Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Tartus toimus eestikeelse kirikulaulu suursündmus

Reedel ja laupäeval (26.–27. oktoober) toimus Tartu Pauluse kirikus Kirikumuusikute konverents ja EELK Lauluraamatukonverents.

Pauluse kirikusse kogunes üle saja osavõtja, kes tundsid endas vajadust ja vastutust rääkida kaasa meie emakeelse kirikulaulu tuleviku osas. Lauluraamatukomisjon tänab kõiki ettekandjaid ja osavõtjaid nende pühendumise, aja ning panuse eest. Konverentsi korraldamist toetasid rahaliselt Eesti Kultuurkapital nii Helikunsti kui Rahvakultuuri sihtkapitali vahenditest, Eesti Kirikute Nõukogu ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. Suur tänu toetajatele, et aitasite kokku panna konverentsi eelarve! Konverentsi korraldasid EELK Lauluraamatukomisjon ja Kirikumuusika Liit.

26. oktoobri päeva esimene pool oli pühendatud Kirikumuusika Liidu 25. aastapäevale. Räägiti sellest, mis oli (Marika Kahar, Tuuliki Jürjo) ning sellest mis on plaanis (Tuuliki Jürjo, Maris Oidekivi-Kaufman, Pille Metsson, Kaie Tanner). Esimese päeva teisest poolest algas EELK Lauluraamatukonverents, mille tulipunktis oli EELK uue lauluraamatu koostamine. Kontekstiloova ühisettekandega juhatasid Kristiina Ross, Toomas Siitan ja Anu Kõlar kuulajad eestikeelse kirikulaulu algusest kuni tänapäevani. Rein Veidemann rääkis lauluraamatu kultuuriloolisest tähendusest ja võimalikest perspektiividest 21. sajandil.

Esimese konverentsipäeva õhtul muutus kogu Pauluse kirik, koos abiruumidega, suureks kirikulaulu peopaigaks. Ükskõik kuhu hoone ossa ka ei sattunud, igalt poolt kajas vastu võrratu ja mitmekesine kirikulaul. Kogu kirik laulis ja tundis rõõmu muusikalisest palvest ja ülistusest. Selle eest hoolitsesid Kristel Neitsov-Mauer, Tuuliki Jürjo, Anna Humal koos Pauluse koguduse noorte lauljatega, Sirje Kaasik, Lea Jants ja Jaan Vaidla ning Arno Humal. Stiililine ja žanriline mitmekesisus ulatus psalmilaulust kuini uute kirikulauludeni nii Eestist, kui mujalt maailmast. Päev lõpetati üheskoos päevalõpupalvusega Pauluse kiriku krüptis.

Teine päev oli sisustatud kirikulaulu puudutavate ettekannetega teoloogiast (Thomas-Andreas Põder, Joel Siim, Mart Jaanson); muusikateadusest ja folkloristikast (Pille Raimaa, Tuuliki Jürjo, Kadri Hunt, Janika Oras, Marju Kõivupuu, Gustav Piir); lingvistikast (Siret Rutiku, Eerik Jõks) ja religioonisotsioloogiast (Liina Kilemit ja Eerik Jõks). Peale iga ettekannete rühma oli küsimuste ja vastuste voor ning diskussioon. Konverentsi „kontrapunktiks“ oli Kinga Marjatta Pap Ungarist, kes sulaselges ja laitmatus eesti keeles rääkis osalejatele, kuidas temale tundub eesti kirikulaulu olukord ja uue lauluraamatu koostamise protsess. Konverentsi ettekannete videosalvestised tehakse õige pea kättesaadavaks interneti vahendusel. Konverents päädis jumalateenistusega, millel jutlustas praost Ants Tooming. „Teie olete maa sool“ ütles praost Tooming konverentsil osalejatele ja julgustas edasi minema eestikeelse kirikulaulu teel.

Kokkuvõtteks võib öelda, et tegu oli väga sisuka konverentsiga, millel märgiti üheskoos maha eestikeelse kirikulaulu lähituleviku maamärgid. Suure pühendumuse ja kiiduväärt asjatundlikkusega avasid ettekandjad emakeelse kirikulaulu süvahoovusi, millest võrsuvad mõtted ja teod saavad kindlasti määravaks uue lauluraamatu koostamisel. Ilmsiks sai kaasaja üleilmastunud maailmale iseloomulik arvamuste rikkus ja mitmekesisus. Sellest kirevusest on ühistöö ja ligimesearmastuse korral võimalik koostada ja kasutusele võtta jumalariigi tööle tõhusalt kaasa aitav lauluraamat. Korraldajate nimel tänan veelkord kõiki osalejaid ja toetajaid.

 

Eerik Jõks
EELK Lauluraamatukomisjoni sekretär

Prindi