Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Taevaminemispüha tähistatakse ka õppuse Siil raames

Käimas on taasiseseisvumise aja suurim sõjaline õppus Siil, mille perioodi jääb ka üks püha: nimelt tähistavad kristlased homme taevaminemispüha. Suurõppusel Siil toimub sel puhul ametlik jumalateenistus 10. mail kell 18.00 Sangaste kirikus. Jutlustab kaitseväe peakaplan, kolonelleitnant Gustav Kutsar

Liturgias teenivad kaasa õppusel Siil osalevad Kaitseväe ja Kaitseliidu kaplanid. Teenistuse lõpus on ka Püha Armulaua Sakramendi seadmine ja jagamine. Teenistus on oikumeeniline, st avatud kõikide kirikute liikmetele.

Sõjaline õppus Siil 2018 toimub ajavahemikul 02.-14.05.2018. Õppuse raames toimuvatesse tegevustesse kaasatud üksused opereerivad mitmetes piirkondades üle kogu Eesti, ent peamised harjutused toimuvadi Lõuna- ja Kagu-Eestis. Kandev roll ülesannete täitmisel ning kokkuharjutamisel lasub seekord Kaitseliidul. Õppusel Siil 2018 osaleb üle 13 000 ajateenija, reservväelase, kaitseväelase, kaitseliitlase, naiskodukaitsja ja liitlasvägede sõduri.

Prindi