Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Lauluraamatuküsitlusele on vastanud viiendik vaimulikest ja kirikumuusikutest

Lauluraamatukomisjon otsustas pikendada küsimustiku „Ootused seoses EELK koostatava lauluraamatuga“ tähtaega kuni 15. juunini.

Kuna kooliaasta lõpuga seoses oli paljudel küsimustiku sihtgrupist olnud üsna kiire aeg, siis palub komisjon nüüd kõikidel vaimulikel ja kirikumuusikutel, kes ei ole veel küsimustikule vastanud seda teha enne 15. juunit aadressil http://www.ankeet.ee/a/fahaso. Peale seda algab kogutud andmete analüüs sügisesel Lauluraamatukonverentsil (26.–27. oktoober) esitlemiseks.

Selle küsimustiku sihtgrupp on vaimulikud ja kirikumuusikud, aga ka koguduse (muusika)töös aktiivsemalt osalevad inimesed, kes on keskmisest enam kursis kirikulaulu ja jumalateenistusliku elu spetsiifikaga. Seisuga 5. juuni oli küsimustikule vastanud 21% vaimulikest ja kirikumuusikutest. Seega on komisjonil teada vaid ühe viiendiku EELK spetsiaistide arvamus. Lauluraamatut koostades tahaks komisjon arvesse võtta märksa laiema ringi spetsialistide arvamusi – koostame ju MEIE ÜHIST lauluraamatut.

Ühtlasi tuletab Lauluraamatukomisjon meelde, et kõik vaimulikud ja kirikumuusikud märgiksid oma kalendritesse 26.–26. oktoobril Tartu Pauluse kirkus toimuva Lauluraamatukonverentsi. Komisjon soovitab tulijatel registreeruda konverentsile juba täna aadressil https://eelk.ee/km_konverents/.

Lisateave:

Eerik Jõks
eerik@ekn.ee

Prindi