Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Täna on üle-euroopaline kuriteoohvrite toetamise päev

Kuriteoohvrite Toetamise Ühing (asutatud 1994) on juba aastaid seda päeva tähistanud konverentsiga. Tänavune Õpetajate Majas toimunud konverents kandis pealkirja Perevägivalla mõju lapsele.

„Lapsed õpivad oma vanemate käitumisest. Me peame vägivallast vabanema,“ sõnas EELK Konsistooriumi diakooniatalituse juhataja, õp Avo Üprus. „Kui laps jäetakse hooletusse ning ta kasvab vägivaldses peres või kogukonnas, siis õpib ta sellest tahtmatult. Tema ajus moodustuvad teistsugused ühendused närvirakkude vahel, kogetud hirm ja häbi jäävad alles. See on tegelikult sotsiaalse õppimise protsess, millest sõltub lapse edasine areng, käitumismustrid, valikud. Kogu tulevik.“

2016. aastal registreeriti Eestis 28 986 kuritegu. Võrreldes 2015. aastaga vähenes kuritegude arv 11% ehk 3 589 kuriteo võrra. Viimase kümne aasta jooksul, s.t 2007– 2016 on registreeritud kuritegude arv vähenenud 42%. Perevägivalla juhtumeid on registreeritud ligi 3000. Eriti kurvastav on, et vägivald sünnitab vägivalda.. Perevägivalla ohvritest lapsed kalduvad eakaaslastest kuus korda rohkem suitsiididele, sooritavad ise kuriteo 74 %  suurema tõenäosusega või kalduvad meelemürke tarvitama.

Prindi