Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Oikumeeniliste projektide konkurss

Eesti Kirikute Nõukogu kuulutab välja oikumeeniliste projektide konkursi edendamaks Eestis tegutsevate kristlike kirikute ühtsust ja koostööd Eesti ühiskonna vaimseks arenguks kristlike väärtuste alusel. Sellel alusel planeeritavate projektide tegevused ja eesmärgid ei ole piiratud.

Toetust võivad taotleda Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, nende allasutused, kogudused, koguduste liikmed ja oikumeenilisele tegevusele orienteeritud organisatsioonid.

Toetust ei saa taotleda organisatsioonid ja isikud, kes 2017. aastal on Eesti Kirikute Nõukogu rahastatud projektide aruande jätnud esitamata või rikkunud oluliselt toetuse eraldamise tingimusi.

Oma- ja kaasfinantseering kogu projekti maksumusest peab olema kokku vähemalt 15%.

Üldjuhul ei toetata oikumeeniliste projektide konkursi kaudu neid tegevusi, mida juba toetatakse Eesti Kirikute Nõukogu või selle asutatud sihtasutuste poolt.

Projektitoetuse ülempiir on üldjuhul 1000 eurot projekti kohta. Projektikonkursi kogumaht on 20 000 eurot.

Projekti tegevuste elluviimisel on kohustuslik viidata Eesti Kirikute Nõukogule kui projekti toetajale, kasutades nähtaval kohal EKN-i logo ning esitades sellekohase info ka projekti aruandes.

Otsus projektitaotluse kohta tehakse EKN-i töökoosolekul 15. märtsil 2018..a.

Taotluses palume esitada järgmised andmed:

  1. Projekti nimi.
  2. Eesmärk ja oodatav tulemus.
  3. Sihtgrupp.
  4. Ajakava ja kestvus.
  5. Võimalikult detailne eelarve, milles kajastuvad oma- ja kaasfinantseeringud.
  6. Projekti juhi kontaktandmed ja teised projekti kaasatud isikud/organisatsioonid.
  7. Soovituskiri.

 

Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2018.

 

Taotlused esitada paberkandjal aadressile Tehnika 115, Tallinn 10139 või digiallkirjastatuna  e-postiga ekn@ekn.ee

 

Prindi