Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Ove Büttneri näitus LUUKA 23 Tallinna Jaani kiriku galeriis

Näituse plakat

Maalikunstnik Ove Büttner esitleb Tallinna Jaani kirikus oma maaliloomingu
paremikku.

Maalid on inspireeritud Uue Testamendi Luuka evangeeliumi 23. peatükist, mis kõneleb Jeesuse kannatusloost – ülekuulamisest, kohtu- ja surmamõistmisest, ristilöömisest ja matmisest kaljuhauda. See on keskseim sündmus Kristuse õndsusloos. Liturgilises kirikuaastas käsitletakse Kristuse passiooni reeglina vaiksel nädalal. Nüüdsel näitusel näeme martüüriumi suvel, kuid saame ometi osa nii kunstniku hingeseisundist sisutähtsate teemade kajastamisel ja kujutamisel kui ka tema erinevatest maalitehnikatest ja -perioodidest.

Vaieldamatult on Ove Büttneri näol tegu eesti maalikunsti tähega. Näitus Jaani
kirikus avab kunstniku tippvormi ja olemuse talle iseloomulikus teemakäsitluse
mõistmises ja maalitehnilises meisterlikkuses. Kunstnik avab ennast näitusel kuue
erineva perioodi ja maali kaudu, kasutades erinevaid maalitehnilisi ja,loomingulisi
võimalusi ning andes edasi filosoofilisi ja religioosseid nägemusi.

Ove Büttner leiab kõige tähtsamate ja olulisemate teemade juures eneses üles eestiliku
narratiivi ja käsitleb näiteks Kolgata sündmusi läbi Tammsaare Vargamäe klassikalise
maaolustiku, eestlasliku tõeotsingu – ehk isegi jonnaka maamehe usu – kaudu. Ka
tema enda loomingus terendab nii isemõtlemistahe kui püüe antiikse klassikalise
maailma kujutamise poole. Ta leiab Kolgatal üles meie Tammsaare Andres Paasi,
koera jm, ja süvistab teema elegantselt taluopoja tarkuse ja oskuskindlusega oma
maalimaailma sisse elama. Kutsudes vaatajat nautima oma isiklikku
maailmanägemust ja selle ilu.

Ju ta teab siis, et ristist tulev elu pole ainult valu ega midagi ebamäärast, vaid elu
konkreetne osa. Eo ipso – see mis järgneb! Märk ja sümbol elust.

Tundub, et tähtsaimale kohale näituse maalidest jääbki kuulutus ise – tõde
olemasolevast. Kunstnik teab juba ette, et vähesest saab palju ja sellest moodustub
imepärane tervik.

Ove Büttner kirjutab Jaani kiriku näitusele oma maalidele saateks:

 • „Andres loeb Piiblit. 2016. Segatehnika lõuendil
  Tammsaare “Tõe ja õiguse” I osa ainetel. Romaanis otsib üks peategelasi, arhetüüpne
  eesti talupoeg Andres Paas oma elumurede lahendamisel tõde ja õigust Piiblist.
 • Kolm Jaakobit. 2017. Segatehnika lõuendil
  Kompositsioon Jaakobus Vanema tõlgendustest eri kultuuride kunstiparadigmades –
  bütsantsis, gootikas ja Hispaania rekonkista aegses kunstis.
 • Kuulutus. 1995. Õli lõuendil
  Puäntillistlikul taustal istuvad lõkke ääres uusekspressiivsed tsentuuriofiguurid, nagu
  mõistes, kelle ristilöömisel nad on osalenud. „Aga juhtunut nähes andis väeülem
  Jumalale au, öeldes: „See inimene oli tõesti õige!““ Lk 23:47
 • Madonna maalimine. 1988. Õli lõuendil
  Evangelist ja apostel Luukas on arstide ja kunstnike kaitsepühak, kes hilisantiikse
  legendi järgi maalis Jeesuslapsega Maarjat. Käesolev maal läheneb kompositsioonilt
  ja tonaalsuselt Madalmaade 15. sajandi maalikunstnike teemakäsitlustele, kuid olustik
  on toodud tänapäeva.
 • Kolgata. 1997. Segatehnika lõuendil Kurvas meeleolus ristlöömisstseen, kus maa ja taevas on kohad vahetanud, lähtub Luuka evangeeliumi 23 peatükis (Lk 23:27, 32–33, 35, 38, 44–45, 47, 54) kirjeldatust, mille ebaõiglus on interpreteeritud maalikeelde.“

Ove Büttner on sündinud 1959. aastal Tallinnas ja lõpetanud Eesti Riikliku
Kunstiinstituudi tahvelmaali eriala 1989. aastal. 1990. aastast on ta Eesti Kunstnike
Liidu liige. Ove Büttner on maalija, kes on uurinud ja praktiseerib erinevate ajastute
maalitehnikaid. Ta on oma maalidel jõudnud interpreteerida eelmodernseid
puäntillistlikke maaliillusioone, samastuda Madonnat maalivate Hollandi meistritega,
arendada mütoloogilisi ajaloo- ja loomaallegoorijaid ning kultuurantropoloogilisi
perekonnauuringuid. Tema töid on eksponeeritud Mosvas Maneežis, Saksamaal,
Rootsis, Soomes, Kanadas, Leedus ja mitmel pool Eesti kunstigaleriides, millest suur
osa on olnud isikunäitused.

Erkki Juhandi
näituse kuraator
551 7777
erkki.juhandi@eelk.ee

Ove Büttner,
buettner.ove@gmail.com

Prindi