Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Tänuavaldus diakooniatöö eest

EELK diakoonia ja ühiskonnatöö talitus viis läbi 2016. aasta diakooniatöötaja tunnustamise konkursi. Üleskutse kandidaatide esitamiseks saadeti kõikidesse maakondadesse ja kogudustesse. Eesmärk oli osutada tähelepanu kiriku diakooniatööle, tänada diakooniatöötajaid ja meeskondi, väärtustada saavutatud tulemusi ning austada Jumalat, meie loojat ja õnnistegijat.

Kokku laekus kuus väga lugupeetud kandidaati ja valiku tegemine oli raske. Seekord otsustas EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö komisjon, et diakooniale elatud elu eest saab tänukirja Elvi Kukk Põltsamaalt ja koostöö korraldamise eest kogukonnas Triin Simson Hiiumaalt. Rõõmustame veel Saare Maavalitsuse poolt esitatud Tiina Ooli; Tartu Maavalitsuse poolt esitatud Lea Saare; Viljandi Maavalitsuse poolt esitatud Hedi Vilumaa ja SA Aarike Hooldekeskuse poolt esitatud Andrus Mõttuse üle.

EELK Konsistooriumi tänukirjad andis diakoonia assessor Ove Sander üle Kiriku Kongressil Tartus 27. Mail 2017.

EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö komisjon hindab kõrgelt tööd, mida esitatud kandidaadid oma kogukonnas teevad. Ühiselu edendades loome kuvandi kirikust, kui rõõmsast, hoolivast ja teenivast avatud organisatsioonist. On suur rõõm, et meie Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus töötab palju avalaid ja säravaid inimesi!

Prindi