Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Raamat “Südamepuhtuse majad” intellektuaalsete erivajadustega inimeste tööst kiriku juures

Raamat “Südamepuhtuse majad”

Trükivärske raamat kutsub külla kiriku juures tegutsevatesse erivajadusega inimeste keskustesse. Sel rännakul saame tuttavaks südamepuhtuse majade eestvedajate ja nende lugudega ning saame teada, milline on nende majade rõõmsameelsete ja toimekate elanike igapäevaelu.

Võtme pealkirja mõsistmiseks annab raamatu avasõna, peapiiskop Urmas Viilma ettekanne septembris toimunud konverentsil ”Intellektipuudega inimesed kogukonnas”, kus ta käsitles kristlikku suhtumist intellektipuudega inimestesse: ”Ligimesearmastuse käsu valguses peame otsima, leidma ja nägema kõigis inimestes nende südamepuhtust. Just sellisena vaatab inimeste peale Jumal, pidades kõiki muid tegureid, nii füüsilisi kui ka vaimseid, teisejärguliseks. See on võti, kuidas me kristlastena peame kõikidesse inimestesse suhtuma.”

EELK Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu kirjeldab igapäevase kirikutöö ja abistamise suhteid: ”See, mida me teeme pühapäeval kirikus, on võimestamine. Nädala sees me elame seda välja, rakendame. Me läheme kirikust välja ega arva, et kogu koguduse elu peaks käima kirikumüüride vahel. Need inimesed, kes meid vajavad, on väljaspool kirikumüüre.”

EELK Rakvere Kolmainu koguduse intellektipuudega inimeste töökeskuse vabatahtlik ja 40-aastase intellektipuudega poja ema Maie Sild kirjeldab oma seni täitumata unistust teha mänguasjamuuseumi, kus tavalapsed ja intellektipuudega lapsed kokku saaksid. ”Tavalapsed oleksid siis saanud neid paremini tundma õppida – et ei olegi kollid…” Teine unistus on end eluaegseks lapseks nimetaval Mailel veel: teraapiatuba, kus kõik aastatega kogutud vahvad mänguasjad kasutust leiaksid. “Seal saaks lapsi mängima õpetada – tänapäeva lapsed ei oska enam kahjuks eriti mängida,” nendib ta.

Sissevaade raamatusse

EELK Konsistooriumi diakooniasekretär Kadri Kesküla leiab, et erivajadusega inimeste olukord näitab meile kogu ühiskonna heaolu, tugevust ja toimetulekuvõimet. Ta soovib: ”Eestimaal leidub erilist oskust toimida mitmekesise ja rikkaliku kooslusena. Imetledes intellektipuudega inimeste siirust ja muhedat ellusuhtumist, tahaks, et neil oleks piisavalt ruumi ning võimalusi viia ellu oma kutsumust ning anda oma panus ühiskonda.”

EELK Kuressaare Laurentiuse koguduse abiõpetaja, EELK intellektipuudetöö koordinaator Tiina Ool leiab, et oleks vahva, kui Eestis oleks sarnaselt Soomele ja Saksamaale kirikute juures sarnaseid keskusi, nagu on näiteks Maarjakodu. ”Arvan, et Jumal on kutsunud mind seda tööd tegema. Need inimesed on nii armsad, et tegelen nendega nii palju, kui jõuan ja jaksan,” ütleb ta.

Raamatu valmimise eest hoolitsesid projektijuht Kadri Kesküla, koostaja Margit Arndt-Kalju, kujundaja Aili Mittal-Jõgiste, fotograaf Urmas Roos ja mustri värvija Meeli Turu.

Raamat sobib kiriku tööd tutvustavaks kingituseks ja on ettetellimisel saadaval konsistooriumis.

Prindi