Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Maapiirkondade võimestamise projekt alustab Lõuna-Eestis

SEMPRE partnerriigid

SEMPRE partnerid

Neljapäeval, 9. juunil toimub Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Ühiskonnatöö Sihtasutuse koostöös Põlvas ümarlaud, kus räägitakse perekonna tähtsusest maaelu edendamisel ja sellest, mida iga kogukonna liige saaks selleks teha. Tegemist on Läänemere regiooni Interreg maapiirkondade sotsiaalsele võimestamisele suunatud projekti SEMPRE avaüritusega.

Eesti perekonna tugevus on Eesti ühiskonna tugevus. SEMPRE projekti üheks siduvaks teemaks on perekond ning kõik selle juurde kuuluv: perekonna terviklikkus ja toimetulek, vanemlikud oskused ja võimekus, laste haridus ja turvalisus, noorte tööhõivatus ja palju muud.

Projekti osapooled on kohalikud omavalitsused, MTÜ-d, kogudused, sotsiaalsed ettevõtjad. Projektiga pakutakse strateegilist koostööd, koolitust kui ka toetust oma mikroprojektide algatamiseks.

Uudne lähenemine maapiirkonna sotsiaalsel võimestamisel on sihtrühma kaasamine sellisel viisil, et lahendused sotsiaalsete vajaduste leevendamiseks sünnivad ühises toimimises, milles iga osapool panustab temale omaste ressurssidega. Projekti käigus testitakse erinevaid riskirühmade kaasamise viise ning antakse neile endile võimalus osaleda sotsiaalteenuste väljatöötamisel ja pakkumisel.

Projekti tegevused toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Kohaliku Omaalgatuse Programmi eesmärke kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamisel kogukondlikku initsiatiivi. Projekt panustab Euroopa Liidu 2020 eesmärkide elluviimisesse ja kestab 2018. aasta lõpuni.

Projekti juhtpartneriks on Saksamaa Diakonisches Werk Schleswig-Holstein. Eestis esindavad projekti Ühiskonnatöö Sihtasutus ning Eesti Evangeelne Luterlik Kirik.

Prindi