Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Millised on kirikurahva ootused seoses EELK koostatava lauluraamatuga?

Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus on alustatud uue lauluraamatu koostamist. Seoses sellega kutsub EELK Lauluraamatukomisjon vastama küsitlusele „Ootused seoses EELK koostatava lauluraamatuga“.

Koostatud küsitlus on mõeldud eelkõige vaimulikele ja kirikumuusikutele, aga ka koguduse (muusika)töös aktiivsemalt osalevatele inimestele, kes on keskmisest enam kursis kirikulaulu ja jumalateenistusliku elu spetsiifikaga. Lähitulevikus koostatakse eraldi ankeet koguduse lihtliikmetele, kelle arvamus on samuti lauluraamatu koostamisel väga oluline.

Küsitluses osalemise kutse on EELK vaimulikele ja kirikumuusikutele saadetud e-postile, aga ankeedile saab vastata ka ilma kutseta, minnes aadressile http://www.ankeet.ee/a/fahaso.

Vaimulikel ja kirikumuusikutel palutakse levitada teavet küsitlusest võimalikele vastajatele, nt. laulukooride liikmetele ja vaimulike abilistele.

Küsitlusele saab vastata kuni 4. juunini 2018. Küsitluse tulemusi tutvustatakse Lauluraamatukonverentsil 26.–27. oktoobril 2018 Tartu Pauluse kirikus, vt. https://eelk.ee/et/uudised/kirikumuusika-ja-lauluraamatukonverents-tuleb-sisukas/

Lauluraamatukomisjon tänab kõiki, kes võtavad aega, et panustada lauluraamatu koostamisse!

Lisateave:

Eerik Jõks
eerik@ekn.ee

Prindi