Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Toomas Paul 80: näitus Tallinna Jaani kirikus

Teisipäeval, 29. oktoobril 2019 tähistatakse Tallinna Jaani kirikus teoloogiadoktor Toomas Pauli 80. sünnipäeva, mille puhul on avatud temast kõnelev näitus, lisaks ka väljapanek Toomas Pauli autorsuses ilmunud raamatutest. Näitus on EELK Tallinna Jaani koguduse austusavaldus oma õpetajale.

Jaani kiriku galeriis olev juubelinäitus on ajastulooline tagasivaade, meenutades Toomas Pauli lapsepõlve ja õpinguaastaid. 20-aastaselt sai noorest insenerist kirikuõpetaja. Toomas Paul ise kirjeldab toimunut järgmiselt: „Miks ma tegin täispöörde oma elus? Kõige lihtsam oleks vastata, et see oli Jumala kutse, vocatio. Loodetavasti tõesti, sest hirmus oleks mõelda, et läksin kutsumata … Kui süvapõhjust otsida loomusest, siis – ilmselt ei oleks väikekodanlik elu mulle rahuldust pakkunud. Kirik sobis minusugusele.”

Aastail 1968–1986 teenis Toomas Paul Saaremaal: Valjala kiriku õpetajana ja lisaks Püha, Mustjala, Karja ja Saaremaa Jaani koguduse hooldajaõpetajana. Tallinna Jaani koguduse õpetajana teenis Toomas Paul aastail 1986–2004. Tänaseni teenib ta korralise külalisvaimulikuna Tallinna Jaani kirikus ja peab regulaarselt teenistusi ka Eesti Vabaõhumuuseumi Sutlepa kabelis. Ta on väga oodatud kõneleja raadios ja televisioonis. Tänapäeva rahutus maailmas kannavad Toomas Pauli kirjutatud sügava inimliku sisuga filosoofilised esseed rahu ja mõistmise sõnumit ning kutsuvad inimesi üles üksteist toetama ja usaldama.

Toomas Paulist ja teisestki legendist, Uku Masingust, on kirjutanud vaimulik Vello Salum: „Seda, mida Uku Masing rääkis ja kirjutas, seda on Toomas Paul Uku otsestest õpilastest kõige rohkem vastu võtnud, täiendanud, süvitsi läinud, kirjutanud, kõige produktiivsem olnud.” Juubelinäitus annab ülevaate Uue Testamendi erakordsest tõlketööst, mida Toomas Paul tegi koos Uku Masinguga.

Toomas Pauli suurteose, 1999. aastal ilmunud „Eesti piiblitõlke ajaloo“ kohta ütleb keeleteadlane Kristiina Ross: „Oma mahukusega sümboliseerib „Eesti piiblitõlke ajalugu” Piibli rolli eesti keele kujunemisel. See teos paneb Piibli tõlkimise kirjakeele arengu konteksti, näitab, et eesti kirjakeel sündis professionaalse allkeelena, vaimuliku keelena.”

Juubelinäituse teksti koostamisel on kasutatud katkendeid Toomas Pauli raamatutest ja artiklitest ning vestlusi nii tema enda kui ka Arne Hiobi, Jaan Tammsalu, Kristiina Rossi ja Vello Salumiga. On kasutatud ka lõike Peep Audova, Jaan Kiiviti (jun), Jaan Lahe, Enn Soosaare, Tauno Tenderi ja Lauri Vahtre artiklitest. Spetsiaalselt näituse jaoks kirjutasid oma mõtteid Eve Kruus, Tiit Kändler, Tiit Pädam ja Rein Veidemann. Fotod on pärit erakogudest, EELK Konsistooriumi arhiivist, Jaani koguduse arhiivist Riigiarhiivist, Eesti Rahvusringhäälingu arhiivist ja Rahvusraamatukogust.

Näituse teksti on koostanud Katri Aaslav-Tepandi ja Tõnu Tepandi, kujunduse on teinud Kadi Pajupuu. Toimetaja Sirje Endre, fototoimetaja Tarmo Tilsen. Näitus on valminud koostöös kirjastusega SE & JS aastal 2014 ja seda on täiendatud 2019. aasta sügisel.

Lisainfo:

Erkki Juhandi
Tallinna Jaani kiriku galerist
erkki.juhandi@eelk.ee.

Prindi