Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Pühalaulu Kool kutsub osa saama Suure Reede jumalateenistusest Tallinna Kaarli kirikus

Pühalaulu Kool kutsub osa saama Suure Reede jumalateenistusest 30. märtsil kell 16.00 Tallinna Kaarli kirikus, kuhu on just paras aeg tulla peale Ristitee Rännakut, mis algab Jaani kirikus kell 12.30.

Suure Reede kolmeosaline jumalateenistus on erandlik nähtus – see algab justkui eikuskilt ja lõppeb taas eikuhugi. Seda raamistab tühjus ja mahajäetus, mida peegeldab kõige paremini täiesti lage altar ning avatud uksega tühi tabernaakel. „Minust lahus ei suuda te midagi teha“ ütleb Jeesus oma rahvale. Jeruusalemm on maha jäetud – Püha Linn on laastatud. Niisiis ei mingit harjumuspärast ettevalmistust, ei mingit seletust – meile justkui avaneb juba mõnda aega tagasi alanud ja pidevalt kestva filmi eesriie.

Kui jumalateenistuse esimene osa – Sõna ja palveteenistus – on suures mahus eestpalvetajate kanda, siis teises ja kolmandas osas on kogudusel aktiivse kaasalauljana oluline roll. Teenigem aktiivselt kaasa ka hümni „Ustav Rist“ kaasa laulmisega, mille viis ja tõlge on valmistatud spetsiaalsele Suure Reede teenistuse tarvis.

Kui jõuab kätte Püha Risti austamise hetk, siis järgigem koorliikmete eeskuju ja tulgem altari juurde püstitatud risti jalamile, et mõelda ca 2000 aastat tagasi aset leidnud suurimale ebaõiglusele ja sellele, mida Kristuse ennastohverdav ristisurm on inimkonnale õnnistusena andnud. Samuti olgem usinad tulema armulauale, mida jagatakse seekord risti alt.

Tegu on küllaltki pika ja süvenemistnõudva jumalateenistusega. Pühalaulu Kool, kes selle teenistuse on ette valmistanud on avastanud sedalaadi pika süvenemise voorused ja tunnevad autasu, mis enese tasaseks sundimise tagajärjeks on. Seepärast võtkem aega, alustagem rahulikult, nagu maratoni jooksmist ja laskem jumalateenistuse dünaamikal tõsta tempost ja intensiivsust.

Valdav osa teenistusest toimub lauldes ja pakub võimalust nii kaasa laulda kui lihtsalt kuulata ja lasta Vaimul end kanda. Suure Reede jumalateenistuslik elu on erakordne. Selles sisalduv ebaharilik suursugusus on lummav. Vaikuse sügavuses saab leinast kirgastumine ja surmast paistab ülestõusmise valgus …

Eerik Jõks
eerik@ekn.ee
psalmus.eu

Prindi