Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Täna süütame mälestusküünla sõjajärgse peapiiskopi DDr Jaan Kiivit seeniori 47. surma aastapäeval

51 aastat tagasi kaotas Eesti kirik oma ajaloo ühe kõige säravama juhi, keda nõukogude võim oli sundinud peapiiskopi ametist taganema.

”Jaan Kiivit seenior ehitas peale sõda üles kiriku elu olukorras, mil suur osa vaimulikke oli sunnitud Eestist Läände põgenema ja palju vaimulikke oli Siberisse saadetud, kogudused tühjad ja nende edasine saatus lahtine,” meenutab piiskop Tiit Salumäe.

Tolleaegne peapiiskop ehitas üles ka Eesti rahvusvahelised suhted, märgib Salumäe. ”Ta osales Euroopa Kirikute Konverentsi loomise juures ja oli üks selle asepresidente. Nagu olen kuulnud, oli Kiivit seeniori tuntus maailmas nii suur, et oli plaan teda valida Kirikute Maailmanõukogu üheks presidentidest.” See oli piiskopi sõnul siinsete võimude jaoks juba liig ja nõukogude riik tõmbas pidurit. ”Koosolek pidi toimuma Indias, aga tal keelati välissõidud üldse ära. Olukord teravnes veelgi ja peapiiskop Kiivit seenior oli sunnitud esitama emerituuri jäämise palve, kuigi oli siis vaid 61 aastane.”

Salumäe sõnul on toonane peapiiskop ise tagantjärele öelnud, et võib-olla oleks talle antud võimalus jätkata, kui keegi teine oleks enda peale võtnud välissuhetega tegelemise. 60ndate aastate teisel poolel polnud enam võimalik, et EELK välissuhtlemine üldse lakkaks.

Järgmiseks peapiiskopiks valis kirikukogu Alfred Toominga, Viljandi praosti ja konsistooriumi liikme. ”Kirik läks edasi ja võib-olla ka tänu temale ei lülitatud Kiivit seeniori kiriku tegemistest täiesti välja,” arutleb piiskop Salumäe. Kiivit sai jätkata EELK Usuteaduse Instituudi õppejõuna. Tal oli sedavõrd suur autoriteet, et tema sisenedes tõusid kõik auditooriumis püsti. Teoloogina oli Kiivit seenior rahvusvaheliselt tunnustatud, ta oli neljakordne usuteaduse audoktor.

Tiit Salumäe meenutab, et tegi Usuteaduse Instituudis Jaan Kiivitile oma esimese eksami ja hiljem aitas tema arhiivi korrastada. Kui Kiivit suri, aitas Salumäe konsistooriumi töötajana matusetalitust korraldada: ”Peapiiskop Toomingas oli välisreisil. Matusetalituse toimetas konsistooriumi assessor praost Edgar Hark Tallinna Jaani kirikus ja Rahumäe kalmistul.”

Tallinna praost Jaan Tammsalu asetas täna leinaküünla Kiivit seeniori hauale Rahumäe kalmistul.

Prindi