Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Piiskop Burton-Jones rõhutas Tallinna Toomkirikus peetud jutluses kodanikuühiskonna olulisust

Foto: Urmas Roos

Tänane lõikustänupüha jumalateenistus Piiskoplikus Toomkirikus oli rahvarohke. Ka altariruumi oli kogunenud rohkem vaimulikke kui tavaliselt – Inglise kirik ja Eesti ning Läti luterlikud kirikud tähistasid täieliku osaduse 80. aastapäeva.

Tonbridge’i piiskop Simon Burton-Jones (Inglise Kirik) meenutas oma jutluses 1938. aastat, mil Lambethi kokkulepe sündis ja võrdles neid aegu tänase poliitilise ajastuga, mis on tema sõnul tugeva mehe ajastu.

Piiskop Burton-Jones rõhutas ühtsuse tähtsust: „Ükski ühiskond, kes tahab peegeldada Jumala olemust, ei too ohvriks neid, kelle mõtlemine, välimus ja tegutsemine ei ole vastavuses hetkel võimul oleva valitsuse seatud standardiga. Kristus suri kõigi eest ning seda, kes on loonud kujuteldamatult suure universumi, ei saa pisendada mingiks hõimujumalaks ega panna teda teenima valitseva võimu huve. Teda ei saa olematuks teha ka organiseeritud, sõjakad ateistid, kelle soov Jumalat olematuks mõelda on võrreldav lapse käitumisega, kes katab silmad kätega lootuses, et siis kaob see, mis silme ees.“

„Me vajame Jumala rahu, sest me ei tea kunagi, mis meid järgmise käänaku taga ees ootab,“ ütles piiskop. Lambethi kokkulepe sündis ajal, mil kutsuti inimesi sõjale ja juutide hävitamisele Euroopas. Kokkuleppe 50. aastapäeval oli vaevalt kolm aastat Nõukogude Liidu lagunemiseni ja Eesti taasiseseisvumiseni. Aastal 2008, mil kokkuleppe sõlmimisest oli möödunud 70 aastat, terendas ees majanduskriis. Tänasel kokkuleppe tähtpäeval, aastal 2018 puutume piiskopi sõnul kokku samade ideoloogiatega, mis 1938. aastal. Nendes poliitilistes suundumustes näeb piiskop tõsist ohtu kodanikuühiskonnale.

Viidates apostel Peetruse sõnadele (1Pt 5:7) lausus piiskop, et ka jõudu ning usku proovile panevates olukordades tuleb jääda lootusrikkaks, nagu seisab Habakuki raamatus (Ha 3:17-18). Vaimulik hoiatas murede külge klammerdumast ja rõhutas, et kui keegi tahab kogeda Jumala rahu, siis peab ta kõigepealt pöörduma palves Jumala poole. Jumala armastust kogedes peab piiskopi sõnul inimesest rõõm välja pulbitsema.

Jumalateenistusel teenisid ka peapiiskop Urmas Viilma, Läti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Einārs Alpe ja Läti Evangeelse Luterliku Kiriku Välismaal peapiiskop Lauma Zušēvica. Samuti osalesid ja teenisid jumalateenistusel kaasa mitmete Porvoo Osaduse liikmeskirikute juhid ja esindajad Norrast, Rootsist, Soomest, Taanist, Suurbritanniast, Iirimaalt, Islandilt ja Hispaaniast.

Prindi