Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Muinsuskaitseamet ja EELK kinnitasid koostööleppe

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie ja EELK piiskop Tiit Salumäe poolt allkirjastatud koostöökokkuleppega rõhutatakse ühiselt kultuuripärandi säilitamise olulisust ning sõnastatakse koostöövaldkonnad ja aluspõhimõtted Eesti Evangeelsele Luterlikule kirikule kuuluvate mälestiste hoidmiseks ja säilitamiseks. EELK on üks suurimaid mälestiste omanikke Eestis.

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie sõnul on koostöö EELKiga neile kuuluvate mälestiste hoidmisel muutunud aasta-aastalt paremaks ja ning selle loogilise jätkuna on nüüd koostööpõhimõtted ka ühiselt kirja pandud. „Meie jaoks on mälestiste hoidmise aluseks toimiv koostöö omanikega, kelle tegevusest mälestise säilimine eelkõige sõltub. Kogudused on ka kõige aktiivsemad ameti toetuste taotlejad.“ Seda enam on tema sõnul hea meel jõuda ühiste tegutsemispõhimõteteni omanikuga, kellele kuulub tähelepanuväärne hulk kaitse all olevaid mälestisi. Ka puudutab kokkulepe säilitamise kõrval pühakodadesse kaasaegsete lisanduste üle otsustamise viisi.

EELKile kuulub ligi 45% riigi kaitse all olevatest kunstimälestistest (ca 6500 eset) ning üle 60% kaitse all olevatest pühakodadest (157). Lisaks on mälestised väga paljud EELK konfessiooni pastoraadid, kabelid, kirikuaiad ja kalmistud jne. Piiskop Tiit Salumäe sõnul tunneb luteri kirik selle üle suurt uhkust, kuid samas toob see kaasa vastutuse tagada selle pärandi säilimine ka järeltulevatele põlvedele. „Meil on hea meel, et oleme Muinsuskaitseametis leidnud endale hea partneri, kes mõtleb meiega kaasa ning annab nõu sellel teekonnal ning ei põrku tagasi ka keerulisemate küsimuste puhul.“

Koostööleppega on lisaks regulaarsele mälestiste hoidmise küsimustele seatud eesmärgiks ka ühine riskide hindamine ja lahenduste leidmine nende maandamiseks, ühiste temaatiliste koolituste ja sümpoosionide korraldamine. Täpsemalt saab koostööleppega tutvuda Muinsuskaitseameti kodulehel.

Lisainfo:

Linda Lainvoo
Muinsuskaitseameti kunstipärandi valdkonna juht – osakonnajuhataja
5302 1737
linda.lainvoo@muinsuskaitseamet.ee

Tiit Salumäe
EELK piiskop
528 0635
tiit.salumae@eelk.ee


Vaata lisaks:

Prindi