse poolt korraldataval üritusel pööratakse erilist tähelepanu vägivallavaba pereeluni jõudmisele. Üheskoos otsitakse vastust küsimustele: kuidas on perevägivallale tänaseni lähenetud ja abi antud?  Milline on tõhus sekkumine ja kuidas aidata kogu perekonda?

EELK Perekeskuse juhataja Pia Ruotsala sõnul on tulekul Eestis esimene perevägivalda käsitlev  konverents, kus teemale lähenetakse tõenduspõhiselt, perekeskselt ja mitmekülgselt, pöörates tähelepanu valdkonna killustatusele ja arenguväljakutsetele. Senised lahendused pole olnud piisavad ja Eestis on liiga vähe teadmisi tõhusate sekkumisvõimaluste kohta.

Konverentsi peaettekanded räägivad perevägivallast Eestis, selle tõkestamise pikaajalistest kogemustest Soomes ning posttraumaatilise stressi sündroomi ja perevägivalla seostest. Esitletakse ka EELK Perekeskuse mudelit perevägivalla katkestamiseks, mille järgi on oluline läheneda probleemile kogu peret arvestades ning tegeleda nii lastega, naisega kui ka mehega. Seda paljudes maades tunnustatud perekeskset lähenemist pakub Eestis ainsa perekeskusena EELK Perekeskus, mis tegeleb võrdselt kõigi osapooltega, sõltumata sellest, kes on esmane kannataja. Niisugune lähenemine on Eestis uudne ning kavandatava konverentsiga püütakse seda võimalikult paljudele tutvustada. Samuti pööratakse tähelepanu pagulaste traumeeritusele.

Perevägivald puudutab meid kõiki. Väga oluline on posttraumaatilise stressi sündroomi ja traumade spetsialisti Amy D. Marshalli (USA) ning Salla Hyvärineni (Soome) osalemine, kes pakuvad oma ettekannetes laiemat pilti perevägivallast üldiselt ja ka meestele suunatud teenustest.

Lisaks neile saavad konverentsil sõna Urmas Viilma, Margus Tsahkna, Pia Ruotsala, Kadri Kesküla, Olle Selliov, Renee Nahkur, Lii Lilleoja, Liina Kersna, Andres Anvelt, Maroof Muhammad, Merit Vellemäe ja mitmed teised. Konverentsi modereerib Hannes Hermaküla.

Konverentsile on oodatud perevägivallaga kokku puutuvad spetsialistid − lastekaitsjad, õpetajad, kohtutöötajad, politseitöötajad, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi teenuste pakkujad, varjupaikade, turvakodude ja kriisikeskuste töötajad, koolide tugipersonal, psühholoogid, terapeudid, lepitajad, vaimulikud, kirikutöötajad, hoolekande asutuste töötajad, pagulaste tugiisikud ja teised huvilised.

Väliskülaliste ettekanded tõlgitakse eesti keelde.

Registreerumine ja ajakava on EELK Perekeskuse kodulehel, samuti suhtlusvõrgustikus Facebook.

Konverentsi osalustasu on kuni 10. novembrini registreerunutel 10 eurot ja 10. kuni 18. novembrini registreerunutel 15 eurot. Osalustasu sisaldab kohvipause ja lõunasööki. Osavõtutasu saab maksta EELK Konsistooriumi arveldusarvele EE811010220226191220, märkides selgituseks ‘Konverents 23.11’  ja lisades osaleja nime.

Konverentsi korraldavad EELK Perekeskus ja partneritena EV Sotsiaalministeerium, EV Justiitsministeerium ja MTÜ Meeste Kriisikeskus. Toetavad USA Suursaatkond Eestis, Suomen Lähetysseura, Hasartmängumaksu Nõukogu, Lyömätön Linja ry ja MTÜ Helping Hands.

Lisainfo:
Pia Ruotsala
EELK perekeskuse juhataja
Tel. 56971506
pia@perekeskus.eu
www.perekeskus.eu

Prindi