Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Piiskoplik nõukogu arutas kiriku töötegijate ettevalmistuse ning aruandlusega seotut

21. märtsil toimus Tallinnas EELK piiskopliku nõukogu koosolek, mille avajumalateenistusel jutlustas peapiiskop Urmas Viilma. Kuulati ka praost Vallo Ehasalu piiblitundi teemal Jh 6:24–35.

Praost Marko Tiitus esitles preestriameti taotleja eksamineerimise korra muutmise ettepanekuid, mille nõukogu seejärel ka kinnitas. Ühe muudatusena on tõhustatud kandidaatide teoloogiliste teadmiste kontroll pastoraalõpingute alguses. Marko Tiitus andis ülevaate sellestki, kuidas on edenenud eelmisel nõukogu istungi arutatud jutlustajate ja teiste ilmiktöötegijate staatuse küsimus.

Kantsler Ülle Keel tutvustas loodavat koguduse aruandluse korda, mille rakendumisel hakkab kogu aruandlus olema veebipõhine. Nõukogu istungi lõpus jagasid nõukogu liikmed oma muljeid eelmisest aastast ja jagasid oma põhilisi rõõme ja muresid.

Järgmise piiskopliku nõukogu teemadena pakuti välja kiriku tegevuse korraldamine haldusreformiga toimuvate muudatustega seoses ja misjoniga seotud küsimused.

Piiskoplik nõukogu on peapiiskopile abiks kiriku juhtimisel ja oluliste kirikuelu küsimuste käsitlemisel, samuti kiriku õpetuslike seisukohtade kujundamisel. Sinna kuuluvad lisaks peapiiskopile ka teised piiskopid, samuti praostkondade praostid, peapiiskopi poolt kirikukogusse nimetatud kaks kaplanaatide esindajat ning kaks Vaimulike konverentsi poolt kirikukogusse valitud liiget. Piiskopliku nõukogu võimkonda kuulub õpetusse ja liturgiasse puutuvate otsuste vastuvõtmine, soovituste andmine konsistooriumile ja teistele kiriku organitele kirikuelu paremaks juhtimiseks ja korraldamiseks ning usu ja kõlbluse alal tekkivate vaidluste lahendamine.

 

 

Prindi