Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Tallinna Jaani kogudus avab eestikeelsete piiblite püsiväljapaneku EESTI PIIBEL

Tallinna Jaani kogudus avab oma 150. aastapäeva tähistamiseks eestikeelsete piiblite püsiväljapaneku EESTI PIIBEL.

Piiblitõlke ajalugu on pikk ja huvitav osa Eesti kultuuriloost. Aastal 1686 trükiti lõunaeestikeelne uus testament ja aastal 1715 põhjaeestikeelne uus testament. Esimene Piibel ilmus trükist põhjaeestikeelsena 1739. aastal. Kuna see koosnes kõigist Piibli osadest, s.o Vanast Testamendist, apokriivast ja Uuest Testamendist, nimetatakse seda tänapäeval ka esimeseks eestikeelseks täispiibliks. Eestikeelse tõlke eestvedaja oli Jüri koguduse õpetaja Anton Thor Helle ja seda trükiti koguni üle kuue tuhande eksemplari.

Esimesed piiblitõlked kujunesid pöördeliseks Eesti ajaloos. Piiblist algas kirjaoskuse väärtustamine ja pühakirja laiem levik võimaldas eestlaste tõusu kirjarahvaste hulka. See oli aluseks ka ühtse eesti keele tekkele, muutudes üldkehtivaks normiks ning mõjutades eesti keele arengut riigikeelena kuni eri oskuskeelte tekkeni välja.

Sellest alates on ilmunud mitmeid uusi piibliväljaandeid, katekismusi ning palve- ja lauluraamatuid.

Suure panuse on piiblitekstide tõlkimisele ning nende keele korrastamisele ja kaasajastamisele andnud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani kiriku kauaaegne õpetaja dr. Toomas Paul.

Eestikeelsete usulise sisuga raamatute kogumine on olnud ajast aega populaarne. Küllalt palju on erinevate kogude põhjal korraldatud piiblinäitusi, kusjuures rõhuasetus on olnud erinev – vanad piiblid alates esimesest eestikeelsest, Piibel maailma eri keeltes, muud vanad kirikuraamatud, kaasaegsed piiblid ning usuraamatud jne.

2017. aastal kinkis piiblite koguja, köitekunsti, nahkköite ja vanade trükiste restaureerimise eestvedaja Enn Jaanisoo oma restaureeritud piiblite ja palveraamatute kogu Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani kogudusele. Käesolev näitus on valik sellest, mida see kogu sisaldab. Näituse eksponaate on kavas aeg-ajalt vahetada, et avada vaatajale kollektsiooni kogu ilu.  Näitusele on välja pandud ka Toomas Pauli ja Uku Masingu tõlgitud, 1989. aastal ilmunud väljaande „Uus Testament ja psalmid ehk Vana Testamendi laulud“ käsikirja originaalnäidis.

Näituse kuraator on Erkki Juhandi.

Prindi