Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Peapiiskop Urmas Viilma: Minu unistus on, et ühiskond terveneks taas

Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus riigi- ja ühiskonnategelastele oma ametiaja kolmanda advendikõne pidanud peapiiskop Urmas Viilma vaatas tagasi mööduva aasta olulisematele sündmustele ning tänas kõiki koostööpartnereid, kes aitasid vääriliselt tähistada nii Reformatsioon 500 teema-aastat kui ka EELK iseseisvumise 100. aastapäeva. Lisaks keskendus peapiiskop Viilma oma kõnes viimasel aastal ühiskonnas palju kõneainet tekitanud teemadele, nagu Eesti eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus, religioonialane kirjaoskus Eestis, Eesti mõjukate reastamine TOP 100 edetabelisse ning kooseluseadusega kaasnenud patiseis ühiskonnas.

Peapiiskop meenutas osalemist Euroopa Komisjonis komisjoni esimese asepresidendi Frans Timmermansi ja Euroopa Parlamendi esimese asepresidendi Mairead McGuinnessi juhitud kõrgetasemelisel usujuhtide kohtumisel, kus teemaks olid euroopalikud väärtused ning koostöö Euroopa Liidu liikmesriikide ja kirikute vahel Lissaboni leppe Artikli 16c valguses. Kohtumisel kõneldi eraldi religioonialasest haridusest ning selle olulisusest Euroopa liikmesriikides, eriti populismi ja äärmuseni viiva fundamentalismi vältimiseks ning religioonialase kirjaoskamatuse likvideerimiseks. Peapiiskop Viilma oli kohtumisele hinnangut andes sunnitud tõdema, et Eesti religioonialase kirjaoskuse tase on Euroopas üks madalamaid. “Eesti paistab eriliselt silma oma usundiõpetuse puuduliku korraldusega, kuna eelmisel 2016/2017 õppeaastal oli usu- või usundiõpetus Eesti 534 üldhariduskoolist vaid 73 kooli tunniplaanis, mis on kõigi teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega võrreldes uskumatult madal näitaja,“ tõdes Viilma oma kõnes ja lisas: “PISA testid kahjuks religioonialast kirjaoskust ei mõõda.”

Arutledes viimastel nädalatel meedias avaldatud Eesti mõjukate TOP 100 nimekirja üle, leidis Viilma, et tegelikult tuleks koostada erakondadele ja rahvaesindajatele lahendamist vajavate probleemidele viitamiseks hoopis vastupidise sisuga edetabel – Eesti mõjutute TOP 100. Peapiiskop Viilma reastaski ise oma kõnes poolsada keeruliste probleemide, väljakutsete ja muredega silmitsi seisvat inimrühma, kelle kaitseks kõik poliitikud, riigi- ja kirikujuhid ning mõjukad peaksid välja astuma. Viilma koostas ise Eesti mõjutute TOP 50 nimekirja, mille ka kõnes ette luges.

Seoses sügisel omavalitsuste valimiste eel teravnenud vastasseisuga kooseluseaduse küsimuses soovitas peapiiskop Urmas Viilma tõsta rahulipu ja tegi konkreetse ettepaneku, kuidas vastasseisu lahendada ning rahu saavutada. Viilma lausus oma kõnes: “Ma palun kõigil vaidlevatel ja vastanduvatel osapooltel ilma eelarvamusteta tõsiselt kaaluda ettepanekut täiendada Eesti Vabariigi põhiseadust sättega, mis sõnastab selgelt abielu ühe mehe ja ühe naise vahel sõlmitud liiduna. Selle ettepaneku lahutamatuks osaks on ühiskondlik kokkulepe, millega külmutatakse kõik senised kooseluseadusega seotud ettepanekud. Lisaks sätestatakse ühiskondlikus kokkuleppes, et järgmine samm ülejäänud koos- ja ühiseluviiside reguleerimiseks astutakse pärast abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmist.”

Peapiiskopi sõnul võimaldab just abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmine tuua ühiskonda rahu nõnda, et traditsioonilise abielu mõiste hägustumise pärast kartjad ei pea enam muretsema ning samal ajal ei ole ka seksuaalvähemustel põhjust ennast tunda ühiskonnas teisejärguliste kodanikena, kuna saavad kindlustunde, et nende kooselu saab juriidiliselt kehtivaks ning neile tagatakse tsiviilõiguseid, mille järele nad oma kooselu turvaliseks korraldamiseks seni on tarvidust tundnud. “Tulemuseks on kogu ühiskonnas suurem selgus, vähem hirmu, rohkem üksteisest lugupidamist, üksteisega arvestamist ning hoolivust. Minu unistus on, et ühiskond terveneks taas!”, ütles Viilma.

Algava advendi- ja jõuluaja sõnumina soovitas peapiiskop luua teadlikult oma elus need hetked, mil avaldada hoolivuse ja armastuse kaudu mõju neile, kes meile kõige kallimad on. “Ärge unustage, me oleme täiesti asendamatud ainult oma lähedaste jaoks!”, lõpetas peapiiskop oma advendikõne.

Iga-aastane advendimõtisklus koos peapiiskopi sõnumiga laiemale avalikkusele on traditsioon, millega alustas eelmine peapiiskop Andres Põder. Selle aasta advendikõne on Urmas Viilma kolmas aastalõpusõnum EELK peapiiskopina. Urmas Viilma valiti luteri kiriku kümnendaks kirikupeaks ja EELK peapiiskopiks 26. novembril 2014 ja seati peapiiskopi ametisse 2. veebruaril 2015.

Prindi