Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Tähistati üleeuroopalist kuriteoohvrite toetamise päeva

22.02.2017 tähistati üleeuroopalist kuriteoohvrite toetamise päeva. Kuriteoohrvite Toetamise Ühing “Ohvriabi” korraldas sel päeval konverentsi hotellis “DZINGEL”.

Konverentsi avas Sotsiaalkindlustusameti kvaliteedinõunik Kersti Kask, kes on juhtinud EELK Kriminaaltöö kekuse peretööd, osalenud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste väljatöötamisel ja osutamisel ning kuulub EELK Tallinna Peeteli koguduse juhatusse.

Konverentsi modereerisid Keili Kollamaa ja Gähtlin Leppänen, MTÜ “Ohvriabi” juhatuse liikmed. Ettekanetega ani ülevaade erinevatele sihtgruppidele suunatud tugiisikuteenustest. EELK on aktiivne partner avalikule sektorile raske ja sügava puudega laste tugiisikute koolitamisel ja nende töö korraldamisel. Samuti oleme aktiivsed partnerid Kriminaalpreventsiooni Instituudile vanglates ja arestimajades tugiisikuteenuse arendamisel ja osutamisel.

Täna kutsuvad MTÜ “Ohvriabi” ja EELK diakooniatalitus kõiki kirikuid ja kogudusi eeloleval pühapäeval palvetama kuriteoohvrite ja nende lähedaste eest. Eestis langeb aastas kuriteoohvriks ligi 250 000 inimest, lisaks kogeb vähemalt sama palju inimesi ühel või teisel kujul lähisuhte vägivalda. Kõik need inimesed vajavad toetust, mõistmist ning hoolimist.

Palugem siis õnnistust ja armu kuritegudes kannatanud inimestele, vastutuse võtmist ja kahjude heastamist nende poolt, kes on kahjusid ja kannatusi põhjustanud, palugem endile mõistmist ja hoolimist ligimeste suhtes ning palugem, et Issand läkitaks töötegijaid, kes jagaksid Tema armu ja lepitust neile, kes seda vajavad kõige enam.

Avo Üprus
EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus

Prindi