Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Piiskoplik Nõukogu otsustas esitada lauluraamatu koostamise lähteülesande kirikukogule

Piiskoplik nõukogu 18.10.2016Täna Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus toimunud EELK Piiskopliku Nõukogu koosolekul kiideti heaks Jumalateenistuselu ja kirikumuusika komisjoni senine töö uue lauluraamatu lähteülesande koostamisel ja otsustati esitada lähteülesanne kirikukogule, samuti kuulati piiblitundi, arutati ilmikjutlustajate töö ning kiriku järgmise aasta eelarvega seotud küsimusi.

Nõukogu koosolek algas jumalateenistusega Toomkirikus, millel teenisid piiskop Tiit Salumäe ja praost Jüri Vallsalu. Tähistati evangelisti ja arsti Püha Luuka mälestuspäeva.

Kirikuseadustiku kohaselt kasutatakse jumalateenistustel ühiseks koguduselauluks kirikukogu poolt heakskiidetud lauluraamatut ja piiskopliku nõukogu poolt kasutamiseks lubatud muid laulukogumikke. Et praegu kasutusel olev “Kiriku laulu- ja palveraamat” ilmus juba 25 aastat tagasi ning vahepeal olukord on kirikus ja ühiskonnas tervikuna muutunud, siis on EELK jumalateenistuselu ja kirikumuusika komisjon teinud konsistooriumile ettepaneku algatada uue lauluraamatu koostamine. Käesoleva aasta jaanuaris otsustas konsistoorium lauluraamatu väljaandmise protsessi algatada ning palus ettepaneku teinud komisjonil koostada vastav lähteülesanne, mille piiskoplik nõukogu otsustas täna koos heakskiiduga esitada kirikukogule arutamiseks.

EELK uus lauluraamat, mille koostamisel võetakse arvesse nii meie koguduste ja spetsialistide arvamusi kui ka partnerkirikute kogemusi, peaks kava kohaselt ilmavalgust nägema 2025. aastal nii paber-, kui ka elektroonilise väljaandena.

Randar Tasmuth pidas piiblitunni teemal 1Ms 50:15–21.  Pühapäevane tekst lõpetab pika Joosepiga seotud jutustuse 1Ms 37-50 ning aitab sisse juhatada Moosese jutustusi. Sealjuures näidatakse lugejale, kuidas Joosepi vendade halvad teod ei ole küll õigustatud, aga Joosep annab usule Jumalasse toetudes vendade patu andeks. Joosep kogeb, et tema ise oli endale teadmata osaliseks Jumala plaanis, mille kaudu palju rahvast näljast päästeti ja ellu jäi.

Piiskopliku nõukogu päevakorras oli ka ülevaade ilmikjutlustajate tööst EELK’s. Sellekohase ettekande pidas assessor Ove Sander, kelle sõnul tuleks jutlustajate koolitamise süsteem põhjalikult ümber vaadata. Ilmiktöötegijaid, sh. jutlustajaid on kirikutöös kindlasti vaja, aga nende ülesanded ja koolitusnõuded tuleb läbi arutada ning ajakohastada.

Piiskoplik nõukogu on EELK põhikirja järgi peapiiskopile abiks kiriku juhtimisel ja oluliste kirikuelu küsimuste käsitlemisel, samuti kiriku õpetuslike seisukohtade kujundamisel. Nõukogu liikmed on peapiiskop ja piiskopid, praostkondade praostid, peapiiskopi poolt kirikukogusse nimetatud kaks kaplanaatide esindajat ning kaks Vaimulike konverentsi poolt kirikukogusse valitud liiget. Piiskoplikku nõukogu juhataja on peapiiskop Urmas Viilma.

Prindi