Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Toimus EELK ja Vabariigi Valituse ühiskomisjoni korraline istung

EELK ja Vabariigi Valituse ühiskomisjoni korralisest istungist osavõtjad

Konsistooriumi saalis toimunud EELK ja Vabariigi Valituse ühiskomisjoni korralisel istungil arutati kiriku ja riigi jaoks mitmeid olulisi küsimusi.

Keerulisemate küsimustena arutati istungil Narva Aleksandri kirikuhoone edasise kasutamise küsimusi ja Niguliste kiriku omandiküsimuste hetkeseisu. Tõdeti, et Narva Aleksandri kirikuga seoses on tekkinud stabiilsus, siseministeeriumi ja EELK vahel sõlmitud lepingu alusel tegutseb kirikuhoones EELK Narva kogudus. Kirikuhoone edasise tuleviku üle on toimunud mitmed arutelud ja kultuuriministeerium planeerib võtta tööle selle küsimuse edasiseks lahendamiseks. Niguliste kirikuhoone omandiküsimused on endiselt ebaselged ning juunikuu keskel kohtuvad valitsuse ja kiriku esindajad nendes küsimustes uuesti.

Osapoolte esindajad andsid ülevaate ka haridusküsimuste alakomisjoni, kultuuriväärtuste alakomisjoni, sotsiaalküsimuste alakomisjoni ja õiguslike küsimuste alakomisjoni koosolekutel arutletud küsimustest. Komisjoni liikmed said ka ülevaate reformatsioon 500. juubeliaasta üritustest.

Järgmine korraline ühiskomisjoni istung toimub septembrikuu keskel, et arutada riigi ja kiriku jaoks tähtsaid küsimusi heas koostöövaimus, nagu see on toimund kõigil eelnevatel aastatel kogu ühiskomisjoni tegutsemise aja kestel.

Prindi