Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Parun Meyendorffi järeltulija kutsub üles Martin Lutheri kuju taastama

George Marquart

Reformatsiooni alguse 502. aastapäeva puhul tegi EELK otsuse Kumnas asuva Lutheri monumendi taastamiseks. Niisugusel moel käivitatud projekti tähendus pole üksnes vana ajaloolise mälestusmärgi taastamine või Eesti religioosse pärandi kinnistamine, vaid see on tunnistuseks elavast evangeeliumist, mille meie Päästja istutas suure reformaatori südamesse.

Küsimusele: “miks seda teha?” Või “miks kulutada raha monumendile, kui maailmas on nii palju puudust kannatavaid inimesi?” annaks sarnase vastuse küllap nii Luther ise kui ka parun Georg Meyendorff, kellelt pärineb omaaegne otsus talle monument püstitada. Vastus on Piibli kirjakohas (Matteuse 4:4), kus meie Issand ütles: “On kirjutatud: “Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis tuleb Jumala suust.”

Lutheri monumendi rajamiseks 1862. aastal ja selleks raha eraldamiseks oli parun Meyendorffil kolm põhjust. Esimene ja kõige olulisem oli, et see on „märk armastusest ja austusest mehe vastu, kelle tunnistuses ta oli tunnistanud ning leidnud rahu oma hingele ja õnnistust oma riigile.“ Teised kaks argumenti olid talle ja tema perekonnale pigem isiklikud. Seega: Lutheri mälestusmärgi mõte Kumnas oli ja on olla elava evangeeliumi tunnistuseks.

Vaatamata tõsiasjale, et mu kasuisa oli parun Georg Meyendorffi pojapoeg ja ma hellitan mälupilte Lutheri monumendist, mida nägin juba nelja-aastasena, pole neist monumendi taastamiseks kumbki  ometi piisavalt oluline. Sama lugu on faktidega, et Vene impeeriumis, kuhu Eesti tol ajal kuulus, oli see ainus Martin Lutheri monument ja ühtlasi esimene, millel oli eestikeelne tekst. Need on huvitavad ajaloolised faktid, kuid monumendi taastamiseks siiski mitte piisavad. Kutsuda Eesti inimesed pöörduma tagasi oma isade usku ja tunnistada igavest, eluandvat evangeeliumi suurele reformaatorile pühendatud monumendi kaudu on tegelikud põhjused, miks me peaksime seda tegema.

Kui monumendi taastamiseks vajalikud ettevalmistused on tehtud, palume kõigil, kes Te armastate Jumala Sõna ning meie Issandat ja Päästjat Jeesust Kristust, sellesse ettevõtmisse rahaliselt panustada.

Tänuks kõigi nende rikkalike õnnistuste eest, mis on mulle osaks saanud ristimisel Oleviste kirikus 31. märtsil 1937 ja Jumala ülima heatahtlikkuse eest, mida ta minu tormilise ja sageli ka ohtliku elu jooksul minu ja mu perele osutanud, annan omalt poolt 5000 eurot selle ettevõtmise heaks.

George A. Marquart

Rekvisiidid annetamiseks:

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
LHV Pank EE967700771000895492
Selgitusse kirjutada „Lutheri kuju“.

George A. Marquarti kirja tekst: It is fitting that the EELK is announcing the project of restoring the Luther Monument in Kumna on the 502nd anniversary of the beginning of the Reformation

Prindi