Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Ristivanemluse-teemaliste lugude kogumise tulemustest

Kirikutevaheline ristivanemate väärtustamise töörühm kogus 23. märtsist kuni 15. juunini ristivanemluse-teemalisi lugusid. Inimesi kutsuti üles kirjutama oma kogemustest, rõõmudest ja muredest ristivanemana, ristilapsena ning ka vanemana, kelle lastel/lastelastel on või on olnud ristivanemad. Lisaks lugudele laekus ka teemakohaseid fotosid.

Autorite seas oli enim luterlasi, ent ka õigeusklikke. Vanim kirjutaja oli 81aastane ja noorim 30aastane. Kirjutati ristivanematest, ristilastest, lapse ristiemast, ent ka kogemustest ristivanemana ja sellest, miks pole hakatud ristivanemaks. Huvitava nüansi teemasse andis lugu, mis puudutas nõukogude korra poolt loodud ilmaliku rituaaliga kaasas käinud vaderite institutsiooni. Kaks lugu rändasid Eestist kaugemale jagades kogemusi ristiemast, kes pärineb Gruusiast ja Läti ristiisast.

Žürii, kuhu kuulusid Egle Viilma (EELK, töörühma patroon, Toomkooli direktor), Leena Helena Tölp (EAÕK esindaja), Riin Pärnamets (EMK esindaja), Ene Mellow (RKK esindaja), Sirje Semm (ajalehe Eesti Kirik peatoimetaja), Kätlin Liimets (töörühma koordinaator) luges kõik lood läbi ja tõstis esile 5 paremat lugu, mille autoriteks on (enim punkte saanute järjekorras) Liina Eek, Peeter Parts, Liina Lõhmus, Riivo Vään ja Eva-Liisa Luhamets.

Kõikide lugude saatjate vahel loositi välja auhinnad:

Riivo Vään, „Multifilmikangelased“; Eva-Liisa LuhametsRistilaps on õnnistus“; Sirli Kaera, „Ristivanemluse kahekordne õnnistus“ – palverännak Kihnu 7.- 9. septembril.

Liina Eek, „Minu ristiema Maka“ – imago-dialoogi nõustamine EELK Perekeskuselt

Peeter Parts, „Lugu vaderist“, „Kõikidele ristilastele mõeldes …“, „Vaderite varjud“; Liina Lõhmus,Läti ristiisa“; Mare Riimets,Mina ristiemana“; Aino Raam, „Usk, mis toidab meid“ – Eesti Kiriku aastatellimus

Fea Üprus,Miks minust ei saanud ristiema?“; Rein Keskpaik, „Au või vastutus?“  – Raamat „Iga päev sinu juures“ EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus.

Eva Üprus, „Minu ristiema“ – Suhete ehituskivide klotside komplekt EELK Perekeskuselt

Gennadi Vihman, „Tädi Leida“ – CDd „Teelised“, „Valge rüü“ ja raamat „Piibli punane niit“ EELK Misjonikeskuselt.

Korraldajad tänavad kõiki osalejaid! Killuke kristlikku pärimust on jäädvustatud ja peatselt saab neid lugeda ristivanemluse teemaliselt kodulehelt internetist. Ka ajaleht Eesti Kirik on avaldanud soovi valiku lugudest avaldada. Sellega tehti algust 1. augusti numbris, mil avaldati žüriilt enim punkte kogunud Liina Eeki lugu „Minu ristiema Maka“.

Lähem info Facebooki grupis Ristivanemad.

Korraldaja: Interreg projekti Sempre (http://estodiac.eu/sempre/) raames ellu kutsutud kirikutevaheline töörühm (http://www.eestikirik.ee/fookuses-ristivanemad), mis on arutlemas ristivanemate rolli ja tähenduse üle nii kirikutes kui ka ühiskonnas laiemalt ning soovib ristivanemaid enam toetada. Töörühmast võtavad osa õigeusklikud, katoliiklased, metodistid ja luterlased. Patrooniks on pr Egle Viilma.

Lisainfo:

Ingmar Kurg (projektijuht)
tel: 5541232
e-post: ingmar.kurg@gmail.com

Kätlin Liimets (projekti koordinaator)
56639139

Prindi