Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Peapiiskop Viilma kohtus Istanbulis oikumeenilise patriarhi Bartolomeusiga

Pildil LML peasekretär Martin Junge, LML president, peapiiskop Filibus Musa, oikumeeniline patriarh Bartolomeus, LML asepresident, peapiiskop Urmas Viilma ja LML oikumeeniliste suhete sekretär Anne Burghardt.

Luterliku Maailmaliidu (LML) asepresident, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma kohtus laupäeval Oikumeenilise Patriarhaadi peakorteris Istanbulis patriarh Bartolomeusiga. Lisaks peapiiskop Urmas Viilmale osalesid kohtumisel LML president, Nigeeria Luterliku Kiriku peapiiskop Filibus Musa, LML peasekretär, õpetaja Martin Junge, LML oikumeeniliste suhete sekretär, EELK vikaarõpetaja Anne Burghardt ja LML kommunikatsioonijuht õpetaja Arni Danielsson.

Kohtumisel räägiti õigeusklikke esindava Oikumeenilise Patriarhaadi ja luterlasi esindava Luterliku Maailmaliidu vahelisest teoloogilisest dialoogist kirikute ühtsuse küsimuses, mis algas juba 37 aastat tagasi. Konstantinoopoli peapiiskop ja oikumeeniline patriarh Bartolomeus meenutas kohtumisel peapiiskop Viilmaga muuhulgas oma teist külaskäiku Eestisse president Toomas Hendrik Ilvese kutsel 2013. aastal, mil Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus toimus ka patriarh Bartolomeusi kohtumine tollase EELK peapiiskop Andres Põderi ja EELK kirikuvalitsusega.

Peapiiskop Urmas Viilma tänas patriarhi omalt poolt toetuse eest luteri ja õigeusu vaimulike ühisele teoloogilisele ettevalmistusele EELK-le kuuluvas erakõrgkoolis, EELK Usuteaduse Instituudis. Kahe erineva kirikliku traditsiooniga kiriku vaimulike ettevalmistamine ühises kõrgkoolis on väga erandliku praktikana heaks eeskujuks teistele maailma kirikutele. Sarnast sisulist ja vennalikku koostööd nagu Eestis EELK ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) vahel toimub vaid üksikutes riikides.

LML juhtide neli päeva kestev visiit jätkub pühapäeval ja esmaspäeval ajalooliste kloostrite külastusega, ühiste palvuste ja nõupidamistega, kus kõne all on kirikutevahelise dialoogi jätkumine ja läbirääkimisdelegatsioonide uuendamine eesmärgiga jõuda dialoogiga konkreetsete üksteisemõistmist kinnitavate tulemusteni. Teemad, millele tulevikus enim tähelepanu soovitakse pöörata, on keskkonna ning loodushoiu küsimused, sh kliima soojenemine, tagakiusatud kristlaste olukord Süürias ja mujal Lähis-Idas ning inimõiguste ja inimväärikuse küsimused kogu maailmas ning kirikute roll nende õiguste eest seismisel. Olulisima teoloogilise küsimusena, millega komisjon tegelema hakkab, on kokku lepitud pneumatoloogia ehk Püha Vaimu töö kirikus.

Oikumeeniline patriarh Bartolomeus, kes otsustas toetada 1996. aastal Eesti-Apostlik Õigeusu Kiriku taastamist ja autonoomia tunnustamist Eestis, on tuntud kirikute oikumeeniliste suhete ja keskkonnahoiu eestkõnelejana kui „roheline patriarh“. Ta on Eestit külastanud kahel korral, 2000. aastal president Lennart Meri kutsel ja 2013. aastal president Toomas-Hendrik Ilvese kutsel. Dialoog ja koostöö luterlastega on Oikumeenilise Patriarhaadi jaoks olnud üks viljakamaid. Selle tulemused on kohalikul tasandil eriliselt märgata EELK ja EAÕK aktiivsetes suhetes Eestis, kus kaks kirikut on loonud oma teoloogilise dialoogikomisjoni. Seda juhivad kaasesimeestena EELK peapiiskop Urmas Viilma ja EÕAK metropoliit Stefanus.

Peapiiskopi kantselei
+372 627 7350
peapiiskop@eelk.ee

 

Prindi