Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Palvus pärgade asetamisel Vabadussõja võidusamba jalamile 24.02.2019

Asetades Eesti Vabariigi 101. sünnipäeval pärjad Vabadussõjas langenute mälestuseks, tuletagem Pühakirjast meelde Taaveti 103. laulu sõnu: „Issand lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga“ (Ps 103:4).

Küsides, kuidas möödus Eesti Vabariigi esimene aastapäev, võime öelda, et selles oli nii pidulikkust kui otsustavust. Kõige tähtsam aga, mis seda iseloomustas, oli laulik Taaveti sõnastatud ootuse teostumine: lunastatuna, ehk päästetuna  hukatusest!

Saksa okupatsioon oli lõppenud ja rasketes võitlustes tagasi löödud võimas punaarmee. 24. veebruaril 1919 võis kindral Johan Laidoner Eesti Maanõukogule ette kanda, et vaenlane on Eesti piiridest välja aetud. Ometi seisid rasked lahingud veel ees. Üks on aga selge:

Vabadussõja kangelased, keda täna mälestame, läksid välja lootuse peale, teadmata, millega nende võitlus lõpeb. Nad olid valmis iseendi ja esivanemate unistuste nimel, tõe ja õiguse nimel, isamaa iseseisvuse ja oma rahva vabaduse nimel ka oma elu ohvriks tooma.

Nende esimene võit oli vaimuvõit – võit surmahirmu, enesearmastuse ja kahtluste üle. Sellist ohvrivalmidust tasuti imelise helduse ja halastusega – Eesti vabaduse võidupärjaga – nii sajandi eest kui ka nüüd.

Aga selline ustavus väärib palju enamat – võitu kaduvuse ja surma üle, mida üksnes Jumal anda saab. „Ole ustav surmani, siis annan ma sulle elupärja“, tõotab Issand Johannese ilmutusraamatus (2:10).

Need, kes oma elu hinnaga võisid kätte meie vabaduse, kandsid endas kristlasena nii maise kui taevase riigi igatsust ja ideaali. See on mõõdupuu, mille järgi elada ja surra. „Sinu riik tulgu!“ on meie rahvas aastasadu palvetanud.

Täna tohime tänus ja palves usaldada meie rahva kangelased Jumala helduse ja halastuse hoolde:

Me täname Sind, Kõikväeline Jumal, nende eest, kes olid ustavad surmani aadetele, mille nimel luua ja kaitsta Eesti riiki. Lase neil osa saada Sinu riigist ning kingi neile taevane elupärg. Igavene rahu, anna neile Issand, ja igavene valgus paistku neile.

Kasvata ka meis igavese elu lootust, õnnista ja hoia meie iseseisvust ning aita meid esivanemate eeskuju kalliks pidades olla ustavad Sulle ja isamaale. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda nimel. Aamen.

+Andres Põder

Prindi