Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Läti delegatsioon tundis huvi meie kiriku majanduselu vastu

Läti Evangeelse Luterliku Kiriku esindajad Tallinnas mais 2018

EELK Konsistooriumis on külas Läti kiriku esindajad. Delegatsiooni juhib peapiiskop Jānis Vanags.

Lõunanaabrite 16.-18. maini toimuva Eesti-visiidi eesmärk on tutvuda Eesti luterliku kiriku majanduselu ja toimetuleku ning töökorraldusega. Tänasel nõupidamisel konsistooriumis osalesid EELK poolt peapiiskop Urmas Viilma, kantsler Andrus Mõttus, asekantsler Ülle Keel, avalike suhete spetsialist Regina Hansen, assessor Kadri Põder ja Kiriku Varahalduse haldusjuht Jüri Parbo.

Kohtumise käigus said külalised ülevaate kiriku keskkassa, teenistuslepingute ja vaimulike töötasuga seonduvast. Samuti huvitas lõunanaabreid konsistooriumi igapäevane töökorraldus ja otsustusprotsess. Läti kiriku esindajad said teada, milline on diasporaakoguduste juriidiline staatus võrreldes kodu-Eesti kogudustega.

Kohtumisel võrreldi veel Eesti kiriku hetkeseisu olukorraga Lätis, arutati koostööd Luterlikus Maailmaliidus, Balti piiskoppide kohtumise üksikasju ning 80 aasta täitumist Inglise Kiriku ning Läti ja Eesti kirikute osadusest. Läti külalised käisid vaatamas ka Kiriku Varahalduse arendatavaid kinnisvaraobjekte.

Lisaks peapiiskop Jānis Vanagsile ja tema abikaasa Baibale kuulusid delegatsiooni konsistooriumi peasekretär hr Romāns Ganiņš, välissuhete osakonna juht õp Andris Krauliņš, avalike suhete osakonna juht hr Kaspars Upītis, kinnisvara osakonna juht õp Arnis Bušs, konsistooriumi presiidiumi liige õp Aivars Gusevs, metsanduse vanemspetsialist hr Andris Sekste ja hr Ganiņši sekretär pr Iveta Vīksne.

Prindi