Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Maapiirkondade võimestamise projekt alustab Lääne-Virumaal

SEMPREReedel, 26. augustil toimub Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Ühiskonnatöö Sihtasutuse koostöös Rakveres ümarlaud, kus räägitakse perekonna tähtsusest maaelu edendamisel ja sellest, mida iga kogukonna liige saaks selleks teha. Lääne-Viru ümarlaud on suunatud puuetega lastele ja nende vanematele toimiva tugisüsteemi loomisele. 

„Rakvere Kolmainu koguduse vaimuliku Tauno Toompuu eestvedamisel alustatava projekti eesmärk on aidata leida puuetega laste vanematele vajalikud tugiteenused võimalikult lihtsalt ja kompaktselt ning soodustada vanemate jõudmist tööturule. Selleks et puudega lapse vanemad saaksid tööturul osaleda, on vaja neile pakkuda nõustamise, hoiu-, tugiisiku- ja transporditeenust. Sellised inimesed vajavad julgustust ja tuge, sest nad on olnud pikka aega raske või sügava puudega lapsega kodus ning tööturult eemal,“ tutvustas projekti Ühiskonnatöö Sihtasutuse juht Avo Üprus.

Rakveres toimuval ümarlaual arutatakse, kuidas koolitada tugiisikuid, leida kogemustega partnereid teistest maakondadest, taotleda projekti jaoks toetust ning koostada tegevuskava.

Tegemist on Läänemere regiooni programmi Interreg projektiga SEMPRE, mis on suunatud maapiirkondade sotsiaalsele võimestamisele.

Eesti perekonna tugevus on Eesti ühiskonna tugevus. SEMPRE projekti üheks siduvaks teemaks on perekond ning kõik selle juurde kuuluv: perekonna terviklikkus ja toimetulek, vanemlikud oskused ja võimekus, laste haridus ja turvalisus, noorte tööhõivatus ja palju muud.

Projekti osapooled on kohalikud omavalitsused, MTÜ-d, kogudused, sotsiaalsed ettevõtjad. Projektiga pakutakse strateegilist koostööd, koolitust kui ka toetust oma mikroprojektide algatamiseks.

Uudne lähenemine maapiirkonna sotsiaalsel võimestamisel on sihtrühma kaasamine sellisel viisil, et lahendused sotsiaalsete vajaduste leevendamiseks sünnivad ühises toimimises, milles iga osapool panustab temale omaste ressurssidega. Projekti käigus testitakse erinevaid riskirühmade kaasamise viise ning antakse neile endile võimalus osaleda sotsiaalteenuste väljatöötamisel ja pakkumisel.

Projekti tegevused toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Kohaliku Omaalgatuse Programmi eesmärke kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamisel kogukondlikku initsiatiivi. Projekt panustab Euroopa Liidu 2020 eesmärkide elluviimisesse ja kestab 2018. aasta lõpuni.

Projekti juhtpartneriks on Saksamaa Diakonisches Werk Schleswig-Holstein. Eestis esindavad projekti Ühiskonnatöö Sihtasutus ning Eesti Evangeelne Luterlik Kirik.

Prindi