Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Peaministri tervitus EELK juubelikongressile

Eesti Vabariigi peaministri tervitus
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku juubelikongressile Tartus, 27. mail 2017

Austatud peapiiskop ja piiskopid! Head professorid, vaimulikud! Kõik koguduseliikmed ja külalised!
Tänavu alustasime Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega, mis kestab kokku pea kolm aastat. Pidustuste käigus märgime ära väga mitmeid olulisi sündmusi meie oma vaba riigi loomise teel. On väga sümboolne, et meie riigi juubelisündmuste tähistamine algas just pühakojas, Peterburi Jaani kirikus. Seal tegutsenud kogudus ühendas eelmise sajandi alguses kümneid tuhandeid Neevalinna eestlasi ning kujunes meie iseseisvuse teel nõnda oluliseks.

Kiriku roll meie ühiskonna jaoks on sama tähtis ka sajand hiljem. Lennart Meri sõnadega öeldes vajab meie rahvas täna kirikut enam kui eales varem. Seda Eesti Vabariigi taastamisel riigiks, kus valitseks õigus ja õiglus, halastus ja eneseohverdus.

Poliitikuna mõistan ma hästi poliitika paradoksi, et hoolimata oma poolehoidjate hulgast tuleb oma töös esindada veel palju enamat, see tähendab kõiki Eestimaa inimesi. Samasugusena näen ma ka kiriku olulisust. Kirik ei anna usku ja lootust mitte ainult oma koguduste liikmetele, tema roll on esindada kogu ühiskonda liitvaid väärtusi. Meie ühiskonnakorraldus võib küll olla ilmalik, kuid ilmalik pole meie ühiskond tervikuna.

See seab kiriku ette ka olulisi väljakutseid. Viimase rahvaloenduse andmetel on Eestis enam kui 100 000 luterlast. Luterliku kiriku väärtused on omased aga veel palju rohkematele inimestele. Need on osa eestlaseks ja eestimaalaseks olemisest, osa igikestvate väärtuste nägemisest ikka ja jälle uues ning ühiskonda kõnetavas valguses.

Viie sajandi eest mahtusid kiriku väärtused kiriku sisse ja olid sellisena kõigile enesest mõistetavad. Nüüd mahub kirik ise moraaliõpetuse sisse ning kiriku selget hääl peab ühiskonnas inimlike väärtuste toeks kuulda olema. Toeks meie rahvale, kultuurile, teenimaks ühiskonda ja selle arengut, mõistes ja armastades eestimaalasi.

Ma lõpetan oma tervituse Uku Masingu sõnadega: „Kõige suurem heategu teisele on olla talle inimene, mitte kritiseerija, hukkamõistja või kiitja. Inimene vaid, inimene ainult“. Selline on minu silmis ka luterlik kirik. Soovin teile viljakat kirikukongressi!

Jüri Ratas, Eesti Vabariigi peaminister
Tallinnas 27. mail 2017

Prindi