Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Möödub 700 aastat Tallinna Toomkooli esmamainimisest

2019. aastal möödub 700 aastat 2011. aastal taasavatud Tallinna Toomkooli esmamainimisest. Esimesed kirjalikud andmed Tallinna Toomkoolist pärinevad 3. jaanuarist 1319, mil Taani kuningas Erik VI Menved lubas toomkapiitlile koolipidamise ainuõiguse Tallinnas, mis teeb Tallinna Toomkoolist täna Eesti vanima tegutseva kooli.

Juba ilmselt XIII sajandil Tallinna toomkiriku juurde asutatud katedraalikool ehk Tallinna Toomkool tegutses väikeste pausidega järjepidevalt kuni 1939. aastani, mil see alanud II maailmasõja tõttu suleti. Tallinna Toomkool taasavati Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse eestvõttel 2011. aastal ning tegutseb hetkel Tallinna vanalinnas.

Täna luterliku erakoolina toimivas Tallinna Toomkoolis õpib 2018/2019 õppeaastal 1.-8. klassini 212 õpilast. Tallinna Toomkooli eesmärgiks on kristlikele väärtustele ja kultuurile toetuva kaasaegse heatasemelise üldhariduse sidumine kaunitel kunstidel põhineva huvitegevusega õpilasesõbralikus ja õpetajat väärtustavas keskkonnas, luues eeldused vaba tervikliku isiksuse kujunemisele.

Kooli juubeliaastat tähistatakse erinevate sündmustega kogu 2019. aasta vältel.

  • Esmaspäeval, 7. jaanuaril kell 9.00 toimub Tallinna Toomkirikus juubeliaasta avaaktus-palvus, kus kõnelevad kooli direktor Egle Viilma, EELK peapiiskop Urmas Viilma ja Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart.
  • 14. veebruaril toimub aastapäevale pühendatud hariduskonverents Eesti Teaduste Akadeemia saalis ning kontsert-vastuvõtt Õpetajate majas. Samal päeval esitleb koolipere raamatut „Toomkooli ajalugu 1319–1939“.
  • 3. aprillil leiab Toomkooli Rüütli tänava majas aset Eduard Ahrensi keelekonverents.
  • 11. oktoobri ajalookonverentsil „Toomkool 700“, mis toimub Toomkoguduse toompäevade raames, esitletakse kooli ajalugu käsitlevat raamatut ning saab näha näitust 700-aastasest Toomkoolist.

Infot Tallinna Toomkooli ajaloo kohta: http://tallinnatoomkool.ee/ajalugu

Taani kuningas Erik Menvedi korraldus 3. jaanuarist 1319.

„Erik, Jumala armust taanlaste ja slaavlaste (Danorum Sclavorumque rex) kuningas saadab kõikidele Eestimaa ja Tallinna elanikele koos ja igaühele eraldi tervist ja armu. Kuna tavaõiguse kohaselt peavad kõigi emakirikute juures olema skolaaridele mõeldud koolid ja õnnistatud Neitsi Maarja katedraal Tallinnas, mille meie esivanemad on asutanud ja sissetulekuga varustanud, on ilmselgelt sellest abist ja sedalaadi koolidest saadavast kasust ilma jäetud, oleme oma nõunike soovitusel määranud ja teeme vastuvaidlematuks alatiseks korralduseks jälgida seda, et ükski Tallinna kodanik, mis seisusest ta ka ei oleks, ei lubaks, et tema pojad, pojapojad ja kasupojad või ka mittelähedased, kes elavad tema ülalpidamisel ja kes peavad saama kooliharidust, ei käiks nimetatud linna mingites muudes koolides kui nimetatud katedraali koolis, kui ta tahab pääseda kümne hõbemarga suurusest trahvist. Ja igaüks, kes julgeb selle meie korralduse vastaselt toimida ja ei ole hoolinud selle kiriku piiskopi või kapiitli manitsusest, peab nimetatud kümme marka ilma mahaarvamisteta hiljemalt kahe nädala jooksul täielikult ära maksma, see tähendab neli marka meie sealse linnuse ülalpidamiseks, kolm marka eelnimetatud katedraali hoone jaoks ja kolm marka meie nimetatud linna müüride jaoks, ilma et seejuures mingit kõrvalekaldumist või kergendust saaks olla. Et seda hästi kaalutletud otsust igavesti järgitaks, käsime me oma praegusel või tulevikus ametis oleval linnusepealikul, kui ta tahab meie heatahtlikkuses kindel olla, korjata meie nimel täielikult ja midagi välja jätmata kokku selle osa sellest kümnest margast, mis on mõeldud meie linnuse jaoks, piiskoppi aga ärgitame igal viisil, et ta nõuaks kirikliku karistuse ähvardusel tema kirikule mõeldud osa üleandmist ja väljamaksmist. Ülejäänud osa, mis on mõeldud linna müüride jaoks, tingimusteta kokkukorjamise teeme aga ülesandeks nimetatud linna raehärradele vastavalt sellele, nagu nende õigus ette näeb, milles nimetatud linnusepealik peab neid meie nimel sunnivahenditega toetama. Sellele lisaks lubame me käesolevaga kõigile õpilastele ja igaühele eraldi , kes nimetatud katedraali koolis käib, kaitseks linnusepealiku ja tema kaaskonna, vastu, nagu ka kõigi vastu, kes meie soovi järgida või selle vastu töötada otsustavad, täielikku turvet ja kindlat rahu ka juhul, kui seesama pealik, tema kaaskond või keegi teine on segatud mingisse protsessi, lahkhelisse või vaenu nende [õpilaste] vanemate või sugulaste vastu. Selle tõenduseks on käesolevale lisatud meie pitser. Välja antud meie juuresolekul Wartborgis 1319. Issanda aastal, kaheksandal päeval pärast õnnistatud apostli ja evangelisti Johannese püha.“

Prindi